Forskjell mellom versjoner av «Referat fra sentralstyremøte 2013-09-20»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Created page with "Sentralstyremøte fredag 20. september 2013 Oppmøtte: Øystein Jakobsen, Øystein Middelthun, Øyvind A. Holm, Even Solum Gran, Håkon Wium Lie, Tale Haukbjørk Østrådal, G...")
 
m
 
Linje 3: Linje 3:
 
Referent: Tale Haukbjørk
 
Referent: Tale Haukbjørk
 
Ordstyrer: Øystein Jakobsen
 
Ordstyrer: Øystein Jakobsen
 +
 +
Merk: Dette referatet har utelatt samtaler av personlig art som ikke egner seg for allmenn publisering. Denne skjønnsvurderingen er gjort av Even Gran og understøttet av Øystein Jakobsen.
  
 
Dagsorden:
 
Dagsorden:
 
0) Godkjenning av referat fra sist møte:
 
0) Godkjenning av referat fra sist møte:
 
Hastemøte ligger på wiki: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_hastemøte_2013-09-14
 
Hastemøte ligger på wiki: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_hastemøte_2013-09-14
 +
 
http://pad.piratpartiet.no/p/sentralstyremøte_290813
 
http://pad.piratpartiet.no/p/sentralstyremøte_290813
 +
 
http://pad.piratpartiet.no/p/iM7E2sxWFp
 
http://pad.piratpartiet.no/p/iM7E2sxWFp
  
 
1)  Håndtering av Buskerud-saken
 
1)  Håndtering av Buskerud-saken
 
Mistillitsforslag
 
Mistillitsforslag
 +
 
Vi må kreve styrereferat før vi kan vurdere mistillitsforslaget. Det må være fremmet av et flertall av styremedlemmene i Buskerud Piratparti. De må være registrerte og betalende medlemmer.
 
Vi må kreve styrereferat før vi kan vurdere mistillitsforslaget. Det må være fremmet av et flertall av styremedlemmene i Buskerud Piratparti. De må være registrerte og betalende medlemmer.
 
Om eksklusjon
 
Om eksklusjon
 +
 
Styret har pt ingen anledning å utstede eklusjoner. Dette er begrenset til fylkeslagene. Dette blir opp til neste landsmøte.
 
Styret har pt ingen anledning å utstede eklusjoner. Dette er begrenset til fylkeslagene. Dette blir opp til neste landsmøte.
Gjenopprettelse av mailinglistene
+
 
 +
'''Gjenopprettelse av mailinglistene'''
 +
 
 
Det har blitt foreslått å bruke Mailman pga komplisert filteroppsett i Zimbra. Øystein M sier at dette vil komplisere oppsettet på serveren, vi skal derfor ikke sette opp et separat system for mailinglister. Vi bruker Zimbra og bruker tid på å sette det opp ordentlig. Øystein ønsker å åpne opp listene igjen, og i tillegg opprette lister for aktive medlemmer.
 
Det har blitt foreslått å bruke Mailman pga komplisert filteroppsett i Zimbra. Øystein M sier at dette vil komplisere oppsettet på serveren, vi skal derfor ikke sette opp et separat system for mailinglister. Vi bruker Zimbra og bruker tid på å sette det opp ordentlig. Øystein ønsker å åpne opp listene igjen, og i tillegg opprette lister for aktive medlemmer.
  
 
2) Kurs framover
 
2) Kurs framover
Jakobsen nevner: Han ønsker å sette opp en "ledergruppe". I den gruppa  vil ha ha alle de viktige funksjonene (AV, IT, merch, o.l.) med i denne.  Vil samle denne og ha et tett forhold til denne, for å begrense  småkapteiner på sine isolerte hauger. Tale spør om ikke dette er swarmwise i praksis.  
+
 
Styret er samstemte om at Jakobsen oppretter den nevnte gruppe og tar kontroll over den.  
+
Jakobsen nevner: Han ønsker å sette opp en ledergruppe. I den gruppa  vil ha ha alle de viktige funksjonene (AV, IT, merch, o.l.) med i denne.  Vil samle denne og ha et tett forhold til denne, for å begrense  småkapteiner på sine isolerte hauger. Tale spør om ikke dette er swarmwise i praksis.  
 +
 
 +
'''Styret er samstemte om at Jakobsen oppretter den nevnte gruppe og tar kontroll over den.'''
 +
 
 
Fremlegge statistikk for å motivere:
 
Fremlegge statistikk for å motivere:
 
Sette opp noen visuelle pointere på hvilke fylker som har mest fremgang i medlemstall etc.  
 
Sette opp noen visuelle pointere på hvilke fylker som har mest fremgang i medlemstall etc.  
  
    hvem får flest nye medlemmer fom. 10. sept tom. 10. mars         
+
*hvem får flest nye medlemmer fom. 10. sept tom. 10. mars         
 
+
*hvem får størst prosentvis fremgang
    hvem får størst prosentvis fremgang
 
  
 
Få opp lokallag
 
Få opp lokallag
 
Få opp faste kontorer land og strand - høyt prioritert! Sjekke offentlige støtteordninger.  
 
Få opp faste kontorer land og strand - høyt prioritert! Sjekke offentlige støtteordninger.  
 +
 
Sett i et månedsperspektiv:
 
Sett i et månedsperspektiv:
 
+
*Få tak i lokale kontorer der det finnes aktive lokallag
    Få tak i lokale kontorer der det finnes aktive lokallag
+
*Generell partibygging. (Kommunelag, studentlag, Piratpils, verving)
 
+
*Aktivere programbanden (i ledergruppen)
    Generell partibygging. (Kommunelag, studentlag, Piratpils, verving)
 
 
 
    Aktivere programbanden (i ledergruppen)
 
  
 
Styret planlegger neste møte via doodle i god tid (minst 2 uker i forkant)
 
Styret planlegger neste møte via doodle i god tid (minst 2 uker i forkant)
  
 
3) Våre internasjonale forhold og forpliktelser. Tale legger fram dokumentasjon fra Luxembourg og PPEU, samt statutter fra PPI.  
 
3) Våre internasjonale forhold og forpliktelser. Tale legger fram dokumentasjon fra Luxembourg og PPEU, samt statutter fra PPI.  
 +
 
Politisk manifest PPEU: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:manifesto
 
Politisk manifest PPEU: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:manifesto
 +
 
Vedtekter PPEU: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:draft
 
Vedtekter PPEU: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:draft
€300 årlig i gebyr til PPEU går greit.
+
 
 +
€300 årlig i gebyr til PPEU går greit.
  
 
4) Neste landsmøte
 
4) Neste landsmøte
 
Øystein J foreslår at vi ikke har et ekstraordinært landsmøte, men holder ordinært landsmøte i januar. Argumentet for er at vi trenger mye tid på å forberede et LM, og at vi trenger tid til å utforme bedre vedtekter. Vi kan heller bruke høsten på partibygging og samkjøring.
 
Øystein J foreslår at vi ikke har et ekstraordinært landsmøte, men holder ordinært landsmøte i januar. Argumentet for er at vi trenger mye tid på å forberede et LM, og at vi trenger tid til å utforme bedre vedtekter. Vi kan heller bruke høsten på partibygging og samkjøring.
 +
 
Geir foreslår å ha et ekstraordinært landsmøte i november. Det er en rekke problemer som ikke kan vente på et ordinært landsmøte, viktigst er nye vedtekter og en opprydning i de to vedtektstridige vedtakene på siste landsmøte. Videre må det avklares hvilken frihet fylkeslagene har til å vedta politikk slik det gjøres i andre partier.  
 
Geir foreslår å ha et ekstraordinært landsmøte i november. Det er en rekke problemer som ikke kan vente på et ordinært landsmøte, viktigst er nye vedtekter og en opprydning i de to vedtektstridige vedtakene på siste landsmøte. Videre må det avklares hvilken frihet fylkeslagene har til å vedta politikk slik det gjøres i andre partier.  
  
Linje 64: Linje 76:
  
 
6) Formaliteter. Brønnøysund-registrering, lokal- og fylkeslagsregistrering.  
 
6) Formaliteter. Brønnøysund-registrering, lokal- og fylkeslagsregistrering.  
Håkon har gjort alt - vi krysser fingre.
+
*Håkon har gjort alt - vi krysser fingre.
Tale ferdigstiller referatet denne uken. vi informerer at referatet slippes onsdag.
+
*Tale ferdigstiller referatet denne uken. vi informerer at referatet slippes onsdag.
Må det være separate kommuneregistreringer for å kunne stille til kommunevalg? Geir sjekker.
+
*Må det være separate kommuneregistreringer for å kunne stille til kommunevalg? Geir sjekker.
Øystein J anmoder fylkeslag om å registrere seg i neste nyhetsbrev.
+
*Øystein J anmoder fylkeslag om å registrere seg i neste nyhetsbrev.
  
 
7) Økonomi. Status nå, og hvordan partistøtten skal håndteres.
 
7) Økonomi. Status nå, og hvordan partistøtten skal håndteres.
Vi har ca 50.000 på bok nå, men det kommer inn regninger fra fylkeslagene så det er uklart hvor mye vi har disponibelt netto.
+
*Vi har ca 50.000 på bok nå, men det kommer inn regninger fra fylkeslagene så det er uklart hvor mye vi har disponibelt netto.
Partistøtte kommer automatisk i januar. Det skal være ungefær 109 kr per stemme per år. Geir fortsetter å følge opp partistøtte-spørsmålet.
+
*Partistøtte kommer automatisk i januar. Det skal være ungefær 109 kr per stemme per år. Geir fortsetter å følge opp partistøtte-spørsmålet.
  
 
8) Merch i Sør-Trøndelag
 
8) Merch i Sør-Trøndelag
T-skjorter! Dette må ordnes. Går tom nå, må bestilles.
+
*T-skjorter! Dette må ordnes. Går tom nå, må bestilles.
De kan ta en cut av inntekter av merch salg
+
*De kan ta en cut av inntekter av merch salg
  
 
9) Kontroversielle bloggsaker på piratpartiet.no
 
9) Kontroversielle bloggsaker på piratpartiet.no
Noen av bloggsakene det lenkes til på piratpartiet.no representerer ikke nødvendigvis Piratpartiets politikk.  
+
*Noen av bloggsakene det lenkes til på piratpartiet.no representerer ikke nødvendigvis Piratpartiets politikk.  
Tar bort bloggroll og justerer CSS.
+
*Tar bort bloggroll og justerer CSS.
  
 
10) Premiering av innsats i valgkampen
 
10) Premiering av innsats i valgkampen
Linje 86: Linje 98:
 
11) Valgkamprapport fra hele landet. Ida fra Trondheim har sagt seg villig til å være nasjonalt ansvarlig så lenge hun får backup.  
 
11) Valgkamprapport fra hele landet. Ida fra Trondheim har sagt seg villig til å være nasjonalt ansvarlig så lenge hun får backup.  
 
Tale og Ida setter sammen valgkamprapporter, ref pk.t 6.
 
Tale og Ida setter sammen valgkamprapporter, ref pk.t 6.
 +
 
http://pad.piratpartiet.no/p/valgkampserfaring_st2013 kan wikies når som helst.
 
http://pad.piratpartiet.no/p/valgkampserfaring_st2013 kan wikies når som helst.
 +
 +
[[Category:Piratpartiet]]
 +
[[Category:Sentralstyret]]
 +
[[Category:Møtereferat]]

Nåværende revisjon fra 13. aug. 2022 kl. 10:43

Sentralstyremøte fredag 20. september 2013 Oppmøtte: Øystein Jakobsen, Øystein Middelthun, Øyvind A. Holm, Even Solum Gran, Håkon Wium Lie, Tale Haukbjørk Østrådal, Geir Aaslid. Referent: Tale Haukbjørk Ordstyrer: Øystein Jakobsen

Merk: Dette referatet har utelatt samtaler av personlig art som ikke egner seg for allmenn publisering. Denne skjønnsvurderingen er gjort av Even Gran og understøttet av Øystein Jakobsen.

Dagsorden: 0) Godkjenning av referat fra sist møte: Hastemøte ligger på wiki: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_hastemøte_2013-09-14

http://pad.piratpartiet.no/p/sentralstyremøte_290813

http://pad.piratpartiet.no/p/iM7E2sxWFp

1) Håndtering av Buskerud-saken Mistillitsforslag

Vi må kreve styrereferat før vi kan vurdere mistillitsforslaget. Det må være fremmet av et flertall av styremedlemmene i Buskerud Piratparti. De må være registrerte og betalende medlemmer. Om eksklusjon

Styret har pt ingen anledning å utstede eklusjoner. Dette er begrenset til fylkeslagene. Dette blir opp til neste landsmøte.

Gjenopprettelse av mailinglistene

Det har blitt foreslått å bruke Mailman pga komplisert filteroppsett i Zimbra. Øystein M sier at dette vil komplisere oppsettet på serveren, vi skal derfor ikke sette opp et separat system for mailinglister. Vi bruker Zimbra og bruker tid på å sette det opp ordentlig. Øystein ønsker å åpne opp listene igjen, og i tillegg opprette lister for aktive medlemmer.

2) Kurs framover

Jakobsen nevner: Han ønsker å sette opp en ledergruppe. I den gruppa vil ha ha alle de viktige funksjonene (AV, IT, merch, o.l.) med i denne. Vil samle denne og ha et tett forhold til denne, for å begrense småkapteiner på sine isolerte hauger. Tale spør om ikke dette er swarmwise i praksis.

Styret er samstemte om at Jakobsen oppretter den nevnte gruppe og tar kontroll over den.

Fremlegge statistikk for å motivere: Sette opp noen visuelle pointere på hvilke fylker som har mest fremgang i medlemstall etc.

 • hvem får flest nye medlemmer fom. 10. sept tom. 10. mars
 • hvem får størst prosentvis fremgang

Få opp lokallag Få opp faste kontorer land og strand - høyt prioritert! Sjekke offentlige støtteordninger.

Sett i et månedsperspektiv:

 • Få tak i lokale kontorer der det finnes aktive lokallag
 • Generell partibygging. (Kommunelag, studentlag, Piratpils, verving)
 • Aktivere programbanden (i ledergruppen)

Styret planlegger neste møte via doodle i god tid (minst 2 uker i forkant)

3) Våre internasjonale forhold og forpliktelser. Tale legger fram dokumentasjon fra Luxembourg og PPEU, samt statutter fra PPI.

Politisk manifest PPEU: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:manifesto

Vedtekter PPEU: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:draft

€300 årlig i gebyr til PPEU går greit.

4) Neste landsmøte Øystein J foreslår at vi ikke har et ekstraordinært landsmøte, men holder ordinært landsmøte i januar. Argumentet for er at vi trenger mye tid på å forberede et LM, og at vi trenger tid til å utforme bedre vedtekter. Vi kan heller bruke høsten på partibygging og samkjøring.

Geir foreslår å ha et ekstraordinært landsmøte i november. Det er en rekke problemer som ikke kan vente på et ordinært landsmøte, viktigst er nye vedtekter og en opprydning i de to vedtektstridige vedtakene på siste landsmøte. Videre må det avklares hvilken frihet fylkeslagene har til å vedta politikk slik det gjøres i andre partier.

Avstemming:

 • Ordinært landsmøte 4
 • Ekstraordinært: 1
 • Avholdende: 2

Resultat: Det avholdes ordinært landsmøte måndesskiftet januar/februar

Styret arbeider med antagelsen at Kristiansand er lokasjonen. Denne beslutningen tas senere.

5) Internskolering Hvordan være aktivist og / eller politiker. Gode svar på vanlige spørsmål etc. Tale samler inn matriell og forbereder pirat-kodeks/ FAQ / whatever. Informerer ledergruppen.

6) Formaliteter. Brønnøysund-registrering, lokal- og fylkeslagsregistrering.

 • Håkon har gjort alt - vi krysser fingre.
 • Tale ferdigstiller referatet denne uken. vi informerer at referatet slippes onsdag.
 • Må det være separate kommuneregistreringer for å kunne stille til kommunevalg? Geir sjekker.
 • Øystein J anmoder fylkeslag om å registrere seg i neste nyhetsbrev.

7) Økonomi. Status nå, og hvordan partistøtten skal håndteres.

 • Vi har ca 50.000 på bok nå, men det kommer inn regninger fra fylkeslagene så det er uklart hvor mye vi har disponibelt netto.
 • Partistøtte kommer automatisk i januar. Det skal være ungefær 109 kr per stemme per år. Geir fortsetter å følge opp partistøtte-spørsmålet.

8) Merch i Sør-Trøndelag

 • T-skjorter! Dette må ordnes. Går tom nå, må bestilles.
 • De kan ta en cut av inntekter av merch salg

9) Kontroversielle bloggsaker på piratpartiet.no

 • Noen av bloggsakene det lenkes til på piratpartiet.no representerer ikke nødvendigvis Piratpartiets politikk.
 • Tar bort bloggroll og justerer CSS.

10) Premiering av innsats i valgkampen Styret setter av 5000 til premiering. Dette finner leder ut av i samråd med fylkesledere. Gode måter er vinflasker til aktive, pizzakvelder og tilsvarende. Viktig at så mange som mulig blir anerkjent for innsatsen.

11) Valgkamprapport fra hele landet. Ida fra Trondheim har sagt seg villig til å være nasjonalt ansvarlig så lenge hun får backup. Tale og Ida setter sammen valgkamprapporter, ref pk.t 6.

http://pad.piratpartiet.no/p/valgkampserfaring_st2013 kan wikies når som helst.