Referat fra årsmøte 2017-08-06

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Innkalling

Sendt til alle medlemmer i Sør-Trøndelag 05.07.2017:

Kjære pirat!

Nå er det sommer, og tiden for årsmøtet er kommet. Styret i Sør-Trøndelag Piratparti inviterer til årsmøte klokken 11:00 6.august på cafe NiMuser, Bispegata 9a. https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=~pos.63.42739_10.39355_Cafe+Ni+Muser&cp=63.42739~10.39355&lvl=16&sty=r&rtop=0~0~0~&mode=D&FORM=FBKPL6&mkt=nb-NO Lurer du på hva Piratpartiet er for noe, eller ønsker du å delta mer aktivt? Du er uansett hjertelig velkommen enten du er, eller ikke er medlem. -Ta gjerne med dingsen din (mobil, nettbrett, pc, etc) siden vi kommer til å bruke disse litt. Vi stiller såklart med gratis wifi.

Har du forslag til saker som du ønsker å få behandlet på årsmøtet, trenger styret.sor-trondelag@piratpartiet.no å motta disse senest 14 dager i forkant, og alle sakspapirer vil bli lagt ut innen 7 dager før årsmøtet.

Hvis du har spørsmål angående dette trenger du ikke nøle med å ta kontakt.

Jeg og resten av styremedlemmene i Sør-Trøndelag ser fram til å treffe deg søndag 6.august!


Se også Sør-Trøndelag Piratparti sin wiki: https://wiki.piratpartiet.no/S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag_Piratparti


På vegne av styret i Sør-Trøndelag Piratparti og med vennlig pirathilsen


-Hjertelig velkommen!

Agenda

 • 11:00 Mingling og frukt
 • 11:30 Åpning av årsmøtet og nestleders tale m. Øyvind Eikrem, Nestleder i Sør-Trøndelag Piratparti
 • Konstituering av årsmøte:
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og referent
  • Godkjenning av saksliste
  • Godkjenning av møteregler for årsmøtet - lages før møtet avholdes
  • Valg av protokollunderskrivere minst 2, gjerne 3
  • Eventuelt valg av tellekorps om nødvendig
  • Årsberetning fra styret
  • Regnskap/økonomirapport
  • Budsjett
  • Innkomne forslag
  • Valg av styre og valgkomite
  • Kasserer utnevnes av styret
  • Vedtektsendringer
  • Valgkamp planlegging
  • Eventuelt

Sakspapirer

 • Årsberetning
 • Økonomi
 • Budsjett

Tilstedeværende

Observatør: Olav Handeland

Lars Stormo Anshus (Har også fullmakt av Bjørn Randen og Gorm Hanssen)

Øyvind Eikrem

Davor Poljcic

Kåre Valseth

Stein Sundseth

Godkjenning av innkalling

-Godkjent

Valg av møteleder

Foreslått: Øyvind Eikrem

-Godkjent

Valg av referent

Foreslått: Davor Poljcic

-Godkjent

Godkjenning av saksliste

-Godkjent

Valg av protokollunderskrivere minst 2, gjerne 3

Kåre Valseth

Lars Stormo Anshus

-Godkjent

Årsberetning fra styret

Øyvind Eikrem holder tale

Regnskap/økonomirapport

Null i forbruk

Budsjett

Forventer ikke å forbruke noen penger for 2017

Innkomne forslag

Ingen forslag

Valg av styre

Styrelederkandidater:

Kandidat 1: Lars Stormo Anshus

- Enstemmig valgt

Nestlederkandidater:

Kandidat 1: Davor Poljcic

- Enstemmig valgt

Styremedlemkandidater:

Kandidat 1: Øyvind Eikrem

- Enstemmig valgt

Kandidat 2: Stein Sundseth

-Enstemmig valgt

Kandidat 3: Kåre Velseth

-Enstemmig valgt

Kasserer utnevnes av styret

Forslag fra Øyvind Eikrem: Fylkesleder, Lars Stormo Anshus

-Enstemmig valgt

Vedtektsendringer

Forslag 1:

X Ekstraordinært fylkesårsmøte

X.1 Det kan ved behov avholdes ekstraordinære fylkesårsmøte. Sentralstyret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall.

X.2 Fylkesstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært fylkesårsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av kommunestyrene krever det. Ekstraordinært fylkesårsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

-Godkjent

Forslag 2:

4.2 Årsmøtet

Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av

mai hvert år. Fylkesstyret kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier

-Godkjent

Valgkamp planlegging

Forslag fra Lars Stormo Anshus: Bruke Øyvind Eikrem som person vi skal bruke som media-person

Forslag fra Øyvind Eikrem: Stille til skolevalg

Forslag fra Lars Stormo Anshus: Bruk Davor Poljcic til skolevalg pga av aldersgruppa

Dette skal det nye styret ta stilling etter årsmøtet

Eventuelt

Fra observatør, Olav Handeland: Årsmøtet må ta til etterretning at Anders Kleppe ikke er en del av Sør-Trøndelag fylkeslag, pga. at han er ekskludert fra Piratpartiet

-Godkjent

Valg av styremedlemmer

Vedtektsendringer