Rogaland Piratparti: Årsmøtereferat 2013

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møteprotokoll

3 deltakere (Olve Andreas Austlid, Vegard Pettersen og Eivind Kjørstad) møtte opp ved møtelokalet i Sandnes bibliotek 16/11 kl 1000

1. Innkallingen

Denne ble ble enstemmig godkjent.

2. Møtefunksjoner

Evind Kjørstad ble enstemmig valgt til møteleder. Olve Andreas Austlid ble enstemmig valgt til møtesekretær. Det ble bestemt at alle møtedeltagerne skulle underskrive møteprotokollen

3. Styrets beretning

Denne ble lest opp av Olve Andreas Austlid og godkjent av årsmøtet.

4. Budsjett

I 2013 har Rogaland Piratparti ikke hatt egne midler, men fått støtte fra sentralpartiet til valgkampmateriell for stortingsvalget 2013. Anslagsvis 5000 ble brukt til trykk av brosjyrer. Disse har blitt delt ut. Vi mottok et banner med støtte til anslagsvis 1250 kroner. Dette er foreløpig eneste eiendel. Ingen hadde innvendinger til budsjettet.

5. Vedtektsendringer

Det ble tatt utgangspunkt i forslag til vedtekter som ble lagt ved innkallingen til årsmøtet. Det ble enkelte endringer på denne. De nye vedtektene blir underskrevet av møtedeltagerne på årsmøtet. Et viktig punkt er at § 1 nå krever 2/3 flertall for å kunne endres.

6. Valg av styre

Valg av nytt styret var enstemmig, og den nye sammensetningen er som følger: Kaptein/leder: Olve Andreas Austlid Styrmann/nestleder: Vegard Pettersen Styremedlem: Evind Kjørstad Styremedlem: Daniel Vrangsinn

7. Presentasjon av mal for lokallagsvedtekter

Det ble besluttet å vente med dette til en annen dato.

8. Idemyldring

Det ble besluttet å vente med dette til en annen dato.

9. Innkomne saker

Det var ingen innsendte saker

10. Utvikling av politikk

Vegard Pettersen holdt et innlegg hvor han redegjorde for hvordan Piratpartiet kan utvikle sine politiske saker. Det var flere gode poeng her, og møtedeltagerne ble enige om at styret må fortsette dette arbeidet.

11. Opplesing av møteprotokoll

Det ble besluttet at møteprotokollen skal renskrives først, og så distribueres.

12. Underskriving av møteprotokoll

Det ble besluttet at møteprotokollen underskrives av alle møtedeltagerne etter at den er renskrevet. Det ble også besluttet at møteprotokollen skal underskrives innen 4 uker etter avholdt årsmøte.