Referat fra sentralstyremøte 2017-04-19

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 21. apr. 2017 kl. 21:48 av CaptainBlue (diskusjon | bidrag) (Endring av skrivefeil)
Hopp til: navigasjon, søk

Ekstraordinært Sentralstyremøte 19.04.2017 klokken 21.45

Sted: Mumble, mumble.young-pirates.eu, rom Unge Pirater

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal Anders Kleppe Gorm Hanssen Øyvind Eikrem Raymond Johansen Fraværende: Davor, Adrian Møteleder: Tale Referent: Gorm

Saksliste

Sak 1: Suspensjon av Håvard Hatlevik og Olav Handeland

Jeg (general sekretær, red, anm.) ønsker at styret gir et klart vedtak om at kommunikasjon ikke hjelper lenger og at det besluttes å sette forten ned og bruke vedtekter, lover og regler for det de skal brukes til. Stoppe opprør og anarkistiske tendenser i det mest demokratiske partiet i Norge. Ref mail sendt styret 18. april 09:46

Forslag til vedtak: "Sentralstyret har i dag vedtatt å suspendere Hatlevik og Handeland med den bakgrunn at de de siste ukene har motarbeidet partiet.Vedtaket fattes på bakgrunn av gjentatte og grove vedtektsbrudd. Generalsekretær vil ha disse ordene protokollført:

For: :Raymond, Øyvind, Gorm, Tale (stiller seg tvilende til hensiktsmessigheten ved bruke suspensjoner som sanksjon, da de er ment å slå ned på vedtektsbrudd, spredning av missinformasjon og injurier, men ser samtidig at denne formen for sanksjonering ikke har fungert.) Imot: Ingen Avholdende: Ingen

Sak 2: Godkjenning fra styret i Hordaland og Bergen iht. vedleggene

Det betyr godkjenning av innkalling, referat og vedtekter.

Utdypning fra sekretariatet: Det har vært (ny)stiftelsesmøte i Hordaland og Bergen Piratparti, der planen i utgangspunktet var å konstituere et interimsstyre, men så mange medlemmer møtte opp at det ble stiftet de facto styrer i begge lagene.

For:: Raymond, Øyvind, Gorm, Tale Imot: Ingen Avholdende: Ingen

Sak 3 Ytterligere suspensjoner

Vurdere om styret i nær fremtid må suspendere flere medlemmer fra hovedsaklig Oslo, som har laget et domene som fremstår som Piratpartiet, men ikke er det. Dette er fremstår som faktisk og de-jure en kriminell handling.

Styret tar informasjonen til orientering, og følger saken nøye framover.

Sak 4 Generalsekretær får nødvendige fullmakter til BRREG opprydding

Et vedtak som gir leder og gen.sek tillatelse til å bekrefte til Enhetsregisteret at det registrerte styret i Oslo er ulovlig satt. Ref: Enhetsregisteret brreg.no og søk Piratpartiet. Suspenderte medlemmer er oppgitt som ledergruppe. Samtidig bør vi kreve at brreg registrerer et interimstyre, og vi skal forsøke å få til et nytt lovlig stiftelsesmøte lørdag 22. april i Oslo. Stiftelsesmøter er ikke tidsfrist på såvidt jeg kan huske. Se følgende referanse og mail:

Forslag til vedtak: "Ettersom det ikke eksisterer et lovlig nedsatt styre i Oslo, så vedtar Sentralstyret at det opprettes et interimstyre for Oslo ved første andledning, med bakgrunn i den motarbeidelse som vi har sett de siste ukene."

For::Raymond, Øyvind, Tale, Gorm Imot: Avholdende

Annet

  • E-postavstemming til 20.04.2017 06:00