Referat fra sentralstyremøte 2016-12-30

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 3. jun. 2023 kl. 02:57 av Tale (diskusjon | bidrag) (Regnskap 2014-2016)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 30. desember 2016 klokken 16.30-ish Sted: Mumble, YPE, rom nr 1

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Anders Kleppe, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Davor, Gorm Hanssen

Fraværende: Manuel Lains

Møteleder: Tale, men hun sa ikke så mye.

Referent: Tale and the pølsefingre/headache. Davor

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjend]


Godkjenning av referat fra styremøte 22.12.16

Vi diskuterer forsøket på møte, hvor vi uansett ikke var vedtaksdyktige. Da ble styresammensetning og budsjett diskutert.


Regnskap 2014-2016

Tross manglende bilag og uhjemlede uttak har vi fått et regnskap for 2015 og 2014 fra vår regnskapsfører i Merisma.

Vi går igjennom postene.

Kontigent til lokallag gikk ned fra 36 146 til 11 007 fordi vi rett og slett ikke hadde pengene.

Lønnskostnader gikk kraftig ned (til 67 916,-) i 2015, fordi det meste av det som er angitt som lønn i 2014 (229 447,-) ikke var ført som lønn hos banken.

Andre kortsiktige fordringer i 2015 er 300 979,-. Dette er midler som er under etterforsking.

Andre langsiktige fordringer er 50 000,- vi lånte av generalsekretær samt 8500,- i skatt (skatten har vi til gode, dog ikke i kiste)

Omløpsmidler er verdier som kan gjøres om til penger.

Sum eiendeler er 475 376.- for 2014 og 448 696,- i 2015. Dette skal gå opp med egenkapital og gjeld. (475 376,- for 2014 og 448 696,- for 2015. Disse to postene går opp.

Donasjoner og medlemskontingent er ført sammen. Disse skal egentlig føres for seg.

Vi går igjennom spesifikasjonene.

Tale spør hva post 6791 Konsulenter er. Det er hvis vi må leie inn nettopp en konsulent utenfra.

Tale spør hva post 7140 Reisekostnader for 2015 på 176 075,- er. Det var en reise til Holmen fjordhotell på over 30 000,- som var største kostnaden, ellers var det reise til Arendal og andre småturer.

Post 1396 er depositum vi har tilgode for leie av Oslokontoret.

Post 1570 er kravet Piratpartiet har satt imot tidligere org.sek. Men det er liten sannsylighet vi får dette tilbake, så vi tar ikke med dette i budsjettet til 2017.

Det medlemmene som er tilstedet får litt tid til å gå igjennom regnskap for 2014-2015, for å komme med tilbakemelding om noe er uklart.

Regnskapet for 2016 skal regnskapsfører få laget i neste året, siden året ikke er omme enda.

Vedtak: Regnskapet for 2014 og 2015 ser greit ut for styret. Sendes til Generalforsamling 2017 for godkjenning. Endstemmig vedtatt

Budsjett 2017

Gjennomgang av budsjettforslaget for 2017 (Budsjettskisse PIR2017.pdf).

Overføringene til fylkeslagene i budsjettet er i trykksaker og merch som inngår i fellesinnkjøpene som gjøres av merch. Hvert fylkeslag får støtte fra staten i kraft av å være fylkeslag og derfor vil det være uansvarlig å ta fra en sentralorganisasjon som har lite ressurser dersom vi vil delta i sentrale valg.

Det er foreslått, som det ble gjort under lokal- og regionalvalget i 2015, å bruke sentrale ressurser (penger) på å hjelpe de fylkeslagene og lokallagene som har aktivitet før og under valgkampen.

Men det er altså et krav at det er aktivitet i fylkes- lokal- eller intereselaget. Og at laget har egen bankkonto, og har søkt partistøtte på partistotte.no - og innrapporterer sin økonomi (også på partistotte.no) før 01.06 hvert år.


Vedtak: Det er foreslått at fylkeslagene blir tildelt midler iht. faktisk mulige overføringer og hovedsaklig i form av merch, trykksaker og reisestøtte til sentrale arrangement iht. aktivitetsnivået i hvert fylkeslag i valgkampen.

Endstemmig vedtatt


Møtet hevet kl 23:30