Referat fra sentralstyremøte 2014-12-16

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 10. jun. 2023 kl. 03:04 av Øystein Middelthun (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 16. desember 2014 klokken 19:30

Tilstede: Øystein Middelthun, Lasse Gregersen, Øyvind A. Holm, Tale Haukbjørk Østrådal, Øystein Jakobsen, Ole-Aleksander Mellingsæter

Fraværende: Even Solum Gran, Thomas Gramstad

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Lasse Gregersen

Saksliste

Lederseminar

Middelthun tar en ringerunde i morgen 17.12.2014 angående lederseminaret for å få en status.

Nøyaktig antall som kommer må være sendt senest julaften.

Ole jobber med kompendiet fra og med fredag.

Fylkesutbetalinger

Hvorfor er det ikke betalt ut ?

Lasse foreslår å spørre fylkeslag og lokallag om budsjett for bruk av støtten.

Tale påpeker at utfra prinsippene om åpenhet skal fylkeslagene legge ut budsjetter og andre dokumenter fra sine årsmøter på wikien. Vi ble enige om å ikke utbetale til inaktive fylkeslag som ikke ber om det.

Middelthun har oversikt over hvilke fylkeslag som skal ha hvilket beløp, Ole og Thomas utbetaler.

Regnskap/Revisjon

Jakobsen tar snarlig kontakt med Thomas for å få på plass regnskap og revisjon i brreg. Ole har et møte med regnskapsfører på søndag for å sette igang den nye avtalen og overlevere masse saker.

Sekretariatsmøtet

Fysisk møte i januar.

Referat fra helga møte: http://pad.piratpartiet.no/p/Sekretariat-ops (Kommer ryddig versjon snart.)

Innrapportering valgkampbidrag

Bidrag mottatt fra og med 1. januar 2015 må rapporteres senest 4 uker etter at det er mottatt til partifinansiering. Det må lages rutiner for å innrapportere mottatte valgkampbidrag. (Jobb for Ole.)

Thomas må finne ut dette med kvartalsrapportering.

Annet

  • Nye vedtekter, oppdatere wiki. Lasse tar på seg oppgaven og utfører den ila. morgendagen.
  • Fremtidens sentralstyre:
    • "Hva trenges som sentralstyremedlem"
    • Mange sentralstyremedlemmer skal opp til nytt valg, må gjøres en jobb for å finne riktige personer. "Texas Sharpshooter" of elections.
  • Sentralstyret må bli flinkere til å kontakte sekretariatet.

[Møtet avsluttet 21:00]