Forskjell mellom versjoner av «Referat fra sentralstyremøte 2014-02-14»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Created page with "REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE FREDAG 14. FEBRUAR 2014, KL. 19:00 Tilstede: Even Gran, Øyvind A. Holm, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad, Øystein Jakobsen, Øystei...")
 
Linje 14: Linje 14:
 
Øystein M. er møteleder, Thomas G er referent
 
Øystein M. er møteleder, Thomas G er referent
  
2.    Etterarbeid etter landsmøtet i Kristiansand. Herunder
+
2.    Etterarbeid etter landsmøtet i Kristiansand. Herunder referat, kontroll av stemmegiving og oppsummering av erfaringer/evaluering/rapport.
      referat, kontroll av stemmegiving og oppsummering av
 
      erfaringer/evaluering/rapport.
 
  
      Status referat: Ferdig, ligger på wiki:
+
* Status referat: Ferdig, ligger på wiki: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_ordin%C3%A6rt_landsm%C3%B8te_2014
http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_ordin%C3%A6rt_landsm%C3%B8te_2014
 
  
      Kontroll av stemmegivning: Tale har trippelsjekket stemmegivningen.
+
* Kontroll av stemmegivning: Tale har trippelsjekket stemmegivningen.
  
      Oppsummering av landsmøte: erfaringer/evaluering/rapport: Tale + teknikara ordner det til neste styremøte.
+
* Oppsummering av landsmøte: erfaringer/evaluering/rapport: Tale + teknikara ordner det til neste styremøte.
  
      (ØJ: Stavanger foreslått som lokasjon for neste landsmøte)
+
* (ØJ: Stavanger foreslått som lokasjon for neste landsmøte)
  
 
3.      Oppdatering av offisiell informasjon:
 
3.      Oppdatering av offisiell informasjon:
      Brønnøysund: ØJ tar ansvar til neste SS-møte
 
  
      Websidene: Mangler nye vedtekter
+
* Brønnøysund: ØJ tar ansvar til neste SS-møte
  
      Vedtekter: Tale og Øyvind går gjennom, tar med Thomas sine kommentarer, sendt i epost til SS.
+
* Websidene: Mangler nye vedtekter
  
      Wiki og eventuelle andre kanaler/steder
+
* Vedtekter: Tale og Øyvind går gjennom, tar med Thomas sine kommentarer, sendt i epost til SS.
  
4.      Budsjett (forslag fra Ole-Aleksander),
+
* Wiki og eventuelle andre kanaler/steder
      Utsettes til senere, vi har ikke tilgang til siste versjon og Ole-Aleksander er ikke tilstede.
 
  
      Revisor: Må velges på landsmøte.
+
4.     Budsjett (forslag fra Ole-Aleksander)
  
      Regnskapsfører (forslag fra Geir: Tandem Regnskap i Sandviksveien 26).
+
* Utsettes til senere, vi har ikke tilgang til siste versjon og Ole-Aleksander er ikke tilstede.
  
Enstemmig vedtatt.
+
* Revisor: Må velges på landsmøte.
 +
 
 +
* Regnskapsfører (forslag fra Geir: Tandem Regnskap i Sandviksveien 26).
 +
 
 +
Geirs forslag ble enstemmig vedtatt.
  
 
5.      Godkjenne regnskap + faktura fra Geir.
 
5.      Godkjenne regnskap + faktura fra Geir.
  
Enstemmig vedtatt.
+
* Enstemmig vedtatt.
  
 
6.      Eventuelt ekstraordinært landsmøte for å velge revisor og få på plass evt. andre vesentlige mangler, se nedenfor/på slutten.
 
6.      Eventuelt ekstraordinært landsmøte for å velge revisor og få på plass evt. andre vesentlige mangler, se nedenfor/på slutten.
  
Etter vedtektene kan ekstraordinært landsmøte være heldigitalt. Kan f.eks. gå over en uke, med god tid for diskusjon etc.
+
* Etter vedtektene kan ekstraordinært landsmøte være heldigitalt. Kan f.eks. gå over en uke, med god tid for diskusjon etc.
  
 
Enstemmig vedtatt at vi skal ha et heldigitalt landsmøte.
 
Enstemmig vedtatt at vi skal ha et heldigitalt landsmøte.
Linje 57: Linje 56:
 
(Detaljer: tid, organisatorer etc. avgjøres på neste styremøte.)
 
(Detaljer: tid, organisatorer etc. avgjøres på neste styremøte.)
  
Potensielle saker: Se nederst/helt på slutten av referatet.
+
* Potensielle saker: Se nederst/helt på slutten av referatet.
  
Detaljer rundt ekstraordinært landsmøte diskuteres nærmere under neste SS-møte + pad
+
* Detaljer rundt ekstraordinært landsmøte diskuteres nærmere under neste SS-møte + pad
  
 
7.      Kommende fylkesårsmøter og oppfølging av Buskerud.
 
7.      Kommende fylkesårsmøter og oppfølging av Buskerud.
  
Også Gotheim og Løken trekker seg fra det nåværende fylkesstyret. Nyvalg av styre og full reorganisering av fylkeslaget.
+
* Også Gotheim og Løken trekker seg fra det nåværende fylkesstyret. Nyvalg av styre og full reorganisering av fylkeslaget.
Ole-Aleksander følger dem opp. Alt dette delegeres til organisasjonssekretæren -- enstemmig vedtatt.
+
 
 +
* Ole-Aleksander følger dem opp. Alt dette delegeres til organisasjonssekretæren -- enstemmig vedtatt.
  
 
8.      Postboks.
 
8.      Postboks.
  
Enstemmig vedtatt å leie postboks hos Colosseum City Self Storage. Thomas ordner detaljene rundt dette.
+
* Enstemmig vedtatt å leie postboks hos Colosseum City Self Storage. Thomas ordner detaljene rundt dette.
  
 
9.      Arkiv og lager, City Self Storage.
 
9.      Arkiv og lager, City Self Storage.
  
Forslag fra ØSM: Vi avventer og ser an behovet i forhold til kontorlokalet vi vil få. Enstemmig vedtatt.
+
* Forslag fra ØSM: Vi avventer og ser an behovet i forhold til kontorlokalet vi vil få. Enstemmig vedtatt.
  
 
De som vil møtes en gang i mellomtiden og tar en titt på lagerrom-typene hos Colosseum City Self Storage.
 
De som vil møtes en gang i mellomtiden og tar en titt på lagerrom-typene hos Colosseum City Self Storage.
Linje 78: Linje 78:
 
10.      Utsendelse av fakturaer til fornyelse av medlemskap.
 
10.      Utsendelse av fakturaer til fornyelse av medlemskap.
  
Skal vi sende ut fysiske fakturaer til alle medlemmene?
+
* Skal vi sende ut fysiske fakturaer til alle medlemmene?
  
 
Enstemmig vedtatt. ØSM ordner fysisk utsendelse, inkludert avsenderadresse på baksiden.
 
Enstemmig vedtatt. ØSM ordner fysisk utsendelse, inkludert avsenderadresse på baksiden.
Linje 84: Linje 84:
 
11.      Redegjørelse for hvordan digitale verktøy skal bli utviklet.
 
11.      Redegjørelse for hvordan digitale verktøy skal bli utviklet.
  
Prosessgruppa m.fl. møtes i morgen, lørdag i en heldags-workshop for å jobbe med dette.
+
* Prosessgruppa m.fl. møtes i morgen, lørdag, i en heldags-workshop for å jobbe med dette.
  
 
Referat fra dette kommer på wiki senere (ØJ).
 
Referat fra dette kommer på wiki senere (ØJ).
Linje 90: Linje 90:
 
12.      EU-valgkamp.
 
12.      EU-valgkamp.
  
Sverige skal se om de får sendt oss noe stæsj. Det er også muligheter for at vi kan hjelpe Polen; det jobbes med å
+
* Sverige skal se om de får sendt oss noe stæsj. Det er også muligheter for at vi kan hjelpe Polen; det jobbes med å finne ut hvordan dette skal gjøres. Tale holder kontakt med Josef om dette.
finne ut hvordan dette skal gjøres. Tale holder kontakt med Josef om dette.
 
  
 
13.      Kandidatur til PPEU (ref. innspill fra Anders Kleppe)
 
13.      Kandidatur til PPEU (ref. innspill fra Anders Kleppe)
  
PIR N er founding member av PPEU. Vi kan nominere styremedlemmer
+
* PIR N er founding member av PPEU. Vi kan nominere styremedlemmer til PPEU. En norsk nominasjon viser at vi finnes og er med.
til PPEU. En norsk nominasjon viser at vi finnes og er med.
 
  
Skal vi (sentralstyret) nominere Anders Kleppe som styremedlem i
+
* Skal vi (sentralstyret) nominere Anders Kleppe som styremedlem i PPEU?
PPEU?
 
  
 
Vedtatt (4 for, 1 mot, 1 avholdende).
 
Vedtatt (4 for, 1 mot, 1 avholdende).
  
Nominasjonsfristen er 20.02.
+
* Nominasjonsfristen er 20.02.
  
 
14.      Idedugnad -- oppgaver til sekretariatet.
 
14.      Idedugnad -- oppgaver til sekretariatet.
  
Venter på pad fra Ole-Aleksander. Da kan vi skrive inn oppgaver der.
+
* Venter på pad fra Ole-Aleksander. Da kan vi skrive inn oppgaver der.
  
 
Tale er leder for admin. Overføres dette til organisasjonssekretæren? Ja.
 
Tale er leder for admin. Overføres dette til organisasjonssekretæren? Ja.
Linje 114: Linje 111:
 
15.      Planer det neste året.
 
15.      Planer det neste året.
  
Ole-Aleksander bistår i partibygging med formalia (inkl. brreg)
+
* Ole-Aleksander bistår i partibygging med formalia (inkl. brreg)
ØJ spør Manuel om han har lyst til å ta partibygging
+
* ØJ spør Manuel om han har lyst til å ta partibygging
Bygge Kjellsen-systemet, samt utarbeide distribuert demokrati.
+
* Bygge Kjellsen-systemet, samt utarbeide distribuert demokrati.
Identifisere hvordan pirater kan gi merverdi i et lokalt styre og kommunisere dette til organisasjonen
+
* Identifisere hvordan pirater kan gi merverdi i et lokalt styre og kommunisere dette til organisasjonen
Hjelpe de svenske piratene med valget, ditto for Polen og andre land.
+
* Hjelpe de svenske piratene med valget, ditto for Polen og andre land.
Følge opp overvåkning av overvåkerne.
+
* Følge opp overvåkning av overvåkerne.
Profesjonalisering og organisering.
+
* Profesjonalisering og organisering.
  
 
16.      Eventuelt.
 
16.      Eventuelt.
  
Valg av nytt sentralstyremedlem når Geir trer ut. Kan sentralstyret supplere seg selv med et nytt
+
* Valg av nytt sentralstyremedlem når Geir trer ut.  
 +
 
 +
Kan sentralstyret supplere seg selv med et nytt
 
sentralstyremedlem midlertidig frem til førstkommende landsmøte?
 
sentralstyremedlem midlertidig frem til førstkommende landsmøte?
 
Nei, vi har ikke lov å oppnevne noen, heller ikke midlertidig, ref. vedtektene.
 
Nei, vi har ikke lov å oppnevne noen, heller ikke midlertidig, ref. vedtektene.
  
Vi har ikke varaer, men det bør kanskje innføres, se eget punkt om dette under
+
* Vi har ikke varaer, men det bør kanskje innføres, se eget punkt om dette under "Tanker om saker til ekstraordinært landsmøte" nedenfor.
"Tanker om saker til ekstraordinært landsmøte" nedenfor.
 
  
Å trekke seg fra sentralstyret har umiddelbar virkning, dvs. at
+
* Å trekke seg fra sentralstyret har umiddelbar virkning, dvs. at Geir meldes ut av sentralstyrets fora etter at referat fra dette styremøtet er distribuert. Bank o.l. må oppdateres, slik at Geir ikke lenger har prokura, signatur o.l.
Geir meldes ut av sentralstyrets fora etter at referat fra dette
 
styremøtet er distribuert. Bank o.l. må oppdateres, slik at Geir
 
ikke lenger har prokura, signatur o.l.
 
  
Even: Avtale uformelle digitale arbeidsmøter, f.eks. en gang i
+
* Even: Avtale uformelle digitale arbeidsmøter, f.eks. en gang i uken, av typen "hver torsdag kl. 20:00 møtes de som vil på Skype".  
uken, av typen "hver torsdag kl. 20:00 møtes de som vil på
+
 
Skype". Vedtatt, slik at torsdag kl. 20:00 blir arbeidsmøtetid.
+
Vedtatt, slik at torsdag kl. 20:00 blir arbeidsmøtetid.
  
 
17. Arbeidsavtale for organisasjonssekretær.
 
17. Arbeidsavtale for organisasjonssekretær.
Linje 146: Linje 141:
 
18. Innkallingsrett til sentralstyremøter.
 
18. Innkallingsrett til sentralstyremøter.
  
Skal Sentralstyret vedta å tildele organisasjonssekretæren rett
+
* Skal Sentralstyret vedta å tildele organisasjonssekretæren rett til å innkalle til sentralstyremøte, i kraft av å være sentralstyrets sekretær?
til å innkalle til sentralstyremøte, i kraft av å være
 
sentralstyrets sekretær?
 
  
 
Enstemmig vedtatt.
 
Enstemmig vedtatt.
  
 
Møtet hevet kl. 21:40.
 
Møtet hevet kl. 21:40.
 
 
NESTE SENTRALSTYREMØTE: Onsdag 26. februar 2014, Skype kl. 20:00.
 
 
 
OPPSUMMERING AV OPPGAVER TIL NESTE STYREMØTE:
 
 
              Tale og Øyvind: Gjøre ferdig og legge ut
 
              vedtektene.
 
              ØJ: Referat fra workshop om digitale verktøy
 
              ØJ: Brønnøysund-oppdateringer
 
              ØJ: Fullføre papirene fra Geir angående regnskap.
 
              Thomas: Ordne postboks
 
              Thomas: Organisere besøk/tilbud på lager/arkiv
 
              Thomas: Tenker på om han vil være kasserer,,
 
              betale regninger i Nettbanken osv.
 
              Tale & Teknikara: Oppsummering av landsmøte:
 
              erfaringer/evaluering/rapport
 
              O-A og ØJ: Opprette avtale med regnskapsfører
 
              Tale: Sende inn nominasjon av Anders Kleppe til
 
              PPEU før 20.02
 
              ØSM: Undersøke detaljer rundt org. av heldigitalt
 
              ekstraordinært landsmøte.
 
              ØSM: Undersøke betalingsløsningen til Teller med
 
              Øyvind Nondal.
 
              Alle: Oppgaver til org.sekr. på padden om dette
 
  
  
Linje 196: Linje 163:
 
               c) Paragraf om oppløsning
 
               c) Paragraf om oppløsning
 
           * valg av varamedlemmer
 
           * valg av varamedlemmer
 
Se egen pad om saker til ekstraordinært landsmøte:
 
http://pad.piratpartiet.no/p/saker-ekstraordinaert-landsmoete-2014
 

Revisjonen fra 4. aug. 2020 kl. 13:48

REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE FREDAG 14. FEBRUAR 2014, KL. 19:00

Tilstede: Even Gran, Øyvind A. Holm, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad, Øystein Jakobsen, Øystein Middelthun

Meldt forfall, og trukket seg fra styret: Geir Aaslid

Møteleder: Øystein Middelthun Referent: Thomas Gramstad

Agenda:

1. Valg av møteleder og referent.

Øystein M. er møteleder, Thomas G er referent

2. Etterarbeid etter landsmøtet i Kristiansand. Herunder referat, kontroll av stemmegiving og oppsummering av erfaringer/evaluering/rapport.

 • Kontroll av stemmegivning: Tale har trippelsjekket stemmegivningen.
 • Oppsummering av landsmøte: erfaringer/evaluering/rapport: Tale + teknikara ordner det til neste styremøte.
 • (ØJ: Stavanger foreslått som lokasjon for neste landsmøte)

3. Oppdatering av offisiell informasjon:

 • Brønnøysund: ØJ tar ansvar til neste SS-møte
 • Websidene: Mangler nye vedtekter
 • Vedtekter: Tale og Øyvind går gjennom, tar med Thomas sine kommentarer, sendt i epost til SS.
 • Wiki og eventuelle andre kanaler/steder

4. Budsjett (forslag fra Ole-Aleksander)

 • Utsettes til senere, vi har ikke tilgang til siste versjon og Ole-Aleksander er ikke tilstede.
 • Revisor: Må velges på landsmøte.
 • Regnskapsfører (forslag fra Geir: Tandem Regnskap i Sandviksveien 26).

Geirs forslag ble enstemmig vedtatt.

5. Godkjenne regnskap + faktura fra Geir.

 • Enstemmig vedtatt.

6. Eventuelt ekstraordinært landsmøte for å velge revisor og få på plass evt. andre vesentlige mangler, se nedenfor/på slutten.

 • Etter vedtektene kan ekstraordinært landsmøte være heldigitalt. Kan f.eks. gå over en uke, med god tid for diskusjon etc.

Enstemmig vedtatt at vi skal ha et heldigitalt landsmøte.

(Detaljer: tid, organisatorer etc. avgjøres på neste styremøte.)

 • Potensielle saker: Se nederst/helt på slutten av referatet.
 • Detaljer rundt ekstraordinært landsmøte diskuteres nærmere under neste SS-møte + pad

7. Kommende fylkesårsmøter og oppfølging av Buskerud.

 • Også Gotheim og Løken trekker seg fra det nåværende fylkesstyret. Nyvalg av styre og full reorganisering av fylkeslaget.
 • Ole-Aleksander følger dem opp. Alt dette delegeres til organisasjonssekretæren -- enstemmig vedtatt.

8. Postboks.

 • Enstemmig vedtatt å leie postboks hos Colosseum City Self Storage. Thomas ordner detaljene rundt dette.

9. Arkiv og lager, City Self Storage.

 • Forslag fra ØSM: Vi avventer og ser an behovet i forhold til kontorlokalet vi vil få. Enstemmig vedtatt.

De som vil møtes en gang i mellomtiden og tar en titt på lagerrom-typene hos Colosseum City Self Storage.

10. Utsendelse av fakturaer til fornyelse av medlemskap.

 • Skal vi sende ut fysiske fakturaer til alle medlemmene?

Enstemmig vedtatt. ØSM ordner fysisk utsendelse, inkludert avsenderadresse på baksiden.

11. Redegjørelse for hvordan digitale verktøy skal bli utviklet.

 • Prosessgruppa m.fl. møtes i morgen, lørdag, i en heldags-workshop for å jobbe med dette.

Referat fra dette kommer på wiki senere (ØJ).

12. EU-valgkamp.

 • Sverige skal se om de får sendt oss noe stæsj. Det er også muligheter for at vi kan hjelpe Polen; det jobbes med å finne ut hvordan dette skal gjøres. Tale holder kontakt med Josef om dette.

13. Kandidatur til PPEU (ref. innspill fra Anders Kleppe)

 • PIR N er founding member av PPEU. Vi kan nominere styremedlemmer til PPEU. En norsk nominasjon viser at vi finnes og er med.
 • Skal vi (sentralstyret) nominere Anders Kleppe som styremedlem i PPEU?

Vedtatt (4 for, 1 mot, 1 avholdende).

 • Nominasjonsfristen er 20.02.

14. Idedugnad -- oppgaver til sekretariatet.

 • Venter på pad fra Ole-Aleksander. Da kan vi skrive inn oppgaver der.

Tale er leder for admin. Overføres dette til organisasjonssekretæren? Ja. Overføres admin til sekretariatet? Ja.

15. Planer det neste året.

 • Ole-Aleksander bistår i partibygging med formalia (inkl. brreg)
 • ØJ spør Manuel om han har lyst til å ta partibygging
 • Bygge Kjellsen-systemet, samt utarbeide distribuert demokrati.
 • Identifisere hvordan pirater kan gi merverdi i et lokalt styre og kommunisere dette til organisasjonen
 • Hjelpe de svenske piratene med valget, ditto for Polen og andre land.
 • Følge opp overvåkning av overvåkerne.
 • Profesjonalisering og organisering.

16. Eventuelt.

 • Valg av nytt sentralstyremedlem når Geir trer ut.

Kan sentralstyret supplere seg selv med et nytt sentralstyremedlem midlertidig frem til førstkommende landsmøte? Nei, vi har ikke lov å oppnevne noen, heller ikke midlertidig, ref. vedtektene.

 • Vi har ikke varaer, men det bør kanskje innføres, se eget punkt om dette under "Tanker om saker til ekstraordinært landsmøte" nedenfor.
 • Å trekke seg fra sentralstyret har umiddelbar virkning, dvs. at Geir meldes ut av sentralstyrets fora etter at referat fra dette styremøtet er distribuert. Bank o.l. må oppdateres, slik at Geir ikke lenger har prokura, signatur o.l.
 • Even: Avtale uformelle digitale arbeidsmøter, f.eks. en gang i uken, av typen "hver torsdag kl. 20:00 møtes de som vil på Skype".

Vedtatt, slik at torsdag kl. 20:00 blir arbeidsmøtetid.

17. Arbeidsavtale for organisasjonssekretær.

Utsettes til senere SS-møte.

18. Innkallingsrett til sentralstyremøter.

 • Skal Sentralstyret vedta å tildele organisasjonssekretæren rett til å innkalle til sentralstyremøte, i kraft av å være sentralstyrets sekretær?

Enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl. 21:40.


TANKER OM SAKER TIL EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE:

     Saker til ekstraordinært landsmøte:
     * valg av revisor
     * valg av nytt sentralstyremedlem
     * vedtektsendringsforslag:
       a) Benkeforslag for vedtektsendringer?
         Hvis 3 pirater er enige kan de fremme et vedtektsendringsforslag og hvis landsmøtet er
         enstemmig kan det vedtas. Krav om at de 3 må være tillitsvalgte? Problemer med
         masse rare, tidkrevende forslag? Begrense forslaget? Krav om 6 pirater for å kunne
         benke?
       b) Innføre vara-medlemmer i Sentralstyret, vedtekt for dette.
       c) Paragraf om oppløsning
     * valg av varamedlemmer