Forskjell mellom versjoner av «Referat fra sentralstyremøte 2016-02-18»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
m (Leiekontrakt til kontor)
 
Linje 4: Linje 4:
 
Tilstede: [[User:Tale|Tale Haukbjørk Østrådal]], [[User:Adrian|Adrian Tveito Ingebrigtsen]], [[User:Thomas|Thomas Gramstad]], [[User:Øystein Middelthun|Øystein Middelthun]], [[User:CaptainBlue|Anders Kleppe]], [[User:Manuel|Manuel Lains]], [[User:Gormpirat|Gorm Hanssen]] ( meldt sen ankomst, kom 21:50)
 
Tilstede: [[User:Tale|Tale Haukbjørk Østrådal]], [[User:Adrian|Adrian Tveito Ingebrigtsen]], [[User:Thomas|Thomas Gramstad]], [[User:Øystein Middelthun|Øystein Middelthun]], [[User:CaptainBlue|Anders Kleppe]], [[User:Manuel|Manuel Lains]], [[User:Gormpirat|Gorm Hanssen]] ( meldt sen ankomst, kom 21:50)
  
Fraværende: Daniel Davidsen
+
Fraværende: [[User:DanielD|Daniel Davidsen]]
  
 
Møteleder: [[User:Tale|Tale Haukbjørk Østrådal]]
 
Møteleder: [[User:Tale|Tale Haukbjørk Østrådal]]

Nåværende revisjon fra 28. mar. 2023 kl. 02:20

Sentralstyremøte 18. februar 2016 klokken 21.30 Sted: Mumble, YPE, rom talk 1

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Thomas Gramstad, Øystein Middelthun, Anders Kleppe, Manuel Lains, Gorm Hanssen ( meldt sen ankomst, kom 21:50)

Fraværende: Daniel Davidsen

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal

Referent: Alle mann alle


Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent

Godkjenning av referater fra styremøte 28.01.16

Referat fra sentralstyremøte 2016-02-11

Enstemmig godkjent

Budsjett

Budsjett må legges fram på landsmøtet. Hvordan ligger vi an? Hva er sentralts smørbrødliste over ting vi vil bruke penger på i 2016?

Det diskuteres om dette egentlig er noe krav. Ordet "budsjett" er ikke nevnt i vedtektene. Det er av tidligere landsmøter indikert at budsjett ville låse fleksibiliteten for endringer tilpasset endrede forhold i et budsjettår. Likevel har underslagssaken vist at det likevel kan være en fordel å ha et mest mulig komplett budsjett. Det er mange måter å organisere et budsjett på. Noen poster kan ikke fravikes, andre vil være mer fleksible. Leder mener det vil være en stor fordel med budsjett for å vise hvor det sittende styret mener ressurser bør settes inn.

Vi bør uansett legge frem et budsjettforslag. Det har tidligere blitt avgjort at sekretariatet skal utarbeide et førsteutkast basert på nåværende økonomiske situasjon, som sentralstyret så kan jobbe videre med.

Landsmøtet

Orientering/oppdatering.

  • Møteleder for LM16 er på plass.
  • Lokaler er på plass.
  • Møteleder får 5000,- i honorar med eller uten mva. John Christer Rusti.
  • Gorm sender informasjon på e-post.

Kandidater til sentralstyret

Vi trenger fortsatt kandidater til styre- og varavervene, slik at det blir et ordentlig valg.

Manuel nominerer Thor Harald Johansen. Mail kommer separat fra Thor.

Anders sender en mail til Bjørn Foss Gravingen for å høre om mailen hans var ment som et formelt kandidatur.

Ukas aksjonspunkter

  • Gorm: Se eget punkt om LM. Fortsetter med LM i tiden fremover.
  • Tale: Hva skjer med xxx


Leiekontrakt til kontor

Manuel ber om at leiekontrakten til kontoret sendes til sentralstyret på mail. Anders nekter fordi det gir mulighet for videresending av dokumentet.Nei, fordi det er et krav fra utleier. Det er ikke noe krav fra utleier at sentralstyret ikke skal ha tilgang til leiekontrakten. Det er et krav fra utleier at kontrakten ikke skal distribueres, så får Daniel mene hva han vil om den saken. Styremedlemmer som ønsker å lese kontrakten gjør det på kontoret.

Konklusjon: Manuel blir nektet å få tilsendt kontrakten på e-post, i hehold til kravfra utleier. Manuel ønsker på et senere tidspunkt å få se avtalen som sier at det ikke er lov å sende leiekontrakt pr.epost.

Konklusjon: Manuel kaster bort tiden til styremedlemmer og drar fokuset bort fra sakslisten. Manuel er forklart at det er et pålegg fra huseier at innholdet i kontrakten ikke distribueres på e-post. Manuel, og alle andre styremedlemmer, er mer enn velkommen til å ta en tur innom kontoret for å lese kontrakten når som helst. Kontrakten er under ingen omstendighet distribuerbar i det offentlige rom. Dette har Piratpartiet, ved styret, godtatt som betingelse når leiekontrakten ble inngått.

Konklusjon: Gorm mener Manuel kaster bort tiden på noe styret ikke får gjort noe med. Gorm forlater møtet. 22:24

Økonomi/Regnskap

Likviditeten er per i dag lik 0. Lån iht. tidligere vedtak blir utbetalt når signert gjeldsbrev blir mottatt. Lånet vil avhjelpe situasjonen gjennom landsmøtetiden.

Tale skal finne vitner, og signere og scanne gjeldsbrevet i morgen.

Middelthun m.fl. har funnet frem til en masse nye bilag som manglet til regnskapet. Anders sender oppdatert liste over manglende bilag til styret per mail.

Annet

Facebooketikette

Tale, som ikke er på Facebook, lurer på hva dere Facebookpirater driver med for å vise et dårlig ansikt utad på Facebook, jfr. mail tidligere i dag.

Ingen vet, men vi får ut fingeren og Adrian tar på seg å friske opp liker-siden.

Alle er enige i at Øystein beholder juleprofilbildet sitt fram til snøen er vekk og han finner noe annet nytt og morsomt.

Tale fremmer ønske om kryssposting til andre plattformer enn Facebook i våre eksisterende Facebook-grupper "og sider og hva det nå heter, huff disse nymotens greiene."

Vi trenger desentraliserte løsninger, og det er på vei. F.eks http://maidsafe.net/Møtet hevet 22:52