Forskjell mellom versjoner av «Rogaland Piratparti»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Styre)
Linje 13: Linje 13:
 
==Møtereferater==
 
==Møtereferater==
 
* [[2014.02.22 Styremøtereferat|Styremøte Rogaland 22.02.14]]
 
* [[2014.02.22 Styremøtereferat|Styremøte Rogaland 22.02.14]]
 
== Ekstraordinært årsmøte 2013-11-16 ==
 
 
[[Rogaland_Piratparti:_Årsmøtereferat_2013|Møtereferat]]
 
 
Sted: Sandnes bibliotek, lesesal 2.etasje
 
Tid: Lørdag 16. november, kl 1000 til 1400.
 
(Biblioteket åpner kl 1000, så reell starttid er 1010.)
 
 
Hvem kan møte:
 
Alle medlemmer av Piratpartiet i Rogaland har møte- og stemmerett.
 
Andre (pirater utenfor Rogaland, samt personer som ikke er medlemmer i Piratpartiet) har møterett men ikke stemmerett.
 
Dersom du kjenner personer som ønsker å bli medlem er det bare å videreformidle innkalling til dem.
 
 
Forslag til saker:
 
Det er anledning til å sende inn forslag til saker vi kan ta opp.
 
Fristen er lørdag 9. november, og skal i så fall sendes til styret.rogaland@piratpartiet.no
 
 
Bevertning:
 
Oppskåret frukt samt kaffe og te.
 
 
 
 
Årsakene til å avholde dette årsmøtet er flere:
 
 
Det er behov for å oppdatere vedtektene for fylkeslaget.
 
De nåværende vedtektene ble laget ved stiftelsen av fylkeslaget i begynnelsen av 2013,
 
og det er lenge siden. Vedlagt vil du finne både de gamle vedtektene og forslag til nye.
 
I det nye forslaget er sletting merket med overstryking og ny tekst tmed kursiv.
 
 
Vi har også behov for å endre styresammensetningen.
 
Dermed vil nytt valg av kaptein, styrmann og andre styremedlemmer være et sentralt punkt på agendaen.
 
 
Ellers vil årsmøtet være en arena for å diskutere vil aktiviteter vil skal fokusere på i tiden fremover
 
og hvordan vi skal utvikle politikken vår fra den spede begynnelsen til et fullverdig politisk parti.
 
 
Det vil være anledning for tegnelse av medlemskap i etterkant av årsmøtet.
 
Da vil det også være en gylden mulighet til å stifte lokallag.
 
En mal til hjelp for dem som vil stifte lokallag er også vedlagt,
 
og vil bli presentert og evt. diskutert på årsmøtet.
 
 
 
Agenda PIR_Rog_E1_13: (Rogaland Ekstraordinært årsmøte nr. 1, 2013)
 
 
* Godkjenne innkalling
 
* Valg av møteleder,møtesekretær og 2 personer til må underskrive møteprotokoll
 
* Styrets beretning
 
* Behandle regnskap
 
* Vedtektsendringer
 
* Valg av kaptein, styrmann, skrubb
 
* Presentasjon av mal for lokallagsvedtekter
 
* Idemyldring for aktiviteter
 
* Evt. innkomne saker
 
* Utvikling av politikk (innlegg av Vegard Pettersen, med etterfølgende diskusjon)
 
* Opplesning av møteprotokoll
 
* Underskriving av møteprotokoll
 
 
Etterpå:
 
* Innmelding av nye medlemmer
 
* Stiftelse av lokallag
 
 
 
== Lokallag ==
 
 
* [[Haugesund lokallag]]
 
* [[Sandnes lokallag]]
 
* [[Stavanger lokallag]]
 
  
  

Revisjonen fra 3. des. 2022 kl. 01:23

Styre

  • Leder: Olve Andreas Austlid (90612702)
  • Nestleder: Tormod Hvidsten Gjedrem
  • Styremedlem: Eivind Kjørstad
  • Styremedlem: Daniel Vrangsinn


Kontaktinformasjon: styret.rogaland@piratpartiet.no

Vedtekter

Møtereferater


Valgliste til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Nr. Fullt navn Kommune Født
1. Olve Andreas Austlid Sandnes 1972
2. Knut Erik Hollund Tananger 1969
3. Jocelyn Austlid Sandnes 1969
4. Tormod Hvidsten Gjedrem Bjerkreim 1978
5. Oddvar Larsen Karmøy 1971
6. Jan Erik Meidell Stavanger 1969
7. Joar Thorbergsen Sandnes 19??