Forskjell mellom versjoner av «Referat fra styremøte 2017-24-09»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: == Styremøte Sør-Trøndelag søndag 09.24.2017 13:00 == NiMuser Tilstede: Lars Anshus Stormo med fullmakt fra Stein Sundseth Davor Poljcic med fullmakt fra Øyvind Eikrem Kåre Valse...)
 
(Styremøte Sør-Trøndelag søndag 09.24.2017 13:00)
Linje 1: Linje 1:
 
== Styremøte Sør-Trøndelag søndag 09.24.2017 13:00 ==
 
== Styremøte Sør-Trøndelag søndag 09.24.2017 13:00 ==
  NiMuser
+
  Sted: NiMuser
  
Tilstede:
+
== Tilstedeværende ==
 
Lars Anshus Stormo med fullmakt fra Stein Sundseth
 
Lars Anshus Stormo med fullmakt fra Stein Sundseth
 +
 
Davor Poljcic med fullmakt fra Øyvind Eikrem
 
Davor Poljcic med fullmakt fra Øyvind Eikrem
 +
 
Kåre Valseth
 
Kåre Valseth
  
Godkjenning av innkallelse:
+
== Godkjenning av innkallelse ==
Godkjent
+
'''Enstemmig godkjent'''
  
Valg møteleder:
+
== Valg møteleder ==
 
Lars Anshus
 
Lars Anshus
  
Valg av referent:
+
== Valg av referent ==
 
Davor Poljcic
 
Davor Poljcic
  
Saksliste:
+
== Saksliste ==
Sak 1: Ekskludering av Gorm Hansen i hht. pkt. 13.1 i hovedsak for å ha motarbeidet 2 av partiets valgte tillitsfolk og det nåværende fylkesstyret. Forsalget kommer fra fylkesleder, Lars Anshus.
 
  
Enstemmig godkjent og eksklusjonen trer i kraft fra og med i dag.
+
=== Sak 1 Ekskludering av Gorm Hansen i hht. pkt. 13.1 i hovedsak for å ha motarbeidet 2 av partiets valgte tillitsfolk og det nåværende fylkesstyret. Forsalget kommer fra fylkesleder, Lars Anshus. ===
 +
'''Enstemmig godkjent og eksklusjonen trer i kraft fra og med i dag'''.
  
 
Vedtaket vil bli digitalt oversendt til Gorm Hansen i dag (24.09.2017), med kopi til Olav Handeland i Sentralstyret, alle i fylkesstyret og til Davor Poljcic leder i lokallaget i Trondheim.
 
Vedtaket vil bli digitalt oversendt til Gorm Hansen i dag (24.09.2017), med kopi til Olav Handeland i Sentralstyret, alle i fylkesstyret og til Davor Poljcic leder i lokallaget i Trondheim.
 
Gorm hansen har da mulighet å ta i bruke vedtak pkt. 13.3 «Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.»
 
Gorm hansen har da mulighet å ta i bruke vedtak pkt. 13.3 «Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.»
  
Sak 2: Tilbakeblikk på valget 2017
+
=== Sak 2: Tilbakeblikk på valget 2017 ===
-       Det ble gjort for dårlige forberedelser fra gamle styret. Som f.eks. ingen valgbod og mangel på valgmateriell.
+
- Det ble gjort for dårlige forberedelser fra gamle styret. Som f.eks. ingen valgbod og mangel på valgmateriell.
-      Nye styret ble valgt inn rett før valget og måtte gjøre det beste ute av ingenting.
 
+      Fikk 7 stemmer mindre liberalistene som hadde valgbod og var synlige hele tiden.
 
  
Sak 3: Framdrift for Sør-Trøndelag Piratparti
+
- Nye styret ble valgt inn rett før valget og måtte gjøre det beste ute av ingenting.
Forslag 1 fra fylkesleder, Lars Anshus: Starte et 8 måneders prosjekt der vi lager et større lokallag som dekker flere kommuner.
 
Begrunnelse: For å samle flere medlemmer i små kommuner som er interessert i å være med og for å gi dem mulighet til å bli med i et lokallag, for å få kompetanse og innblikk i hvordan de kan drive et eget lokallag.
 
  
Enstemmig godkjent
+
+ Fikk 7 stemmer mindre liberalistene som hadde valgbod og var synlige hele tiden.
 +
 
 +
=== Sak 3: Framdrift for Sør-Trøndelag Piratparti ===
  
Forslag 2 fra fylkesleder, Lars Anshus: Legge ned Ungepirater i Sør-Trøndelag
+
==== Forslag 1 fra fylkesleder, Lars Anshus: Starte et 8 måneders prosjekt der vi lager et større lokallag som dekker flere kommuner. ====
Begrunnelse: Vi har ingen aktiv ungdom som er medlemmer i Sør-Trøndelag Piratparti, og starter det opp igjen når vi får inn ungdommer som er villige til å drive og få opplæring av fylkeslaget. Da vil vi også starte i gang en arbeidsgruppe for Ungepirater i Sør-Trøndelag.
+
'''Begrunnelse:''' For å samle flere medlemmer i små kommuner som er interessert i å være med og for å gi dem mulighet til å bli med i et lokallag, for å få kompetanse og innblikk i hvordan de kan drive et eget lokallag.
  
Enstemmig godkjent
+
'''Enstemmig godkjent'''
  
 +
==== Forslag 2 fra fylkesleder, Lars Anshus: Legge ned Ungepirater i Sør-Trøndelag ====
 +
'''Begrunnelse:''' Vi har ingen aktiv ungdom som er medlemmer i Sør-Trøndelag Piratparti, og starter det opp igjen når vi får inn ungdommer som er villige til å drive og få opplæring av fylkeslaget. Da vil vi også starte i gang en arbeidsgruppe for Ungepirater i Sør-Trøndelag.
  
Forslag 3 fra fylkesnestleder,  Davor Poljcic: Investere litt økonomi til samling i Trondheim til mulige nye medlemmer. Først når vi har fått inn minst 10 interesserte medlemmer.
+
'''Enstemmig godkjent'''
  
 +
===== Forslag 3 fra fylkesnestleder,  Davor Poljcic: Investere litt økonomi til samling i Trondheim til mulige nye medlemmer. Først når vi har fått inn minst 10 interesserte medlemmer. =====
 
Enstemmig godkjent
 
Enstemmig godkjent
  
Sak 3: Eventuelt
+
=== Sak 3: Eventuelt ===
Eksklusjonsforslag fra Gorm til fylkeslaget mot Øyvind Eikrem og Davor Poljcic:
 
Davor Poljcic og Øyvind Eikrem er inhabile på denne avgjørelsen, så dette blir stemt av Lars Anshus, Kåre Valseth og Stein Sundseth
 
  
.
+
===== Eksklusjonsforslag fra Gorm til fylkeslaget mot Øyvind Eikrem og Davor Poljcic: =====
 +
Davor Poljcic og Øyvind Eikrem er inhabile på denne avgjørelsen, så dette blir stemt av Lars Anshus, Kåre Valseth og Stein Sundseth.
  
Enstemmig avvist, og herunder henvises det til sak 1: eksklusjon av Gorm Hansen.
+
'''Enstemmig avvist, og herunder henvises det til sak 1: eksklusjon av Gorm Hansen.'''

Revisjonen fra 26. sep. 2017 kl. 13:14

Styremøte Sør-Trøndelag søndag 09.24.2017 13:00

Sted: NiMuser

Tilstedeværende

Lars Anshus Stormo med fullmakt fra Stein Sundseth

Davor Poljcic med fullmakt fra Øyvind Eikrem

Kåre Valseth

Godkjenning av innkallelse

Enstemmig godkjent

Valg møteleder

Lars Anshus

Valg av referent

Davor Poljcic

Saksliste

Sak 1 Ekskludering av Gorm Hansen i hht. pkt. 13.1 i hovedsak for å ha motarbeidet 2 av partiets valgte tillitsfolk og det nåværende fylkesstyret. Forsalget kommer fra fylkesleder, Lars Anshus.

Enstemmig godkjent og eksklusjonen trer i kraft fra og med i dag.

Vedtaket vil bli digitalt oversendt til Gorm Hansen i dag (24.09.2017), med kopi til Olav Handeland i Sentralstyret, alle i fylkesstyret og til Davor Poljcic leder i lokallaget i Trondheim. Gorm hansen har da mulighet å ta i bruke vedtak pkt. 13.3 «Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.»

Sak 2: Tilbakeblikk på valget 2017

- Det ble gjort for dårlige forberedelser fra gamle styret. Som f.eks. ingen valgbod og mangel på valgmateriell.

- Nye styret ble valgt inn rett før valget og måtte gjøre det beste ute av ingenting.

+ Fikk 7 stemmer mindre liberalistene som hadde valgbod og var synlige hele tiden.

Sak 3: Framdrift for Sør-Trøndelag Piratparti

Forslag 1 fra fylkesleder, Lars Anshus: Starte et 8 måneders prosjekt der vi lager et større lokallag som dekker flere kommuner.

Begrunnelse: For å samle flere medlemmer i små kommuner som er interessert i å være med og for å gi dem mulighet til å bli med i et lokallag, for å få kompetanse og innblikk i hvordan de kan drive et eget lokallag.

Enstemmig godkjent

Forslag 2 fra fylkesleder, Lars Anshus: Legge ned Ungepirater i Sør-Trøndelag

Begrunnelse: Vi har ingen aktiv ungdom som er medlemmer i Sør-Trøndelag Piratparti, og starter det opp igjen når vi får inn ungdommer som er villige til å drive og få opplæring av fylkeslaget. Da vil vi også starte i gang en arbeidsgruppe for Ungepirater i Sør-Trøndelag.

Enstemmig godkjent

Forslag 3 fra fylkesnestleder, Davor Poljcic: Investere litt økonomi til samling i Trondheim til mulige nye medlemmer. Først når vi har fått inn minst 10 interesserte medlemmer.

Enstemmig godkjent

Sak 3: Eventuelt

Eksklusjonsforslag fra Gorm til fylkeslaget mot Øyvind Eikrem og Davor Poljcic:

Davor Poljcic og Øyvind Eikrem er inhabile på denne avgjørelsen, så dette blir stemt av Lars Anshus, Kåre Valseth og Stein Sundseth.

Enstemmig avvist, og herunder henvises det til sak 1: eksklusjon av Gorm Hansen.