Referat fra sentralstyremoete 2017-10-02

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 7. okt. 2017 kl. 00:47 av 01AV (diskusjon | bidrag) (Ny side: '''Styremøte i sentralstyret 02.10.2017''' '''Oppstart:''' ca. 21:32 pga. tekniske problemer '''Til stede:''' Geir, Olav, Thomas, Svein, Ørjan '''Sak1:''' Godkjenning av innkalli...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Styremøte i sentralstyret 02.10.2017


Oppstart: ca. 21:32 pga. tekniske problemer

Til stede: Geir, Olav, Thomas, Svein, Ørjan


Sak1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Referent: Olav

Møteleder: Geir

Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.


Sak 2: Forslag om fast månedlig styremøte, f.eks. "andre onsdag"

FORSLAG: Andre onsdag hver måned fastsettes til sentralstyremøter fra kl. 21:00. Dette med forutsetning om at det er ok for alle styremedlemmer, dersom det ikke passer finner en andre dager/tider som passer for alle -- vi spør de som ikke er tilstede idag om dette.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.


Sak 3: Oppdatering av nettsidene, både teknisk og innholdsmessig

Ørjan redegjorde for sitt syn på nettsidene: fungerende per dags dato, men noe utdatert. Ørjan og Olav mente at det enkleste og beste er å bygge opp Wordpress-siden på nytt: Med minimalt av plugins / få bort dagens vrimmel av plugins. Deretter bruke god tid på å lage et nytt design, samt sjekke hva piratpartier andre steder i verden har som løsning.

FORSLAG: Opprette en egen webredaksjons-gruppe som skal jobbe med å få på plass en ny Wordpress-nettside. Deadline for første utkast settes til 8. november. Gruppen foreslås å bestå av: Ørjan, Geir, Davor (inviteres etter styremøtet), og spørre Asbjørn om å være konsulent for gruppen. Ørjan foreslås hovedansvaret for den tekniske biten, og Davor for design.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.


Sak 4: Avslutningen av det gamle kontoret -- partisekretær orienterer

Orientering om utvikling med kontoret: Utleier har ennå ikke greid å få inn en ny leietaker.

Alternativer for å få fortgang i saken ble diskutert. Det var enighet om at en nå må forsøke å få utleier til å forstå at det haster ved å gi et mer tydelig signal om forholdene.

FORSLAG: Piratpartiet sender et brev til utleier om at vi ønsker resterende leie trukket fra bankgaranti ettersom partiet ikke har økonomi til å beholde kontoret. Vi kan bistå utleier med å dele annonse m.m. om ledig kontor.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.


Sak 5: Starte løpende digitale avstemninger/valgprogram, jfr følgende tekst fra Olav på Discourse.

Regjørelse fra Olav om forslaget. Mer informasjon skal fremlegges til alle medlemmer. innen kort tid.

FORSLAG: Innkalling til digitalt landsmøte 26. november til 2. desember for å vedta nye vedtekter og retningslinjer for breddedemokrati, pluss mer valgprogram.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.


Sak 6: Signere Public Money, Public Code-kampanjen

FORSLAG: Thomas får fullmakt til å signere overnevnte kampanje på vegne av Partiet

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.


Sak 7: Støtte Popcorn-Time.no-rettssaken med penger?

Thomas redegjorde for forslaget.

Olav mente at det er en god sak å støtte, men at partiet mangler penger. Ørjan var enig med dette.

Olav mente at det vil være en bedre ide å dele crowdfunding av rettssaken -- EFN og NUUG har egen crowdfunding-side for saken.

FORSLAG: Piratpartiet sponser FB-reklame med 1000,- kroner for effektiv spredning av crowfunding-lenken.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.


Sak 8: Eventuelt


E1: Ny leder i programkomiteen

Svein melder seg frivillig til å delta som medlem i programkomiteen.

Geir foreslår å samle flere administrative enheter under ett, f.eks. slå sammen programkomite og komite for digitale landsmøter.

Diskusjonssak uten vedtak. Følges opp på senere styremøte.


E2: Admintilgang til Hordaland-slack for Asbjørn  (og Gunnar) --> gjøres om til slack for hele partiet.

Ørjan fikk i løpet av møtet startet invitasjon og oppnevnelse til admin for Asbjørn (og Gunnar) slik at Slack-prosessen for Piratpartiet kan komme videre.

Informasjonssak.


E3: Diskusjon om ansvar- og arbeidsoppgaver for 2018

FORSLAG: Olav foreslår å utsette denne saken til neste møte

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.


E4: Sjekk av Mumble etter avslutning av møtet

For å imøtekomme egne idealer for åpne møter o.l. vil en etter en stund på Skype over på Mumble eller annen passende plattform.

Serverinfo:

LabeL: Ubrukelig.Net    Address: mumble.young-pirates.eu Port: 64738

Etter testing av Mumble konkluderes det fra org. nestleder sin side at det ikke er godt nok. Tilbake til skrivebordet. Partileder: Tiltres. Mumble er ubrukelig. Ekko, forferdelig grensesnitt. Partisekretær fikk ikke noe lyd i det hele tatt.

Vi må finne noe bedre, og Slack er faktisk en kandidat også her, fordi Slack har mulighet for audio-konferanse.

Diskusjonssak uten vedtak. Følges opp senere.


Møtet ble hevet kl. 23:01