Referat fra sentralstyremøte 2015-07-23

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 23. juli 2015 klokken 21.30

Tilstede: Manuel Lains, Tale Haukbjørk Østrådal, Øystein Middelthun, Thomas Gramstad, Gorm Hanssen, Adrian Tveito Ingebrigtsen (21:50, sen grunnet familie)

Fraværende: Anders Kleppe (meldt forfall, men kom på slutten av møtet), Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referatet fra styremøtet 25.06.15, 02.07.15 og 09.07.15

Tale foreslår å godkjenne referatene fra 25/6 og 9/7, men å utelate 2/7 fordi det strengt tatt ikke er noe referat.

[Enstemmig godkjent]

2/7-referatet ble fjernet, ettersom møtet ikke ble noe av.

Endre møtefrekvens til annenhver uke

Manuel foreslår å senke møtefrekvensen. Øystein er skeptisk. Tale foreslår å teste ut en lavere møtefrekvens etter valget, da hun ser et behov for hyppige møter under valgkampen. Hun foreslår også å heller avholde arbeidsmøter, der vi kan jobbe, men ikke trenger å være vedtaksdyktige.

Gorm kjenner på dette problemet selv, med å føle seg bundet opp i møter som spiser inn i andre aktiviteter.

Forslag: Senke møtefrekvensen til annenhver uke

For: Manuel, Gorm, Thomas

Mot: Øystein Middelthun, Tale, Adrian

Avholdende: Ingen.

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Ikke vedtatt.

Klage på henleggelse

Vi bør absolutt klage. Alternativene er å klage, eller å klage med en advokat i ryggen og forsøke å finne mer bevismateriale som politiet kan jobbe med, eller å ikke klage. Manuel foreslår å klage uten advokat, og evt. vurdere etter valget om vi skal få inn en advokat (og har råd til en). Tale støtter forslaget. Som partileder tar Tale på seg ansvaret for å levere klagen hos Agder Politidistrikt i morgen, og hvis klagen må leveres direkte til Oslo Politidistrikt (som er de som mottok og henla saken), så følger hun dette opp med styret.

Høring om TTIP

Høringsfrist 13.08. Vi bør ta hovedansvaret, og få inn flere som kan hjelpe. Utlyse "stillingen" via Arbeidskontoret? Dette er en typisk arbeidsmøtesak! Når passer det med arbeidsmøte?

Vi må skrive en høringsuttallelse. Har crowdsourcet en del. Tale eller Anders lager en padde, som linkes til styret. Forslag: Bruke neste styremøte som arbeidsmøte. Sakslisten for neste møte er til nå veldig kort, så dette er absolutt gjennomførbart.

Få opp igjen aktiviteten. Hvem tar hvilke ansvarsområder?

  • Gorm - nyhetsbrev + arbeidskontoret (internmarkedsføring)
  • Tale - Media!
  • Øystein - Lage tekster til folderne til Nondal
  • Anders - ringe rundt til fylkene og følge opp at de har valgkamp
  • Manuel - Starte en faktaside/padde med informasjon om valget
  • Sofasurfer-Ops: Vi trenger et komplett opplegg, med skriftlig avtale mellom huseier og sofasurfer, pluss hva man gjør, ikke gjør, og hva man kan forvente. Så får vi brukt gjengen fra Sverige til valgkamp.

Annet

[Møtet hevet kl. 23.22]