Forskjell mellom versjoner av «Referat fra møte i kontrollkomitéen 2017-06-26»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: '''Møte i kontrollkomiteen''' '''Tid:''' 26. juni 2017, kl. 21.00 '''Sted:''' Telefonkonferanse '''Tilstede:''' Øystein Middelthun, Geir Isene, Jørn Er...)
 
 
Linje 49: Linje 49:
 
Sør-Trøndelag Piratparti har ikke avholdt årsmøte innen fristen, og det er nå et årsmøte på trappene som alle medlemmer i fylkeslaget ikke har fått innkalling til.  
 
Sør-Trøndelag Piratparti har ikke avholdt årsmøte innen fristen, og det er nå et årsmøte på trappene som alle medlemmer i fylkeslaget ikke har fått innkalling til.  
  
Det er ikke anledning å avholde årsmøte nå. Gitt måten det har blitt forsøkt å kalle inn til årsmøte på, ber vi sentralstyret om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i Sør-Trøndelag. Det utarbeides uttalelse til sentralstyret og fylkeslaget.
+
Det er ikke anledning å avholde årsmøte nå. Gitt måten det har blitt forsøkt å kalle inn til årsmøte på, ber vi sentralstyret om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i Sør-Trøndelag. Det utarbeides uttalelse til sentralstyret og fylkeslaget. ([[:Fil:Kontrollkomiteen-uttalelse-st.pdf|Uttalelse]])
  
 
Enstemmig vedtatt.
 
Enstemmig vedtatt.

Nåværende revisjon fra 7. jul. 2017 kl. 22:45

Møte i kontrollkomiteen

Tid: 26. juni 2017, kl. 21.00

Sted: Telefonkonferanse

Tilstede: Øystein Middelthun, Geir Isene, Jørn Erik Jenssen

Fraværende: Ingen

Merknad

Den første timen gikk med til å kjempe med kommunikasjonsløsninger.

Saksliste

Valg av møteleder og referent

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Øystein Middelthun og Jørn Erik Jenssen

Introduksjon

Vi tok en introduksjonsrunde, for å bli bedre kjent med hverandre.

Sammenstilling av tidligere vedtak

Programkomiteen, ved leder Targeir Attestog, har foreslått at alle vedtak fra alle landsmøter bør sammenstilles.

Kontrollkomiteen har for tiden mye å gjøre og foreslår derfor å overlate denne oppgaven til programkomiteen. Dersom det oppstår konflikter mot vedtektene vil dagens vedtekter være veiledende. Ved tvilstilfeller, ta gjerne kontakt.

Enstemmig vedtatt.

Vurdering av stemmeretten/styreansvaret til Unge Piraters representant i sentralstyret

Det er uenighet om hvorvidt Unge Piraters representant i sentralstyret skal ha stemmerett før det er formelt avklart om representanten også skal ha styreansvar. Altså, hvilke rettigheter og plikter gir vedtektene Unge Piraters representant i sentralstyret?

Styreplassen i sentralstyret innbefatter både stemmerett og ansvar. Unge Pirater må vedkjenne seg dette ansvaret. Dersom man ikke vedkjenner seg ansvaret velger man i realiteten bort stemmeretten. Så snart Unge Pirater vedkjenner seg ansvaret må Sentralstyret sende endring til enhetsregisteret for å registere representanten formelt.

Dersom det har vært fattet vedtak i sentralstyret hvor stemmen til Unge Piraters representant ville ha vært utslagsgivende skal saken stemmes over på nytt.

Øvrige saker relatert til Unge Piraters tilgang til infrastruktur, fysiske lokaler, m.m. anses ikke for å være kontrollkomiteens anliggende. (Kontrollkomiteen anmoder sentralstyret å ta avgjørelse på dette ved avstemming.)

Enstemmig vedtatt.

Manglende årsmøte i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag Piratparti har ikke avholdt årsmøte innen fristen, og det er nå et årsmøte på trappene som alle medlemmer i fylkeslaget ikke har fått innkalling til.

Det er ikke anledning å avholde årsmøte nå. Gitt måten det har blitt forsøkt å kalle inn til årsmøte på, ber vi sentralstyret om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i Sør-Trøndelag. Det utarbeides uttalelse til sentralstyret og fylkeslaget. (Uttalelse)

Enstemmig vedtatt.

Intern granskningsrapport, økonomi

Sentralstyret har etterspurt en intern granskningsrapport fra forhold relatert til tidligere generalsekretær. Dette vil i hovedsak gjelde 2016-primo 2017, muligens også 2015.

Vi har fått nødvendige rådata. Den tilgjengelige informasjonen vil undersøkes fortløpende, men mye av dette håndteres best ved å møtes fysisk. Kontrollkomiteen planlegger fysisk møte den første uka i august.

Annet

Det er mulig at kontrollkomiteen bør komme med forslag til punkter som må sees nærmere på i vedtektene. Vi diskuterer nærmere senere.

  • Sikre prosess for mistillit og følger av mistillit
  • Avgrense GenSeks handlingsmuligheter til definerte områder, kreve flertallsavgjørelse i styret for alle andre handlingsmuligheter.
  • Klagebehandling

[Møtet avsluttet 23.12]