Forskjell mellom versjoner av «Referat fra sentralstyremøte 2016-01-28»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Aksjonspunkter)
(Aksjonspunkter)
Linje 57: Linje 57:
 
* Gorm: Fortsette praktiske landsmøteforberedelser. Neste på to do-lista er overnatting.
 
* Gorm: Fortsette praktiske landsmøteforberedelser. Neste på to do-lista er overnatting.
 
* Øystein: Fikse tilgang til alle medlemmer-lista for Targeir. Sende medlemsoversikt for dem som ikke har e-post til Tale.
 
* Øystein: Fikse tilgang til alle medlemmer-lista for Targeir. Sende medlemsoversikt for dem som ikke har e-post til Tale.
Thomas:
+
* Thomas:
 
* Alle: Ta en kikk i innbokser, lommer, kriker og kroker etter bilag som kan være relevante for regnskapene til Piratpartiet.
 
* Alle: Ta en kikk i innbokser, lommer, kriker og kroker etter bilag som kan være relevante for regnskapene til Piratpartiet.
  

Revisjonen fra 1. jun. 2023 kl. 01:31

Sentralstyremøte 28.januar 2016 21:30

Mumble YPE rom 1

Tilstede: Øystein Middelthun, Anders Kleppe, Gorm Hanssen, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad

Fraværende: Manuel Lains, Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Alle mann alle

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godgjent

Godkjenning av referater fra styremøtet 21.01.16

Referat fra sentralstyremøte 2016-01-21

Øystein påpeker at Daniel faktisk har trukket seg fra styret den 19. januar, og dermed burde ikke burde stå som fraværende, men fratrådt. Mailen er sendt til styret i Oslo og ikke til sentralstyret, og slik sett har han formelt ikke trukket seg fra sentralstyret.

Kort diskusjon om hvem som er på valg: Er begge nestlederne, annenhver nestleder eller noe helt annet? Intensjonen i vedtektene var at leder, nestleder og nestleder skal byttes ut annethvert år, altså en nestleder et år og leder og den andre nestederen året etter. Tale påpeker at med dagens syklus velges leder i valgår, noe som er en ulempe. Et annet punkt som diskutert er presiseringen av hvordan valg av generalsekretær foregår. Tale skriver endringsforslag, og ber om innspill.

"6.10 Valg av leder og nestledere kan kun foregå i de år disse posisjonene er på valg. Dette er annethvert år i forhold til hverandre, slik at leder og nestleder(e) aldri er på valg samtidig. Første år dette punktet trer i kraft er 2015 hvor ledervervet går på valg, og fortsetter deretter annethvert år. Øvrige styremedlemmer velges alltid det året vervet utløper."

Referatet er godkjent med følgende rettelser: Begge nestledere står på valg i år og skal velges av landsmøtet. Kvalitetskontrollen internt virker.

Landsmøtet

 • Sted er sikret til 20 000 kr. - all inclusive
 • Restaurant lørdag kl 19:00 er sikret, alle betaler selv.
 • Jobber med overnatting.

Infosak

Tale har kontaktet PPIS angående taler på LM. Et annet forslag til programmet er å ha en strategi-workshop, langt mer utfyllende enn på LM2015.

Angående stemmerett på LM: For å ha stemmerett må et medlem ha betalt medlemskontingent senest 30 dager før landsmøtet, dvs. 12. februar.

Aksjonspunkter

Forrige ukes aksjonspunkter:

 • Tale: Skrive ferdig nyhetsbrev til medlemmene OG endringsforslag til vedtekter og kjerneprogram. Kontakte PP-IS angående foredragsholder på LM (Utført!)
 • Adrian: Holde Tale i ørene og være overlord i uPIR (Utført)
 • Øystein: Være bortreist (Utført)
 • Tobias: Fortsette arbeid med medlemsdatabase (utført, kan sees i Github), Eventuelt, følge opp Akershus på neste Oslo-møte. Pønske ut noe på leserinnlegg ift. Microsoft og skolen.
 • Gorm: Jobbe opp mot fylkeslagene for å få på plass partistøtte og årsmøte ELLER jobbe med landsmøteforberedelser. (utført)

Denne ukens aksjonspunkter:

 • Tale: Jobbe med sakspapirer og innkreving av medlemskontingent med Gensek. Skrive om vårt tsjekkiske søsterpartis aksjoner på internett til våre hjemmesider.
 • Adrian: Overlord i uPir og skal til Finland i helgen men holder likevel Tale i ørene.
 • Gorm: Fortsette praktiske landsmøteforberedelser. Neste på to do-lista er overnatting.
 • Øystein: Fikse tilgang til alle medlemmer-lista for Targeir. Sende medlemsoversikt for dem som ikke har e-post til Tale.
 • Thomas:
 • Alle: Ta en kikk i innbokser, lommer, kriker og kroker etter bilag som kan være relevante for regnskapene til Piratpartiet.

Micro-PC

Da jeg [Grom] var i Oslo sist, ble GS heftet bort på dette prosjektet fordi det har stått på stedet hvil i 3 mnd. Dette prosjektet som ser interessant ut fremstod som uoversiktlig. Kan Prosjektleder fremskaffe papirer på planen rundt dertte prosjektet? Det vi trenger å vite er:

 • Hvem er prosjektansvarlig, og hvem jobber med dette prosjektet:
 • Budsjett
 • Kostnadoversikt
 • Tentativ plan
 • Arbeidslogg
 • Hvordan ser man for seg at dette prosjektet skal gi partiet flere velgere og stemmer?
 • Er utlegg og tidbruk rettferdiggjort?

Dette er en sak ikke direkte berører politikk, og er dermed en sak som sekretariatet styrer.

Vedtak: Dette er en sekretariatsak. Ja: Tale, Grom, Øystein, Thomas, Adrian Nei: Ingen Avholdende: Ingen

Budsjett for 2016

Anders var i møte med regnskapsfører i dag, og han (regnskapsfører) skal ha ferdig regnskapet til enden av februar. I mellomtiden trenger vi at alle som kan ha bilag hjelper til med å finne fram disse. Tidsplanen forutsetter at vi leverer alle bilag som mangler for leverandører innen utgangen av neste uke. Anders skal jobbe med det hele neste uke. Dette er tidkrevende arbeid fordi vi er avhengig av velvilje fra tidligere leverandører.

Øystein J. meldte i dag morges at han har fått et brev i posten fra KMD hvor det står at vi får partistøtte, men jeg vet foreløpig ikke om det er presisert når de forskjellige utbetalingene skjer. Vi bør uansett få overblikk over et utkast til budsjett, da dette må være klart til landsmøtet.

Annet

Økonomi

NTB-avtalen har sørget for at den første utbetalingen i år i realiteten allerede er brukt opp. NTB godtok øyeblikkelig oppsigelse, så Piratpartiet har i realiteten spart 15.321,- frem til 1. april. Det er uansett ikke penger til å gjennomføre både den daglige driften og landsmøtet før midlene fra neste utbetaling av statsstøtte kommer.

For å sikre landsmøtegjennomføring tilbyr Anders å tilby forlengelse av lån på 50.000,- Tidligere lån ble tilbakebetalt i midten av januar iht. avtale. Det eneste kravet er at styret aksepterer tilbudet og det signeres et gjeldsbrev identisk til det forrige med unntak av størrelsen på beløpet.

Vedtak: Vi låner 50.000,- av Anders

Ja: Øystein, Adrian, Gorm,Tale, Thomas Nei: Avholdende:

Underslagssaken

GS har hatt samtale med politiet i dag. Etterforsker var helt enig i at det ville være en veldig god idé å vente til leveransen av regnskapet før vi forklarer oss. Det er nå avtalt tid til forklaring rundt den første helgen i mars. Takk til Tale som sjarmerte bergenseren på Grønland.

Møteslutt 22:59