Rogaland Piratparti

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 30. nov. 2021 kl. 18:49 av Vegard Pettersen (diskusjon | bidrag) (Styre)
Hopp til: navigasjon, søk

Styre

Kontaktinformasjon

Epost: styret.rogaland@piratpartiet.no

Ekstraordinært årsmøte 2013-11-16

Sted: Sandnes bibliotek, lesesal 2.etasje Tid: Lørdag 16. november, kl 1000 til 1400. (Biblioteket åpner kl 1000, så reell starttid er 1010.)

Hvem kan møte: Alle medlemmer av Piratpartiet i Rogaland har møte- og stemmerett. Andre (pirater utenfor Rogaland, samt personer som ikke er medlemmer i Piratpartiet) har møterett men ikke stemmerett. Dersom du kjenner personer som ønsker å bli medlem er det bare å videreformidle innkalling til dem.

Forslag til saker: Det er anledning til å sende inn forslag til saker vi kan ta opp. Fristen er lørdag 9. november, og skal i så fall sendes til styret.rogaland@piratpartiet.no

Bevertning: Oppskåret frukt samt kaffe og te.


Årsakene til å avholde dette årsmøtet er flere:

Det er behov for å oppdatere vedtektene for fylkeslaget. De nåværende vedtektene ble laget ved stiftelsen av fylkeslaget i begynnelsen av 2013, og det er lenge siden. Vedlagt vil du finne både de gamle vedtektene og forslag til nye. I det nye forslaget er sletting merket med overstryking og ny tekst tmed kursiv.

Vi har også behov for å endre styresammensetningen. Dermed vil nytt valg av kaptein, styrmann og andre styremedlemmer være et sentralt punkt på agendaen.

Ellers vil årsmøtet være en arena for å diskutere vil aktiviteter vil skal fokusere på i tiden fremover og hvordan vi skal utvikle politikken vår fra den spede begynnelsen til et fullverdig politisk parti.

Det vil være anledning for tegnelse av medlemskap i etterkant av årsmøtet. Da vil det også være en gylden mulighet til å stifte lokallag. En mal til hjelp for dem som vil stifte lokallag er også vedlagt, og vil bli presentert og evt. diskutert på årsmøtet.


Agenda PIR_Rog_E1_13: (Rogaland Ekstraordinært årsmøte nr. 1, 2013)

 • Godkjenne innkalling
 • Valg av møteleder,møtesekretær og 2 personer til må underskrive møteprotokoll
 • Styrets beretning
 • Behandle regnskap
 • Vedtektsendringer
 • Valg av kaptein, styrmann, skrubb
 • Presentasjon av mal for lokallagsvedtekter
 • Idemyldring for aktiviteter
 • Evt. innkomne saker
 • Utvikling av politikk (innlegg av Vegard Pettersen, med etterfølgende diskusjon)
 • Opplesning av møteprotokoll
 • Underskriving av møteprotokoll

Etterpå:

 • Innmelding av nye medlemmer
 • Stiftelse av lokallag


Lokallag