Referat fra årsmøte 2016-01-09

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er foreslått beskyttet.


Konstituering av årsmøte:

Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent!

Valg av møteleder og referent

 • Møteleder: Øyvind Eikrem
 • Referent: Gorm Hanssen

Godkjenning av saksliste

 • Enstemmig Godkjent

Valg av protokollunderskriver(e)

Hele styret

Enstemmig godkjent.

Eventuelt valg av tellekorps

Davor Poljcic

Øyvind Eikrem

Gorm Hanssen

Saksliste:

Årsberetning fra styret

v/ leder, Gorm Hanssen

Dette har Sør-Trøndelag Piratparti gjort iløpet av året som har gått:

Navn på de som har hatt tillitsverv i organisasjonen siste år, hvilke verv de har hatt.

Sittende styre for Sør- Trøndelag Piratparti ble valgt inn 21.03.2015:

 • Leder: Gorm Hanssen
 • Nestleder: Øyvind Eikrem
 • Styremedlem: Davor Poljcic
 • Styremedlem: Per Kjellsen
 • Styremedlem: Marton Teilgård
 • Styremedlem: Pål D. Ekran
 • Styremedlem: Roger Kamben

Antall medlemmer ved årets begynnelse og ved årets slutt.

54 medlemmer pr. 23.september 2015

Antall organisasjonsmøter, styremøter, medlemsmøter. Antall og form på sosiale aktiviteter i organisasjonens regi:

Noen forespørsler mail og Facebook. Noen få telefonsamtaler og samtaler på Mumble, mellom enkelte stkyremedlemmer. Men aldri et eneste vedtaksdyktig styremøte. Til tross for fylkeslagsleders 7-8 forespørsler pr.mail og på Facebook.

To håndfull treff på Den Gode Nabo, og etterhvert NiMuser Cafe. Med varierende oppmøte, og løs struktur. Men opptil annhenhver fredag på høsten i forkant av valget.


Lørdag 21.03.2015 - Årsmøte2015 (Samme dag som LM2015 (!) )

Onsdag 25.03.2015 - Nominasjonsmøte - Møtt: Marton og Gorm


Ikke et eneste vedtaksdyktig styremøte hele året.

Hvilke saker organisasjonen har arbeidet med i året som gikk.

I hovedsak Dugnadsarbeid i forbindelse med opprigg, nedrigg, og betjening av valgbod.

Men også noe ang. parlamentarisme, individ og personvern og søndagsåpent.

Organisasjonens interne arbeide.

Noe på mail og Facebook. Noen få telefonsamtaler og samtaler på Mumble, mellom enkelte stkyremedlemmer. Men aldri et eneste vedtaksdyktig styremøte. Til tross for fylkeslagsleders 7-8 forespørsler pr.mail og på Facebook.


Det er søkt om partistøtte for Sør-Trøndelag Piratparti, men vi har enda ikke fått behandlet søknaden. De har pr.mail forespørsel forklart at det vil ta noe td, da det er ganske mange lokal og fylkeslag i det ganske land. For alle partier må regnes med.

Så har vi kommet oss på wiki, hvor alle styremøte referatene blir lagt ut.

Vervekampanjer.

Null.

Studiearbeid.

Null.

Arbeid med direktedemokrati og grunnleggende rettigheter.

Nix!

Valgkamprapport

v/ nestleder Øyvind Eikrem

 • Antall stemmer: 339 kommunevalget, fylkesvalget: over 600 - Med kun 9 kandidater!

Konklusjon1: Fylle opp listene

Konklusjon2: Vi får veldig høy avkastning i termer av stemmer, pr.innsats brukt.

Konklusjon3: Kun 20 mennesker på valglisten, som får 20 stemmer hver, gir 400 ekstra stemmer, og det vil sannsynligvis holde til å få inn et menneske i kommunevalget.

 • I tillegg har vi et fallende antall medlemmer i regionen, fra stortingsvalget for to år siden. Vi kar rett og slett vært for lite synlige.

Regnskap/økonomirapport

Null inn, null ut.

Det er imidlertid søkt om partistøtte til fylkeslaget, og konto er klargjort.

Budsjett 2016

Inntektene skal gå til å styrke partiets kjernevirksomhet i Sør-Trøndelag, styret vil jobbe med de konkrete sidene av dette.

Arbeidsplan 2016

 • Det bør jobbes med å nå minst 100 betalende medlemmer innen utgangen av 2016
 • Vi trenger et faktisk tall på antall medlemmer i fylket
 • Vi tar sikte på å få på plass aktivitet som bla.a jevnlige debattmøter
 • Fysisk månedlig styremøte
 • Vi skal jobbe med å bli synlige.

Innkomne forslag

 • Vedtektsendringer

Fylkeslagsleder foreslår å endre vedtektene. Bakgrunnen er at vedtektene har til dels vært en hindring ved at de har krevd et så stort antall styremedlemmer, og at så mange av disse måtte være tilstede for å gi vedtaksdyktighet på styremøtene, at vi rett og slett ikke har klart å bli vedtaksdyktige. Det offentliges formkrav er minimum to styremedlemmer, inkludert leder og nestleder. Vedtektene vi har operert med til nå krever hele 7! I tillegg er det noen formkrav satt av det offentlige som ikke er kommet med i de vedtektene vi har hatt til nå. Vi er bla.a nødt til å ha en kasserer i fylkeslaget for å oppfylle kravene for å få utbetalt partistøtte til fylkeslaget.

Gjeldende vedtekter

Vedtekts forslaget: https://pad.piratpartiet.no/p/r.92e266dffb8f7433d3a6e48689768a6b

De nye vedtektene er enstemmig vedtatt.

Valg av styre og valgkomité

 • Blir de nye vedtektenes §6.3 vedtatt, er ifølge dagens gjeldende vedtekter §3.5 alle ordinære styremeldemmene på valg. Men altså ikke fylkeslagsleder og nestleder. Det skal da velges mellom ingen (0), og seks (6) styremedlemmer.
 • Blir ikke de nye vedtektenes §6.3 valgt, er tre (3) ordinære styremedlemmer på valg.
 • Valgkomite for neste årsmøte velges (dette kan godt være folk i styret)
 • Leder: Gorm Hanssen (Ikke på valg)
 • Nestleder: Øyvind Eikrem (ikke på valg)
 • Alle ordinære styremedlemmer på valg:
 • Styremedlem: Davor Poljcic

Enstemmig godkjent.

Kasserer velges av årsmøtet

 • Davor Poljcic

Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

 • Møteslutt: 14:01