Referat fra styremøte 2017-24-09

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 26. sep. 2017 kl. 13:07 av Davor (diskusjon | bidrag) (Ny side: == Styremøte Sør-Trøndelag søndag 09.24.2017 13:00 == NiMuser Tilstede: Lars Anshus Stormo med fullmakt fra Stein Sundseth Davor Poljcic med fullmakt fra Øyvind Eikrem Kåre Valse...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Styremøte Sør-Trøndelag søndag 09.24.2017 13:00

NiMuser

Tilstede: Lars Anshus Stormo med fullmakt fra Stein Sundseth Davor Poljcic med fullmakt fra Øyvind Eikrem Kåre Valseth

Godkjenning av innkallelse: Godkjent

Valg møteleder: Lars Anshus

Valg av referent: Davor Poljcic

Saksliste: Sak 1: Ekskludering av Gorm Hansen i hht. pkt. 13.1 i hovedsak for å ha motarbeidet 2 av partiets valgte tillitsfolk og det nåværende fylkesstyret. Forsalget kommer fra fylkesleder, Lars Anshus.

Enstemmig godkjent og eksklusjonen trer i kraft fra og med i dag.

Vedtaket vil bli digitalt oversendt til Gorm Hansen i dag (24.09.2017), med kopi til Olav Handeland i Sentralstyret, alle i fylkesstyret og til Davor Poljcic leder i lokallaget i Trondheim. Gorm hansen har da mulighet å ta i bruke vedtak pkt. 13.3 «Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.»

Sak 2: Tilbakeblikk på valget 2017 - Det ble gjort for dårlige forberedelser fra gamle styret. Som f.eks. ingen valgbod og mangel på valgmateriell. - Nye styret ble valgt inn rett før valget og måtte gjøre det beste ute av ingenting. + Fikk 7 stemmer mindre liberalistene som hadde valgbod og var synlige hele tiden.

Sak 3: Framdrift for Sør-Trøndelag Piratparti Forslag 1 fra fylkesleder, Lars Anshus: Starte et 8 måneders prosjekt der vi lager et større lokallag som dekker flere kommuner. Begrunnelse: For å samle flere medlemmer i små kommuner som er interessert i å være med og for å gi dem mulighet til å bli med i et lokallag, for å få kompetanse og innblikk i hvordan de kan drive et eget lokallag.

Enstemmig godkjent

Forslag 2 fra fylkesleder, Lars Anshus: Legge ned Ungepirater i Sør-Trøndelag Begrunnelse: Vi har ingen aktiv ungdom som er medlemmer i Sør-Trøndelag Piratparti, og starter det opp igjen når vi får inn ungdommer som er villige til å drive og få opplæring av fylkeslaget. Da vil vi også starte i gang en arbeidsgruppe for Ungepirater i Sør-Trøndelag.

Enstemmig godkjent


Forslag 3 fra fylkesnestleder, Davor Poljcic: Investere litt økonomi til samling i Trondheim til mulige nye medlemmer. Først når vi har fått inn minst 10 interesserte medlemmer.

Enstemmig godkjent

Sak 3: Eventuelt Eksklusjonsforslag fra Gorm til fylkeslaget mot Øyvind Eikrem og Davor Poljcic: Davor Poljcic og Øyvind Eikrem er inhabile på denne avgjørelsen, så dette blir stemt av Lars Anshus, Kåre Valseth og Stein Sundseth

.

Enstemmig avvist, og herunder henvises det til sak 1: eksklusjon av Gorm Hansen.