Referat ordinært landsmøte 2016

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 25. jul. 2021 kl. 11:09 av CaptainBlue (diskusjon | bidrag) (Revisor)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Det kan være noen unøyaktige stemmeprosenter, men vedtak er korrekte. Se nøyaktig antall stemmer og stemmeprosenter i følgende regneskap: Fil:LM2016 stemmeresultater.xlsx


Innhold

Lørdag 12. mars

09:30-11:45 Mingling, frukt

Møtestart forsinket på grunn av tekniske problem med streamen.

11:45-12:00 Åpning ved leders tale

Partileder Tale Østrådal holder tale over Skype fra hjemme i Kristiansand.

12:00-12:45

Valg av møteleder

John Christer Nyheim-Rusti vedtatt uten opposisjon.

Godkjenning av innkalling

Enstemmig vedtatt!

Styrets beretning og årsrapport ved organisatorisk nestleder

Øystein Middelthun snakket om partiets situasjon og planer/ønsker framover. Generalsekretær Anders Kleppe snakket om partiets regnskap og økonomiske stiuasjon, og har lagt ut relevante dokumenter på wikien. Under forbehold om at de ikke er fullstendige, ettersom vi mangler økonomi tall fra enda ikke overståtte årsmøter hos lokal og fylkeslag, men også på grunn av fortsatt manglende bilag. Som mangler på grunn av forrige generalseketær sitt pengerot og underslag.

13:15-14:00 Lunsj

14:15-15:00 Veien mot Pirater på Stortinget

Anders Kleppe bad de fremmøtte om å snakke det om workshop der og da og ta opp temaet "Hvordan få folk til å forstå at vi ikke er et tradisjonelt parti". Workshop satt. Gjennomført per 12.3.2016.

Workshop: Profildokument: Målet er en representant på Stortinget

15:00-15:45 Valg

Organisatorisk nestleder/styrmann

Gorm Hanssen holdt valgtale. Øyvind Nondal var kandidat, men ikke oppmøtt. I Nondals fravær tok Middelthun og gav en oppsumering av Nondal som person. Gorm ble valgt til organisatorisk leder med 73%.

Politisk nestleder/styrmann

Øyvind Eikrem stiller til valg. Valgt ved akklamasjon som eneste kandidat.

To styremedlemmer, mannskap

Valg av et styremedlem står til valg. Anders Kleppe foreslo å utvide styret med en person som er inaktiv. Diskusjon hvorvidt vi skal utvide med en kandidat til i sentralstyret, forslag trukket tilbake av Anders Kleppe. ØyvindNondal, Raymond Johansen, og Bjørn Foss Gravingen. Resultat:

  • 79% Øyvind Nondal,
  • 21% Raymond Johansen,
  • 0% Bjørn Foss Gravingen.

Nondal valgt inn som nytt styremedlem.

Tre varamedlemmer, prioritert rekkefølge

Kandidater: Raymond Johansen, Tobias Brox, Davor Poljcic.

Resultat: 1. vara: 2. vara: 3. vara: 23% Tobias Brox. Stemmelikhet mellom Raymond Johansen og Davor Poljcic med 38%. Ny stemning foretatt. 50/50 ved andrevalg, avgjort ved myntkast, Raymond Johansen er førstevara ved myntkast, Davor Poljcic andre vara. (dokumentert ved vitne og kamera), Tobias Brox tredje vara.

Foreslått å lage et valgreglement av møtelederbordet for neste landsmøte.

Revisor

Robin Lange i Møre og Romsdal foreslått av Anders Kleppe. Valgt ved akklamasjon.

Denne stillingen er internrevisor. Eksternrevisor er MPR Gruppen, Oslo.

14:00-14:15 15 min Hilsningstale ved Admiral i Unge Pirater, samt kunngjøring av Unge Piraters representant i sentralstyret

Adrian Tveito Ingebrigtsen snakket om sin stilling, introduksjon av seg selv og uPIR. Samt den tunge tiden som har vært, og tida framover. uPIR skal bidra fremover. Adrian er Unge Piraters representant i sentralstyret.

15:00-15:10 Pause

15:10-15:40 Partiets fremtidige strategi.

Flyttes til søndag

15:40-16:30 Saksliste del 1

Vedtektsendringer

Møtelederbord forklarer debattregler og kommnenterer at det er mulig å vedta forretningsorden på begynnelsen av landsmøtet. Dette er innlegg, replikker, taletid, avstemming, iht. personvalg, stemmelikhet og behandling endringsforslag.

Endringsforslag for vedtekter

Kenneth foreslår valg av metode for avstemning flere vedtektsendringer av samme vedtekt opp mot den tradisjonelle måten å på vedtekter. Stemning avholdt, resultat: Tradisjonell metode vedvarer med 60%. https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Forslag_vedtektsendringer_2016

Sekretariatets vedtektsendring av 1.1 er vedtatt med 80%.

Sekretariatets vedtektsendringsforslag for 2.1 og mot Nondals endringsforslag 2.1 resultat: 67% sekretariatets forslag mot Nondals 33%. Sekretariatets endringsforslag opp mot vedtektene, resultat: 88% for endringen og er dermed vedtatt.

Sekretariatets vedtektsendringsforslag 2.2 mot vedtektene: 80% for, 20% imot, endringsforslag vedtatt.

16:50-17:00 Pause

17:00-17:10 Valg av programbande

Kandidater: Targeir Attestog, Thomas Gramstad, Geir Martin Ohna, Tobias Brox, Anders Kleppe. Lederkandidat: Targeir Attestog. Targeir Attestog valgt som leder ved akklamasjon, og resten av kandidatene valgt til medlemmer av programbanden ved akklamasjon, grunnet ingen begrensninger av antall.

Endringsforslag for vedtekter

Sekretariatets vedtektsendring 3.1 67% vedtatt. Misforståelser førte til omstemning. Andre avstemning endte med: 50% for og 50% imot, forslaget ble ikke vedtatt.

Sekretariatets vedtektsendringsforslag 3.2. 86% for vedtektsendringen og det er derfor vedtatt.

Nondals Vedtektsendringforslag 3.2. 54% for og 46% imot, Nondals vedtektsendringsforslag ikke vedtatt.

Sekretariatets vedtektsendringsforslag 3.3 vedtatt med 80% mot 20%

Sekretariatets vedtektsendringsforslag 3.4 enstemmig vedtatt med 100%.


Forslagsrett vedtatt med 86% for alle med stemmerett enten de er fysisk oppmøtt eller ikke.


17:55 Møteslutt og mingling


Søndag 13. mars

13.3.2016 Oppstart 10:30

Vedtektsendringer

Vedtektsendringsforslag fra sekretariat 4.2. Resultat: 93% for, endringen vedtas.

Vedtektsendringsforslag fra sekretariatet 4.4. Resultat: 81% for. endringen vedtas.

Vedtektsendringsforslag fra sekretariatet 4.4 alt 2; 4.7. Resultat: 71% for, endringen vedtas.

Vedtektsendringsforslag fra sekretariatet 5.1. Resultat: 94% for. Forslaget vedtas.

Vedtektsendringsforslag fra sekretariatet 5.2. Resultat: 81% for. Forslaget vedtas.

Vedtektsendringsforslag 5.2 fra Nondal. Resultat: 27% for. Forslaget vedtas ikke.

Vedtektsendringsforslag 5.3 Nondal. Resultat: 6% for 94% mot. Forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 5.4 x fra sekretariatet. Resultat: 94% for. 6% imot, forslaget vedtas.

Vedtektsendringsforslag 5.4.1x fra Nondal. Resultat 38% for. Forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 5.4.2x fra Nondal. Resultat: 50% for. Forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 5.5x fra sekretariatet. Resultat: 94% for. Forslaget vedtas.

Vedtektsendringsforslag 5.5.1x fra Nondal. Resultat: 12% for. Forslaget Faller.

Vedtektsendringsforslag 6.4 fra Nondal. Resultat: 47% for. Forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 6.10 fra sekretariatet. Resultat: 94% for, forslaget vedtas.

Vedtektsendringsforslag 6.10 fra Nondal. Resultat: 25% for, forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 7.2 fra Nondal. Resultat: 12% for. Forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 5.5.7X fra sekretariatet. Resultat: 100% for. Enstemmig vedtatt.

Vedtektsendringsforslag 8.1 fra sekretariatet. Resultat: 100%, enstemmig vedtatt.

Vedtektsendringsforslag 8.1 fra Nondal. Resultat: 19% for, forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 8.2.1 fra Nondal. Resultat 50% for, forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 8.2.2 fra sekretariatet. Resultat: 100% for, enstemmig vedtatt.

Vedtektsendringsforslag 8.2.2 fra Nondal. Resultat: 25% for, forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 8.3 fra Nondal. Resultat: 25% for, forslag faller.

Vedtektsendringsforslag 8.3X fra sekretariatet. Resultat: 100% for. enstemmig vedtatt

Vedtektsendringsforslag 5.4.b fra sekretariatet. Resultat: enstemmig vedtatt. 100% for

Vedtektsendringsforslag 5.4.1X fra sekretariatet. Resultat: 79% for, forslaget vedtatt

Vedtektsendringsforslag 5.4.2 fra sekretariatet: 93% for, forslaget vedtatt.

Vedtektsendringsforslag 11.4 fra Nondal. Resultat: 38% for. forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 13.4 fra Nondal. Resultat: 50% for, forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 13.6 fra Nondal. Resultat: 13% for, forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 13.7 fra sekretariatet. Resultat: 100% for, enstemmig vedtatt

Foreslått votering ang forslag 12 i chat, forslag spares til slutt.

Vedtektsendringsforslag 14.2.1 fra Nondal. Resultat: 69% for, forslaget vedtas.

Vedtektsendringsforslag 14.4 fra Nondal. Resultat: 42% for, forslaget faller.

Vedtektsendringsforslag 15.3 fra Nondal. Resultat: 77% for, forslaget vedtatt

Forslag 12 er etutelukkende numereringsvedtak. Dette er foreslått av Thomas Gramstad i chat. 69% for, forslaget vedtas. Vi har nå to paragraf 10, debatt påfølget. Alle numereringsforslag listet ovenfor blir foreslått samlet i en bulk av møtelederbordet, avstemning følger. Resultat: 94% for, forslaget vedtas. Alle saker omhandlende utelukkende numereringsvedtak blir underlagt denne avgjørelsen.

Vedtektsendringsforslagene er ferdigbehandlet kl 12:55.


Endringer i kjerneprogram

Gjenoppstart kl 1350.

Targeir Attestog trekker sitt forslag 1.

Forslag av Øyvind Nondal

Demokrati og politikk

Kjerneverdiendringsforslag: 1. Resultat: enstemmig vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 2. Resultat: 54% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 3. Resultat: 80% for, forslag vedtatt.
Kjerneveriendringsforslag: 4. Resultat: 93% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 5. Resultat: enstemmig vedttatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 6. Resultat: 77% for, forslag vedtas.

Individ og personvern

Kjerneverdiendringsforslag: 7. Resultat: 83% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 8. Resultat: enstemmig vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 9. Resultat: 60% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag:10. Resultat: 93% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 11. Resultat: enstemmig vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 12. Resultat: enstemmig vedtatt
Kjerneverdiendringsforslag: 13. Resultat: 67% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 14. Resultat: enstemmig vedtatt
Kjerneverdiendringsforslag: 15. Resultat: 43% for, forslaget fallt
Kjerneverdiendringsforslag: 16. Resultat: 79% for, forslaget vedtas


Nondal trekker forslag 17, 30, 36, 38.

Kommunikasjon og infrastruktur

Kjerneverdiendringsforslag: 18. Resultat: 91% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 19. Resultat: enstemmig vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 20. Resultat: 92% for, forslaget vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 21. Resultat: 54%for, forslaget vedtatt.

Demokrati

Kjerneverdiendringsforslag: 22. Resultat: enstemmig vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 23. Resultat: 77% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 24. Resultat: 92% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 25. Resultat: 93% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 26. Resultat: 71% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 27. Resultat: 42% for, forslaget faller.
Kjerneverdiendringsforslag: 28. Resultat: 46% for, forslaget faller.
Kjerneverdiendringsforslag: 29. Resultat: 93% for, forslaget vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 31. Resultat: 92% for, forslag vedtatt.

Forslag 32 deles opp etter forslag fra programbanden, videre deffinert som 32a, og 32b. Forslaget blir delt ved "Fjerne generell bevæpning av politiet" som alternativ a, og "Styrke Delta-konseptet." som alternativ b.

Kjerneverdiendringsforslag: 32a. Resultat: enstemmig vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 32b. Resultat: 38% for, forslag frafaller.
Kjerneverdiendringsforslag: 33. Resultat: 62% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 34. Resultat: 83% for, forslag vedtatt.

Kunnskap og kultur

Kjerneverdiendringsforslag: 35. Resultat: 8% for, forslaget faller.
Kjerneverdiendringsforslag: 37. Resultat: 92% for, forslaget er vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 39. Resultat: 85% for, forslaget er vedtatt.

Teknologi, innovasjon og vitenskap

Kjerneverdiendringsforslag 40. Resultat: enstemmig vedtatt.

41 foreslått delt av Kenneth Polden, videre deffinert som: 41a og 41b. Forslaget blir delt ved "Piratpartiet meiner at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, kopla til Internett og direkte kopla til samfunnet." som a, og " Piratpartiet vil også at seksualitet skal være eget fag i grunnskolen, der det blir lagt vekt på gjensidig respekt, kommunikasjon og informert samtykke." som b.

Kjerneverdiendringsforslag: 41a. Resultat: 85% for, forslaget vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 41b. Resultat: 57% for, forslaget vedtatt.

Kjerneverdiendringsforslag: 42. Resultat: 86% for, forslaget vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 43. Resultat: 83% for, forslaget vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 44. Resultat: 67% for, forslaget vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 45. Resultat: Enstemmig vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 46. Resultat: 93% for, forslag vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 47. Resultat: 93% for, forslag vedtatt.


Forslag av Tale Østrådal

Demokrati og politikk

Kjerneverdiendringsforslag: 7. Resultat: 90% for, forslaget vedtatt.
Kjerneverdiendringsforslag: 8. Resultat: enstemmig vedtatt.

Demokrati

Kjerneverdiendringsforslag: 9. Resultat: enstemmig vedtatt.

Politikk

Kjerneverdiendringsforslag: 10. Resultat: enstemmig vedtatt.

Individ og personvern

Kjerneverdiendringsforslag: 11. Resultat: 83% for, forslag vedtatt.

Prinsipper

Endringsforslag: 12. Resultat: enstemmig vedtatt.
Endringsforslag: 13. Resultat: enstemmig vedtatt.


Forslag av Targeir Attestog

Targeir trekker forslag en til fordel for Tobias sitt tilsvarende forslag.

Kjerneprogramendringsforslag 2. Resultat: 91% for, forslag vedtatt.

Forslag av Tobias Brox

Kjerneprogramendringsforslag 1. Resultat: 82% for, forslag vedtatt.
Kjerneprogramendringsforslag 2. Resultat: 17% for, forslaget faller.

Forslag til plattform av breddedemokrati

Forslag A (definisjon bør fylles inn her av noen kompatible til å se forskjell på de to alternativene) versus Forslag B (her også). Resultat: forslag A vant med 64%. Videre ble det holdt avstemmning over hvorvidt forslag A skulle vedtas. Resultat av avstemning: 69% for, forslag vedtatt.


Forslag til å endre kontingent av Øyvind Nondal

Resultat: enstemmig nedstemt.

Fri diskusjon kl 1724.

Forslag av Kenneth Polden

Stemming over omstemning av Nondals kjerneprogramendringsforslag 43. Resultat: 75% imot, forslaget falt.

LM2016 avsluttet kl 1745.