Forskjell mellom versjoner av «Sør-Trøndelag Piratparti»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Vedtekter)
 
Linje 1: Linje 1:
 
== Styre ==
 
== Styre ==
Sittende styre for Sør-Trøndelag Piratprti ble valgt inn 21.03.2015:
+
Sittende styre for
 +
[[PartiID:0171600|Sør-]]
 +
[https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913061268 Trøndelag] Piratparti ble valgt inn 06.08.2017:
  
* Leder: [[User:gormpirat|Gorm Hanssen]]
+
* Leder og kasserer: Lars Anshus Stormo -> larsanshusstormo@gmail.com
* Nestleder: Øyvind Eikrem
+
* Nestleder: Davor Poljcic
* Styremedlem: Davor Poljcic
+
* Styremedlem: Øyvind Eikrem
* Styremedlem: Per Kjellsen
+
* Styremedlem: Stein Sundseth
* Styremedlem: Marton Teilgård
+
* Styremedlem: Kåre Velseth
* Styremedlem: Pål D. Ekran
+
 
* Styremedlem: Roger Kamben
+
[mailto:styret.sor-trondelag@piratpartiet.no styret.sor-trondelag@piratpartiet.no]
 +
 
 +
Organisasjonsnummer: 913 061 268
  
 
== Kontaktinformasjon ==
 
== Kontaktinformasjon ==
 +
[mailto:sor-trondelag@piratpartiet.no sor-trondelag@piratpartiet.no]
  
[mailto:styret.sor-trondelag@piratpartiet.no styret.sor-trondelag@piratpartiet.no]
+
== Vedtekter ==
  
[[Category:Fylkeslag]]
+
Vedtektene våre finner du [[Sør-Trøndelag_Piratparti_Vedtekter|her]].
[[Category:Sør-Trøndelag Piratparti]]
 
  
== Vedtekter ==
+
== Nettside ==
 +
https://www.piratpartiet.no/sor-trondelag/
  
VEDTEKTER SØR-TRØNDELAG PIRATPARTI
+
== Årsmøter ==
§1 Formål Sør-Trøndelag Piratparti er Piratpartiets fylkesorganisasjon for Sør-Trøndelag Fylke. Fylkespartiet skal arbeide etter de retningslinjer Piratpartiet har lagt fram i program,vedtekter og vedtak. Sør-Trøndelag Piratparti skal i samarbeid med Piratpartiets styre lede og samordne partiets virksomhet og organisasjonsarbeid i fylket. 
+
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_%C3%A5rsm%C3%B8te_2017-08-06 Referat fra årsmøtet 2017-08-06]'''
 +
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_%C3%A5rsm%C3%B8te_2016-01-09 Referat fra årsmøtet 2016-01-09]'''
 +
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_årsmøte_2015-03-21 Referat fra årsmøtet 2015-03-21]'''
  
§2 Organisasjonens oppbygging Sør-Trøndelag Piratparti består av de medlemmer av Piratpartiet som ved innmelding i Piratpartiet oppgir sitt bostedsfylke som Sør-Trøndelag.
+
== Møtereferat ==
  
§3 Årsmøtet
+
[https://pad.piratpartiet.no/p/r.04537bb0cb3ecc80b434f3e98841fe0c Wikimal]
1.  Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal. 
 
2.  Stemmerett under årsmøtet gis til de medlemmer som har vært medlem av fylkespartiet i st 30 dager forut for årsmøtet. 
 
3.  Saksliste for årsmøtet består av styrets innstillinger.
 
4.  Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet ved valg gjennomføres et omvalg. Hvis det fortsatt er stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
5.  Årsmøtet velger styret for fylkespartiet, med Kaptein/leder, Styrmann/nestleder og fem (5) ordinære medlemmer. Alle styreverv velges for 2 år der Kaptein/leder, Styrmann/nestleder og to (2) ordinære styremedlemmer velges partallsår og tre (3) ordinære styremedlemmer velges oddetallsår.  6.  Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller når det fremmes et krav om det med støtte fra 1/4 av medlemmene. Saksliste for ekstraordinære årsmøter begrenses til den som foreligger innkalling fra styret eller hvert enkelt krav ved medlemsinitierte møter. Ekstraordinære årsmøter kan holdes digitalt.  
 
  
§4 Styret
+
=== 2017 ===
1. Styret utarbeider planer for fylkespartiets virksomhet.
+
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_styremøte_2017-24-09 Referat fra styremøte 2017-09-24]'''
2.  Alle som velges til styret forutsettes å være medlem av Piratpartiet.
 
3.  Fylkespartiets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet.
 
4. Et styremøte må ha minst 5 styremedlemmer tilstede for å være vedtaksdyktig. Digital deltakelse er godkjent som tilstede. Kun medlemmer av styret har stemmerett ved styremøter. 
 
  
§5 Nominasjoner Lister til valg vedtas av årsmøtet i valgåret. Nominasjonskomité velges av foregående årsmøte. Etter årsmøtet blir vedtatt liste gjort offentlig tilgjengelig.  
+
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_styremøte_2017-05-29 Referat fra styremøte 2017-05-29]'''
 +
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_styremøte_2017-01-19 Referat fra styremøte 2017-01-19]'''
  
§6 Kontingent Fylkespartiets andel av kontingenten fastsettes av Piratpartiets landsmøte. 
+
===2016===
  
§7 Regnskap & Revisjon Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer styret en regnskapsfører eller en revisor omnødvendig. Regnskapsfører eller revisor har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. Revisor eller regnskapsfører skal avgi beretning til årsmøtet.
+
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_styremøte_2016-07-09 Referat fra styremøte 2016-07-09]'''
 +
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_styremøte_2016-05-08 Referat fra styremøte 2016-05-08]'''
 +
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_styremøte_2016-04-16 Referat fra styremøte 2016-04-16]'''
 +
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_styremøte_2016-03-02 Referat fra styremøte 2016-03-02]'''
 +
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_styremøte_2016-02-07 Referat fra styremøte 2016-02-07]'''
  
§8 Vedtekter
+
===2015===
For å være gyldige, må vedtektene være godkjent av Piratpartiets sentralstyre. Endringer i disse vedtekter kan kun foretas av Sør-Trøndelag Piratpartis årsmøter. Eventuelle forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, behandles etter Piratpartiets retningslinjer. Vedtektene trer i kraft straks de er godkjent av Piratpartiets sentralstyre.  
+
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_årsmøte_2015-03-21 Referat fra årsmøtet 2015-03-21]'''
  
§9 Oppløsning Sør-Trøndelag Piratparti kan oppløses dersom årsmøtet vedtar det med 4/5 flertall. Ved oppløsning tilfaller Sør-Trøndelag Piratpartis eiendeler Piratpartiet
+
===2014===
 +
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Møtereferat_2014-08-13 Referat fra styremøtet 2014-08-13]'''
  
== Møtereferat ==
+
[[Category:Fylkeslag]]
*'''[https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_fra_årsmøte_2015-03-21 Referat fra årsmøtet 21-03-2015]'''
+
[[Category:Sør-Trøndelag Piratparti]]

Nåværende revisjon fra 27. sep. 2017 kl. 19:54

Styre

Sittende styre for Sør- Trøndelag Piratparti ble valgt inn 06.08.2017:

  • Leder og kasserer: Lars Anshus Stormo -> larsanshusstormo@gmail.com
  • Nestleder: Davor Poljcic
  • Styremedlem: Øyvind Eikrem
  • Styremedlem: Stein Sundseth
  • Styremedlem: Kåre Velseth

styret.sor-trondelag@piratpartiet.no

Organisasjonsnummer: 913 061 268

Kontaktinformasjon

sor-trondelag@piratpartiet.no

Vedtekter

Vedtektene våre finner du her.

Nettside

https://www.piratpartiet.no/sor-trondelag/

Årsmøter

Møtereferat

Wikimal

2017

2016

2015

2014