Referat fra sentralstyremøte 2015-03-24

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 5. okt. 2022 kl. 04:30 av Øystein Middelthun (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 24. mars 2015 klokken 19.30

Tilstede: Øystein Middelthun, Thomas Gramstad, Lasse Gregersen, Fredrik Kabdebo Nordhammer, Gorm Hanssen, Daniel Davidsen, Manuel Lains, Tale Haukbjørk Østrådal (kom 20.45)

Fraværende:

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Daniel Davidsen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 17.03.15, 19.03.15 og 22.03.15

[Enstemmig godkjent]

Oppdatering av nytt styre i Brønnøysundregisteret

Øystein endrer oppføringen til Piratpartiet i Brønnøysundregisteret slikt at det reflekterer vårt nye styre.

Logoer og Merch / nettbutikk

Øystein informerer litt om situasjonen her for tiden. Tidligere organisasjonssekretær var den som hadde dette før og vi må jo derfor ta tak i det på nytt. Daniel Bjerkeli er fortsatt en ressurs her.

Foreslått at vi utsetter dette til torsdag 02.04 da vi har litt mer presserende saker.

Underslagssaken

Øystein informerer om saken. Har vært i kontakt med etterforsker hos politiet som har bedt om et grunnlag (foreløpig) for underslaget, Tale har vært i kontakt med et advokatfirma. Uklart hvor dette ligger hen for tiden.

Dette er en prosess som alle parter er inneforstått med vil ta tid.

Manuel reiste spørsmål rundt behovet for advokat når vi er i den økonomiske situasjonen som vi er. Enighet i styret om behovet for en advokat.

Øystein skal ha møte med advokatfirmaet i Oslo i nærmeste framtid, mulighet for andre som vil delta?

Etterarbeid etter landsmøtet

Vedtekter må oppdateres - Øystein melder seg frivillig.

Innkalling til Landsstyremøte - (Vedtektene sier minst 2 ganger årlig) Daniel D skal ta kontakt med fylkesledere samt sentralstyret for å finne et tidspunkt snarest mulig hvor vi kan ha vårt første møte.

Diskusjon/Debatt rundt mail forsøkt sendt til alle medlemmer med informasjon om UBI (borgerlønn). Øystein skal sende mail for å informere om at det ble besluttet at det er Landsstyret som skal fatte avgjørelsen om i hvilken form vi skal ha UBI som valgsak. Virker som om folk vil ha en grundig utredning.

Styreforsikring

Ønske fra alle i styret å få på plass en forsikring slik at vi ikke blir personlig ansvarlige om noe lignende underslagssaken skjer igjen.

Gorm tar sjekkerunde på muligheter og betingelser.

Valglister

Tobias Brox følger opp kontakt med fylkeslagsdeltakelse i valg2015 pr.mail.

Man har opprettet en felles "pad" for å ha oversikt over hvordan det står til med lister i de forskjellige fylkene. Første steg blir å skaffe seg et oppdatert overblikk over hvordan det står til. Padlink sender alle fylkesstyrer.

Generell oppfordring til alle styremedlemmer om å delta aktiv.

Annet

Nytt tidspunkt for sentralstyremøtene

Gorm får kun 30 min. møtedeltakelse i partallsuker. (Hele møtet i oddetallsuker)

Ny tid for sentralstyremøtet blir torsdager kl. 21.00. Første møte blir førstkommende torsdag 26. mars.

[Møtet avsluttet 20:50]