Referat fra sentralstyremøte 2015-04-09

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte torsdag 9. april 2015 klokken 21:00

Tilstede: Gorm, Manuel, Tale, Anders (generalsekretær), Lasse, Fredrik, Thomas (fra ca kl.23) Fraværende: Øystein Middelthun

Møteleder: Tale Referent: Manuel

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og agenda

Godkjent

Godkjenning av referatet fra styremøtet 02.04.15

Referat fra sentralstyremøte 2015-04-02


Godkjent

Styreforsikring

Gorm skaffer oversikt og orienterer

Om styreforsikring: 
   :http://www.lederkunnskap.no/styre-og-strategiarbeid/styreforsikring
  

Styreforsikringstilbydere retter seg i hovedsak mot private, næringsliv og ymse stiftelser. Og lener seg tungt på aksjeloven. Men partiloven er mer aktuell for oss, og dette kan fort bli komplisert. Vi trenger minst en person fra Piratpartiet med relevant økonomisk bakgrunn, som kan ha oversikt på aksjeloven og partiloven, og hvordan disse relaterer til oss, slik at vi kan få oversikt før vi binder oss opp i en avtale.

Forsikringstilbydere: http://www.styreforsikring.no http://www.styreinfo.no/styreforsikring-styreansvar.56187.html http://www.if.no/web/no/bedrift/forsikringer/ansvar/styreansvar/pages/styreansvarsforsikring.aspx -Og enda flere finnes!


Styreforsikring diskuteres. Det er enighet om at det er veldig viktig å få på plass, Gorm stiller ultimatum i forhold til sin egen styreposisjon. Anders stiller krav om at vi må ha styreforsikring. Vi trenger noen med juridisk og økonomisk kompetanse for å velge og forhandle frem styreforsikring. Første skritt er å levere oppgave til forsikringsselskapet. Robin Lange inngår her.

Robin Lange

Reise og opphold til HoP til helga på NOK: 3000-5000 Hensikt: Få oversikt over økonomi, og levere oppgave på økonomi til forsikringsselskap (et krav for styreforsikringen)


Avstemning om Robin skal komme til Oslo, 3000-5000kr. Enstemmig vedtatt.

Reiserefusjon

Oslo-Bergen NOK 2042 -Hensikt: Økonomisk kontorarbeid, banditt opprydding.(også forarbeid for styreforsikringen)


Avstemning om å refundere Anders. Nesten enstemmig vedtatt. Fredrik stemmer nei fordi han på kynisk vis synes det er greit at Anders sulter ihjel. Og fordi det blir kjedelig med bare enstemmige vedtak. Vedtatt.

Evt

Andre måter å oppnå økonomisk oversikt og styreforsikring?


Vi kan røve både styreforsikring og økonomisk oversikt. Anders ser på saken.

Vi slutter nå å tulle. Enstemmig vedtatt? Fredrik stemmer nei selvfølgelig. #RedTeamRik

 • Som forberedelse til valgkampen burde vi se på muligheten til litt videre mediatrening. Er viktig at vi kommer litt mer

fram i lyset og at vi da ikke dummer oss ut. (Dette punktet rakk vi ikke på forrige styremøte 2. april.) Merk: Genial ide! Men er dette Sentraltyresak, eller en sak for Kommunikasjonsgruppa?Gorm -Begge i samarbeid) Merk2: Se også punkt lengre ned ang.Arbeidskontoret. Som også bla.a er en forberedelse til valgkampen. Gorm)


Dette punktet slås sammen med punktet om Arbeidskontoret.

Arbeidskontoret

  -Hva det er
  -Hvordan vi ligger an
  -Vil SentralStyret påta seg en pådriver rolle her?

Gorm informerer om Arbeidskontoret. Et sted hvor arbeidsoppgaver møter arbeidslystne mennesker. Manuel mener at dette går innunder det punktet vi diskuterte sist styremøte om RT tracker. Og at vi bør opprette en komite. Komiteen må få innsikt i hva som er gjort tidligere i prosjektet med Arbeidskontoret.

Fra forrige styremøte:

Komiteen skal ikke innføre RT, men skal kartlegge våre behov, forutsetninger og hvilke(t) verktøy som passer inn i vår organisasjon. Tale inviterer de 3 personene til sentralstyremøte for å intervjue dem. Etter erfaring med LiquidFeedback med utilstrekkelig forarbeid, vedtatt innført på XLM2013, og til slutt ble det brakklagt (det fungerte ikke for oss..). Forslag til personer å spørre: Tobias, Thor Harald, Tøystein, Anders


Komiteen skal altså jobbe med å kartlegge Piratpartiets behov og forutsetninger i forbindelse med et ressurs- og oppgavetildelingssystem, Arbeidskontoret og RT er to konkrete verktøy som vil bli vurdert i forbindelse med denne kartleggingen. Komiteen må ta hensyn til Piratpartiets organisasjonsstruktur (flat) og hvordan man drar nytte av frivillige. Manuel tar jobben med å kontakte disse personene.

Økonomi

Anders orienterer om økonomien.


Styret skal godkjenne utbetalinger på 83,980.75, konkrete beløp og betalingsinformasjon har styret fått på mail fra Anders Kleppe.

Manuel vil vite mer om Zetta.io-avtalen. Styret vil se gjennom avtalen vi har med dette selskapet neste styremøte.

Avstemning over ukens forfall: For: Tale, Manuel, Gorm, Lasse. Enstemmig vedtatt. Fredrik stemmer faktisk også ja på denne. #RedTeam

 • Vi har sett oss sveiseblinde på penger som lekker, og Gorm foreslår å se på muligheter for å få til en cash-reuptake effekt. Dette dreier seg om at vi som politisk parti gjør godt det som vi kan, og viser dette utad. På den måten er det fullstendig realistisk å få via ymse kanaler betalt tilbake utlegg og kostnader vi allerede har hatt, men fra andre aktører. Som helikopterturen til Erna Solberg fra Stein Erik Hagen. Det frister, og det er stemning for å se på hvordan vi kan lage en plan på dette førstkommende sentralstyremøte.

Vi diskuterer videre hvordan tidligere nevnt komite skal inngå i dette arbeidet. Komiteen skal hete Strategibanden. Hele sentralstyret skal være med i strategibanden, i tillegg til de personer nevnt tidligere. Denne banden skal:

  Finne ut hva Piratpartiet skal oppnå i 2015
  Finne ut hvordan Piratpartiet skal oppnå dette

Admin tilgang Zimbra

Forslag: Tobias Brox skal ha admin-tilgang til Zimbra, epostlistene og serverne. Merk: Er dette en Sentralstyresak? (Det vanlige er at en Administrasjon eller Stabs -avdeling selv sørger for bemanning for å unngå nedetid.Gorm)


Det stemmes over om Tobias skal ha slik tilgang.

For: Gorm, Manuel, Thomas, Tale, Lasse. Enstemmig vedtatt.

 • Forslag: Anders skal ha tilgang til medlemsregisteret og epostlistene, og skal kunne gjøre oppdateringer (utmeldinger og innmeldinger).

Tobias skriver:

(Sitat) Dersom jeg fikk tilgang til serverene, ville jeg prøvd å få tid til:

0) Satt opp SSL for medlemsdatabase-webgrensesnittet som Middelthun har snekret i hop. Dette er ett steg i riktig retning for å få litt bedre sikkerhet, og bedre sikkerhet er en forutsetning for at vi kan gi flere folk tilgang på medlemsdatabasen. Jeg antar det tar meg en halvtime, men ... jeg aner jo fint lite om hvordan ting er satt opp.

1) Fikset ett nytt felt i medlemsdatabasen - "assosierte fylkeslag" - for de som ønsker å være aktive i fylkeslag utenfor folkeregistrert adresse. Det er minst fire av dem. Antar dette lar seg gjøre i løpet av en time - men igjen, jeg aner fint lite om hvordan ting er satt opp.

2) lage et script som sammenligner mailinglistene med medlemsdatabasen, og spytter ut kommandoer for å få ting i synk. Dette vil være en semiautomatisk ordning som senere kan helautomatiseres. Jeg tipper dette tar meg en time, med forbehold om at ting er skrudd i hop på et vettig vis.

3) Satt opp noe slags form for backup av medlemsdatabasen, hvis vi ikke allerede har det. Igjen, det er noe som absolutt bør være på plass før man "roter" i webgrensesnittet.

4) Med dette på plass tror jeg systemene vil være robuste nok til at sekretær kan vedlikeholde medlemsregisteret gjennom webgrensesnittet.

Dette bør jeg kunne presse inn ila denne uka. Ikke fordi jeg har tid, men fordi det er viktig.

(Sitat slutt)

Mulig Tobias bør inviteres inn på styremøtet under disse to punktene om tilganger?


Tobias er ikke tilgjengelig for å bli med på styremøtet. Saken diskuteres av styret. Tobias & Anders får tilgang til medlemsregisteret og epost-listene. Idag har Middelthun og Øyvind Holm, er vanskelige å få tak i. Både Anders og Tobias bør ha tilgang. Forbehold om at Anders sjekker med Tobias det som gjøres. Avstemning: For: Gorm, Manuel, Thomas, Tale. Enstemmig vedtatt.


Underslagssaken, erstatning

Valg av advokat og inngåelse av avtale.


Anders sjekker i Bergen og Thomas sjekker i Oslo.

Reddit

En sak for spesielt interesserte, eller et troverdig kommunikasjons verktøy?

 • Nøyaktig hva er Tech gruppa sin funksjon?
  • Er Reddit per idag et fungerende kommunikasjonsverktøy for oss? -Hvorfor/ ikke?
  • Er Redundancy ivaretatt?
  • Er markedsføring og profileringsaspektet adekvat ivaretatt? (Markedsføringens fire P'er)

Utsettes til neste uke.

Annet


NoneMøtet heves: 00:00