Forskjell mellom versjoner av «Sakspapirer 2. ordinære landsmøte»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
m (Jakobsen: Forslag om å offisielt vedta "Distribuert Demokrati" som grunnlag for utvikling av breddepolitikk)
m
 
Linje 45: Linje 45:
 
Vedtektsendringer skal vedtas med kvalifisert flertall (2/3) og forslaget må i sin helhet være lagt frem på forrige landsmøte for å være gyldig.
 
Vedtektsendringer skal vedtas med kvalifisert flertall (2/3) og forslaget må i sin helhet være lagt frem på forrige landsmøte for å være gyldig.
  
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvd/11_kopperud_poulakis_schou_vedtektsendringer/ reddit]
 
== Middelthun: Vedtektsendringer ==
 
== Middelthun: Vedtektsendringer ==
  
Linje 73: Linje 74:
 
slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall
 
slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall
 
ved påfølgende landsmøte.
 
ved påfølgende landsmøte.
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mve/12_middelthun_vedtektsendringer/ reddit]
  
 
== Kjellsen: Vedtektsendringer ==
 
== Kjellsen: Vedtektsendringer ==
  
'''§ 12 Politisk prosess for piratpartiet'''
+
'''§ 12 Politisk prosess for Piratpartiet'''
  
Den poltiske prosessen i piratpartiet skal ta utgangspunkt i anonyme valideringer. Et forslag eller vedtak skal først gjennom en førstevalidering hvor et gitt antall tilfeldige pirater får en melding om å vurdere et forslag eller vedtak. Det kreves at en gitt fraksjon svarer innen en tidsfrist, om dette ikke skjer får et gitt antall nye pirater en melding og slik fortsetter prosessen til antall svar er nådd den gitte fraksjonen. Etter førstevalideringen skal forslaget eller vedtaket være offentlig tilgjenglig.
+
'''§12.1 Generelt om politisk prosess'''
  
Etter førstevalideringen skal saken være offentlig tilgjenglig i en gitt tidsperiode før man kan fremme forslaget eller vedtaket videre til andrevalidering. En andrevalidering fungerer som en førstevalidering, bare at et større antall pirater er innvolvert. Passerer forslaget andrevalidering, er forslaget klart for endelig beslutningsmyndighet.
+
Den politiske prosessen i Piratpartiet skal ta utgangspunkt i anonyme valideringer. Et forslag eller vedtak skal først gjennom en førstevalidering hvor et gitt antall tilfeldige pirater får en melding om å vurdere et forslag eller vedtak. Det kreves at en gitt fraksjon svarer innen en tidsfrist og om dette ikke skjer, får et gitt antall nye pirater en melding og slik fortsetter prosessen til antall svar har nådd den gitte fraksjonen.
  
Parametere for politisk er beskrevet i §12.3.
+
Etter førstevalideringen skal saken være offentlig tilgjengelig i en gitt tidsperiode før man kan fremme forslaget eller vedtaket videre til andrevalidering. En andrevalidering fungerer som en førstevalidering, bare at et større antall pirater er involvert. Endelig beslutningsmetode må være spesifisert i forsalget.
  
Politisk prossess bør være oppe til vurdering hvert landsmøte for å sikre at den beveger seg mot piratbevegelsens mål om åpenhet og breddedemokrati.
+
Det skal være mulig å digitalt abonnere på forslag fra begge valideringsnivåer. Parametere for politisk prosess er beskrevet i §12.4.
  
'''§12.1 Lokalpoltisk prosess'''
+
'''§12.2 Lokalpolitisk prosess'''
  
§12.1.1 Prosess for lokalpoltiske saker oppe til vurdering i lokalpolitisk organ.
+
'''§12.2.1 Prosess for lokalpolitiske saker oppe til vurdering i lokalpolitisk organ.'''
  
En valgt representant fra Piratpartiet i et lokalpoltisk organ skal i slike saker ta standpunkt til hvilken hvilken innstilling han kommer til å ha i tråd med piratpolitikk, dette skal førstevalideres. Passer innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig tilgjenglig i en gitt periode slik at man kan komme med innsigelser, alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. Programbande skal også informeres om at represantens innstilling er validert.
+
Eksterne saker som er oppe til vurdering i et lokalpolitisk organ der Piratpartiet har en representant, må representanten ha en innstilling til. En valgt representant fra Piratpartiet i et lokalpolitisk organ skal i slike saker ta standpunkt til hvilken innstilling han kommer til å ha i tråd med piratpolitikk, dette skal førstevalideres. Passer innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig tilgjengelig i en gitt periode slik at man kan komme med innsigelser, alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. Programbande skal også informeres om at representantens innstilling er validert.
  
'''§12.1.2 Prosess for lokalpolitiske saker fremmet av Piratpartiet'''
+
'''§12.2.2 Prosess for lokalpolitiske saker fremmet av Piratpartiet'''
  
Forslaget skal gjennom en prosess jf. §12
+
Forslaget skal gjennom en prosess jf. §12.1
  
'''§12.2 Nasjonalpolitisk'''
+
'''§12.3 Prosess for nasjonalpolitiske saker'''
  
Forslaget skal gjennom en prosess jf. §12
+
Forslaget skal gjennom en prosess jf. §12.1
  
'''§12.3 Parametere for politisk prosess'''
+
'''§12.4 Parametere for politisk prosess'''
  
Ved en førstevalidering skal 20 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 5 av 20 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen en tidsfrist på 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 10 nye tilfedige pirater få en melding hvert påløpende døgn innitll 5 har gitt sin innstilling. Det kreves at 5 av 5 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
+
Ved en førstevalidering skal 20 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 5 av 20 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen en tidsfrist på 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 10 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 5 har gitt sin innstilling. Det kreves at 5 av 5 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
  
Etter førstevalidering skal forslaget være offentlig tilgjenglig i 5 døgn før saken kan fremmes til andrevalidering.
+
Etter førstevalidering skal forslaget være offentlig tilgjengelig i 5 døgn før saken kan fremmes til andrevalidering. For innstillinger som angår eksterne lokalpolitiske forslag skal forslaget være førtevalidert og offentlig tilgjengelig i minst 3 døgn før innstillingen blir bærekraftig.
  
Ved en andrevalidering skal 100 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Fraksjonen er satt til 1/4 som tilsvarer at 25 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 20 nye tilfedige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 25 har gitt tilbakemelding. Det kreves at 20 av 25 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
+
Ved en andrevalidering skal 100 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 25 av 100 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 20 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 25 har gitt tilbakemelding. Det kreves at 20 av 25 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.
  
 
[[Media:Flytdiagram_for_politisk_prosess.pdf]]
 
[[Media:Flytdiagram_for_politisk_prosess.pdf]]
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvf/13_kjellsen_vedtektsendringer/ reddit]
  
 
== Have Holm: Forslag til nye vedtekter for Piratpartiet ==
 
== Have Holm: Forslag til nye vedtekter for Piratpartiet ==
Linje 269: Linje 274:
 
Take it all or leave it all, neste år kan ønskede justeringer gjøres.
 
Take it all or leave it all, neste år kan ønskede justeringer gjøres.
  
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvg/14_have_holm_forslag_til_nye_vedtekter_for/ reddit]
 
== Fylkesstyret i Vest-Agder: Vedtektsendringer ==
 
== Fylkesstyret i Vest-Agder: Vedtektsendringer ==
  
Linje 290: Linje 296:
  
 
''Ny § 3.2''
 
''Ny § 3.2''
 +
 
'''3.2''' Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette
 
'''3.2''' Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette
 
formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt vanlig flertall underveis i behandlingen, men
 
formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt vanlig flertall underveis i behandlingen, men
Linje 295: Linje 302:
 
stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomité. Valgprogrammet og andre delprogram skal være innen
 
stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomité. Valgprogrammet og andre delprogram skal være innen
 
rammene av kjerneprogrammet og vedtas med vanlig flertall.
 
rammene av kjerneprogrammet og vedtas med vanlig flertall.
 +
 
''Ny §3.3''
 
''Ny §3.3''
 +
 
3.3. Piratpartiet er medlem av det europeiske piratpartiet (European Pirate Party) og det internasjonale piratpartiet (Pirate Parties International). Piratpartiets vedtekter og valgprogram kan ikke stride mot European Pirate Party eller Pirate Parties Internationals vedtekter eller manifester. Piratpartiet har stemmerett, forslagsrett og talerett i de to paraplypartiene. Piratpartiets team for internasjonal koordinasjon er ansvarlig for at medlemmene i PIR er informerte om og har stemt over saker som angår PP-EU og PPI, og må følge medlemmenes avstemte mening i møte med disse.
 
3.3. Piratpartiet er medlem av det europeiske piratpartiet (European Pirate Party) og det internasjonale piratpartiet (Pirate Parties International). Piratpartiets vedtekter og valgprogram kan ikke stride mot European Pirate Party eller Pirate Parties Internationals vedtekter eller manifester. Piratpartiet har stemmerett, forslagsrett og talerett i de to paraplypartiene. Piratpartiets team for internasjonal koordinasjon er ansvarlig for at medlemmene i PIR er informerte om og har stemt over saker som angår PP-EU og PPI, og må følge medlemmenes avstemte mening i møte med disse.
'''
+
 
§3 Medlemskap'''
+
'''§3 Medlemskap'''
 
Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier.  
 
Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier.  
 
Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet.
 
Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet.
Linje 382: Linje 391:
  
 
''Endringsforslag:''
 
''Endringsforslag:''
'''
+
 
§8 Styret'''
+
'''§8 Styret'''
 
Styret utgjør partiets ledelse og består av leder (i dagligtale omtalt som kaptein), to nestledere (i dagligtale omtalt som styrmann) som velges henholdsvis annethvert år, samt kasserer, internasjonal koordinator, en representant  og et øvrig medlem som velges direkte på landsmøtet for en periode på 2 år. Leder og nestledere velges annethvert år. Styret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel. Ved behov kan styreleder innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte. Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til  stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Med  stemmelikhet  er styreleders stemme utslagsgivende. Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.  
 
Styret utgjør partiets ledelse og består av leder (i dagligtale omtalt som kaptein), to nestledere (i dagligtale omtalt som styrmann) som velges henholdsvis annethvert år, samt kasserer, internasjonal koordinator, en representant  og et øvrig medlem som velges direkte på landsmøtet for en periode på 2 år. Leder og nestledere velges annethvert år. Styret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel. Ved behov kan styreleder innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte. Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til  stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Med  stemmelikhet  er styreleders stemme utslagsgivende. Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.  
  
 
''Ny § 9: Ungdoms- og studentorganisasjoner''
 
''Ny § 9: Ungdoms- og studentorganisasjoner''
 +
 
'''§9 Ungdoms- og studentorganisasjoner'''
 
'''§9 Ungdoms- og studentorganisasjoner'''
 +
 
Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og PIratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon
 
Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og PIratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon
'''
+
 
§8 Tegning og prokura'''
+
'''§8 Tegning og prokura'''
 +
 
 
Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen. Styret kan meddele prokura.  
 
Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen. Styret kan meddele prokura.  
  
Linje 396: Linje 408:
  
 
'''§10 Tegning og prokura'''
 
'''§10 Tegning og prokura'''
 +
 
Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen. Styret kan meddele prokura.
 
Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen. Styret kan meddele prokura.
 
   
 
   
 
'''§9 Eksklusjon'''
 
'''§9 Eksklusjon'''
 +
 
Hvis  et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets  valgte  tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i  lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.  
 
Hvis  et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets  valgte  tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i  lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.  
 
Beslutningen  om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og  med opplysning om  at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan  skje med  elektronisk post.  
 
Beslutningen  om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og  med opplysning om  at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan  skje med  elektronisk post.  
Linje 404: Linje 418:
  
 
''Endringsforslag:''
 
''Endringsforslag:''
'''
+
 
§11 Eksklusjon og suspensjon'''
+
'''§11 Eksklusjon og suspensjon'''
 +
 
 
Hvis et medlem motarbeider partiets kjerneprogram, piratkodeksen, Piratpartiets vedtatte politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av medlemmene i stemmer for. Lokallag og/eller fylkeslag der den som foreslås ekskludert er medlem, sentralstyret eller Piratpartiets landsmøter kan vedta å ekskludere medlemmer. Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post. Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.  
 
Hvis et medlem motarbeider partiets kjerneprogram, piratkodeksen, Piratpartiets vedtatte politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av medlemmene i stemmer for. Lokallag og/eller fylkeslag der den som foreslås ekskludert er medlem, sentralstyret eller Piratpartiets landsmøter kan vedta å ekskludere medlemmer. Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post. Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.  
 +
 
'''11.1'''  Medlemmer som åpenbart motarbeider partiets grunnleggende prinsipper,  grovt bryter vedtektene eller som handler på en slik måte at det grovt  kan skade partiets omdømme, kan suspenderes/ekskluderes fra partiet. Det samme gjelder partimedlemmer som stiller til valg på lister som konkurrerer med Piratpartiets lister. Suspensjonen gjelder frem til første landsmøtet.
 
'''11.1'''  Medlemmer som åpenbart motarbeider partiets grunnleggende prinsipper,  grovt bryter vedtektene eller som handler på en slik måte at det grovt  kan skade partiets omdømme, kan suspenderes/ekskluderes fra partiet. Det samme gjelder partimedlemmer som stiller til valg på lister som konkurrerer med Piratpartiets lister. Suspensjonen gjelder frem til første landsmøtet.
 +
 
'''11.2''' Forslag om suspensjon/eksklusjon kan fremmes enten av et lokallag, et fylkesstyre, av sentralstyret eller av et landsmøte. Forslag om suspensjon/eksklusjon sendes til landsmøtet for uttalelse.
 
'''11.2''' Forslag om suspensjon/eksklusjon kan fremmes enten av et lokallag, et fylkesstyre, av sentralstyret eller av et landsmøte. Forslag om suspensjon/eksklusjon sendes til landsmøtet for uttalelse.
 +
 
'''11.3''' Endelig vedtak fattes av landsmøtet. Vedtak om eksklusjon krever 3/4 flertall.
 
'''11.3''' Endelig vedtak fattes av landsmøtet. Vedtak om eksklusjon krever 3/4 flertall.
  
'''§10 Vedtektsendringer
+
'''§10 Vedtektsendringer'''
'''
+
 
 
Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av styret minst 3 uker før landsmøtet.  
 
Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av styret minst 3 uker før landsmøtet.  
 
Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med kvalifisert flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.
 
Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med kvalifisert flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.
 
   
 
   
 
''Endringsforslag:''
 
''Endringsforslag:''
 +
 
'''§12 Vedtektsendringer'''
 
'''§12 Vedtektsendringer'''
 
Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av styret minst 3 uker før landsmøtet.  
 
Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av styret minst 3 uker før landsmøtet.  
Linje 427: Linje 446:
  
 
''Endringsforslag:''
 
''Endringsforslag:''
'''
+
 
§13 Fylkes- og lokallag'''
+
'''§13 Fylkes- og lokallag'''
 +
 
 
'''13.1'''  Et lag må bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter. Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med  partiets  vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt
 
'''13.1'''  Et lag må bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter. Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med  partiets  vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt
 
gjelder  partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. Meldingen  skal være underskrevet av deltakerne på møtet.
 
gjelder  partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. Meldingen  skal være underskrevet av deltakerne på møtet.
 +
 
'''13.2'''  Under Oslo fylkeslag kan det  etableres bydelslag med rettigheter som lokallag.
 
'''13.2'''  Under Oslo fylkeslag kan det  etableres bydelslag med rettigheter som lokallag.
 +
 
'''13.3'''  Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder/kaptein, nestleder/styrmann og kasserer.
 
'''13.3'''  Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder/kaptein, nestleder/styrmann og kasserer.
 +
 
'''13.4'''  Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende og foregående år og som er over 16 år.  Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer som kun har betalt kontingent inneværende år stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldene fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret og  for lokallagenes del fylkesstyret.
 
'''13.4'''  Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende og foregående år og som er over 16 år.  Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer som kun har betalt kontingent inneværende år stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldene fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret og  for lokallagenes del fylkesstyret.
 +
 
'''13.5'''  Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og  for å sikre økonomien til lagene.
 
'''13.5'''  Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og  for å sikre økonomien til lagene.
 +
 
'''13.6'''  For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle  og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten.
 
'''13.6'''  For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle  og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten.
 +
 
'''13.7'''  Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller lagets  midler  Piratpartiet sentralt.
 
'''13.7'''  Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller lagets  midler  Piratpartiet sentralt.
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvh/15_fylkesstyret_i_vestagder_vedtektsendringer/ reddit]
  
 
= Prosess =
 
= Prosess =
Linje 484: Linje 512:
  
 
Piratpartiet skal benytte prossen "Distribuert Demokrati" som metode for utvikling av breddepolitikk, det vil si politikk ut over kjerneprogrammet og grunnleggende prinsipper.
 
Piratpartiet skal benytte prossen "Distribuert Demokrati" som metode for utvikling av breddepolitikk, det vil si politikk ut over kjerneprogrammet og grunnleggende prinsipper.
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvi/21_jakobsen_forslag_om_%C3%A5_offisielt_vedta/ reddit]
  
 
== Jakobsen: Forslag om å finansiere utvikling av verktøy for å understøtte "Distribuert Demokrati" ==
 
== Jakobsen: Forslag om å finansiere utvikling av verktøy for å understøtte "Distribuert Demokrati" ==
Linje 502: Linje 532:
  
 
Avstemning om støttebeløp (X). 25.000, 50.000 eller 100.000.
 
Avstemning om støttebeløp (X). 25.000, 50.000 eller 100.000.
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvj/jakobsen_forslag_om_%C3%A5_finansiere_utvikling_av/ reddit]
  
 
== Jakobsen: Forslag om å subsidere meningsbærere etter tilslutning ==
 
== Jakobsen: Forslag om å subsidere meningsbærere etter tilslutning ==
Linje 522: Linje 554:
  
 
- Avstemning om prosentsats (X). Enten [2], [5], [10], [15] eller [20].
 
- Avstemning om prosentsats (X). Enten [2], [5], [10], [15] eller [20].
- Avstemning om hvem som definerer fordelingsnøkkelen (Y). Enten [leder for Politiske Prosesser] eller [styret]
+
- Avstemning om hvem som definerer fordelingsnøkkelen (Y). Enten [leder for Politiske Prosesser], [styret] eller [landsmøtet]
 +
 
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvk/23_jakobsen_forslag_om_%C3%A5_subsidere_meningsb%C3%A6rere/ reddit]
  
 
== Have Holm, Aaslid, Stillingen, Mellingsæter: Piratpartiets fremtidige kurs ==
 
== Have Holm, Aaslid, Stillingen, Mellingsæter: Piratpartiets fremtidige kurs ==
  
Konkret og entydig avklaring av Piratpartiets fremtidige kurs, etter at saken er debattert av landsmøtet skal det stemmes over følgende kursalternativer:
+
Konkret og entydig avklaring av Piratpartiets fremtidige kurs, etter at saken er debattert av landsmøtet skal det stemmes over følgende kursalternativer:
  
  
Linje 535: Linje 569:
  
 
En tydelig klargjøring i form av et landsmøteflertall for et av alternativene er nødvendig for hvordan Piratpartiets medlemmer og tillitsvalgte skal forholde seg til partiet. For mange vil en slik klargjøring være avgjørende for om de skal fortsette i partiet eller ikke. Slik situasjonen er nå så ligger kursen i en tåke.
 
En tydelig klargjøring i form av et landsmøteflertall for et av alternativene er nødvendig for hvordan Piratpartiets medlemmer og tillitsvalgte skal forholde seg til partiet. For mange vil en slik klargjøring være avgjørende for om de skal fortsette i partiet eller ikke. Slik situasjonen er nå så ligger kursen i en tåke.
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvl/24_have_holm_aaslid_stillingen_mellings%C3%A6ter/ reddit]
  
 
== Aaslid: Forslag til opphevning av tidligere vedtektstridig vedtak på landsmøtet ==
 
== Aaslid: Forslag til opphevning av tidligere vedtektstridig vedtak på landsmøtet ==
Linje 546: Linje 582:
  
 
Tidligere vedtak ligger her:
 
Tidligere vedtak ligger her:
http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_Ekstraordin%C3%A6rt_Landsm%C3%B8te_Juni_2013  
+
http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_Ekstraordin%C3%A6rt_Landsm%C3%B8te_Juni_2013
 +
 
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvm/25_aaslid_forslag_til_opphevning_av_tidligere/ reddit]
  
 
= Politikk =
 
= Politikk =
Linje 558: Linje 596:
 
medisinsk informasjon, velger å samtykke til inngrepet uten utilbørlig
 
medisinsk informasjon, velger å samtykke til inngrepet uten utilbørlig
 
press.
 
press.
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvn/31_pettersen_austlid_kj%C3%B8rstad_vrangsinn_omskj%C3%A6ring/ reddit]
  
 
== Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Debatter, offentlige, deltagelse i ==
 
== Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Debatter, offentlige, deltagelse i ==
Linje 567: Linje 607:
 
Dette er lav-nivå varsling som trengs.
 
Dette er lav-nivå varsling som trengs.
  
== Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Eierskap, egne yttringer ==
+
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvo/32_pettersen_austlid_kj%C3%B8rstad_vrangsinn_debatter/ reddit]
 +
 
 +
== Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Eierskap, egne ytringer ==
  
 
"Det du sier kan og vil bli brukt mot deg, men aldri for deg".
 
"Det du sier kan og vil bli brukt mot deg, men aldri for deg".
 
Det må være mulig for folk å forvalte verdien som ligger i sin egen
 
Det må være mulig for folk å forvalte verdien som ligger i sin egen
 
ytring, og slette ytringen manuelt eller automatisk, om ønskelig.
 
ytring, og slette ytringen manuelt eller automatisk, om ønskelig.
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvp/33_pettersen_austlid_kj%C3%B8rstad_vrangsinn_eierskap/ reddit]
  
 
== Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Borgerlønn, utredning ==
 
== Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Borgerlønn, utredning ==
Linje 583: Linje 627:
 
arbeid mulighet til å gjøre dette på heltid dersom de er fornøyd med å
 
arbeid mulighet til å gjøre dette på heltid dersom de er fornøyd med å
 
tjene borgerlønn.
 
tjene borgerlønn.
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvq/34_pettersen_austlid_kj%C3%B8rstad_vrangsinn/ reddit]
  
 
== Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Menneskerettigheter, vern om privatliv ==
 
== Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Menneskerettigheter, vern om privatliv ==
Linje 591: Linje 637:
 
mistanke mot dem, tilsvarende det som er  praksis for telefonavlytting i
 
mistanke mot dem, tilsvarende det som er  praksis for telefonavlytting i
 
norsk rett.
 
norsk rett.
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvr/35_pettersen_austlid_kj%C3%B8rstad_vrangsinn/ reddit]
  
 
== Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Lovverk, teknologinøytralt ==
 
== Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Lovverk, teknologinøytralt ==
Linje 600: Linje 648:
 
skal behandles ulikt den samme  avisen eller den samme boken utgitt
 
skal behandles ulikt den samme  avisen eller den samme boken utgitt
 
elektronisk.
 
elektronisk.
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvs/36_pettersen_austlid_kj%C3%B8rstad_vrangsinn_lovverk/ reddit]
  
 
= Annet =
 
= Annet =
Linje 663: Linje 713:
 
Det er overmodent at partiet kommer med et offentlig dementi i forhold til den foregående Buskerud-skandalen, da PIR har fått et frynsete rykte blant grønne aktivister og venstreradikale takket være Buskerud fylkeslags forsøk på å kuppe partiet med deres høyreradikale posisjoner.
 
Det er overmodent at partiet kommer med et offentlig dementi i forhold til den foregående Buskerud-skandalen, da PIR har fått et frynsete rykte blant grønne aktivister og venstreradikale takket være Buskerud fylkeslags forsøk på å kuppe partiet med deres høyreradikale posisjoner.
  
 
+
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvt/41_kopperud_poulakis_schou_politiske_og/ reddit]
 
== Middelthun: «Buskerudsaken» ==
 
== Middelthun: «Buskerudsaken» ==
  
 
[[Media:Lm2014-buskerudsaken.pdf]]
 
[[Media:Lm2014-buskerudsaken.pdf]]
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvu/42_middelthun_buskerudsaken/ reddit]
  
 
== Kopperud, Have Holm, Mellingsæter, Poulakis: Skifte av leder i forbindelse med farskapspermisjon ==
 
== Kopperud, Have Holm, Mellingsæter, Poulakis: Skifte av leder i forbindelse med farskapspermisjon ==
Linje 684: Linje 736:
 
Landsmøtet ber Øystein Jakobsen trekke seg fra ledervervet i Piratpartiet og lar landsmøtet velge ny leder.
 
Landsmøtet ber Øystein Jakobsen trekke seg fra ledervervet i Piratpartiet og lar landsmøtet velge ny leder.
  
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvv/43_kopperud_have_holm_mellings%C3%A6ter_poulakis/ reddit]
 
== Aaslid: Profesjonalisering av Piratpartiet ==
 
== Aaslid: Profesjonalisering av Piratpartiet ==
  
Linje 697: Linje 750:
  
 
Begrunnelse: Alle seriøse politiske partier har sine viktigste folk i full stilling slik at de kan fokusere på partiarbeidet. Piratpartiet kan umulig profesjonalisere seg og komme videre uten en slik løsning. Piratpartiet i Sverige har valgt å holde seg med to lønnede stillinger hvorav den ene er til partilederen.
 
Begrunnelse: Alle seriøse politiske partier har sine viktigste folk i full stilling slik at de kan fokusere på partiarbeidet. Piratpartiet kan umulig profesjonalisere seg og komme videre uten en slik løsning. Piratpartiet i Sverige har valgt å holde seg med to lønnede stillinger hvorav den ene er til partilederen.
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvw/44_aaslid_profesjonalisering_av_piratpartiet/ reddit]
  
 
== Knappskog, Westlie, Løken: Mistillitsforslag mot Jakobsen og Middelthun ==
 
== Knappskog, Westlie, Løken: Mistillitsforslag mot Jakobsen og Middelthun ==
Linje 712: Linje 767:
 
| '''NB:''' Styret vil gjøre oppmerksom på at vedlegget over ikke er et separat saksinnlegg til landsmøtet, selv om formuleringene kan tilsi det. Notatet var et ledd i en meningsforskjell mellom Middelthun og Aaslid som førte til at de gikk i dialog og kom til bunns i både synspunkter og faktaopplysninger. Etter denne prosessen var det ikke lenger noen sak å bringe videre, og begge de involverte ble enige om å legge det hele bak seg.
 
| '''NB:''' Styret vil gjøre oppmerksom på at vedlegget over ikke er et separat saksinnlegg til landsmøtet, selv om formuleringene kan tilsi det. Notatet var et ledd i en meningsforskjell mellom Middelthun og Aaslid som førte til at de gikk i dialog og kom til bunns i både synspunkter og faktaopplysninger. Etter denne prosessen var det ikke lenger noen sak å bringe videre, og begge de involverte ble enige om å legge det hele bak seg.
 
|}
 
|}
 +
 +
[http://reddit.piratpartiet.no/r/Piratpartiet/comments/4mvx/45_knappskog_westlie_l%C3%B8ken_mistillitsforslag_mot/ reddit]
 +
 +
 +
= Vedlagte dokumenter =
 +
 +
Se [http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=File:PIR2014Budsjett-1.ods Se forslag til budsjett]. Merk at punkt om lønnet stab krever godkjenning av landsmøtet.
 +
 +
Se også [http://wiki.piratpartiet.no/images/8/87/%C3%85rsberetning_Piratpartiet_2013_-_Valgkampanalyse.pdf årsberetning] og [http://wiki.piratpartiet.no/images/5/5f/%C3%85rsberetning_Piratpartiet_2013.pdf valgkampanalyse].
 +
 +
[[Category:Landsmøter]]

Nåværende revisjon fra 9. jun. 2023 kl. 07:13

Følgende saker er fremlagt:

Innhold

Vedtekter

Kopperud, Poulakis, Schou: Vedtektsendringer

§4 Organisasjon bør endres til:

Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett under landsmøtet og rett til å påta seg verv i sentralstyret hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag. Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene. Landsmøtet avholdes såvidt mulig elektronisk, supplert med en sistedag som avholdes fysisk. Styret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden. Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst seks måneder før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum, nettside og brev. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.

§6 Ekstraordinært landsmøte bør endres til:

Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med ordinært flertall. Styret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Etter hvert valg skal det arrangeres et ekstraordinært landsmøte innen 30 dager.

§7 Styret bør endres til:

Styret utgjør partiets ledelse og består av to likestilte talspersoner (en talsmann og en talskvinne - i dagligtale omtalt som kapteiner) samt 4 øvrige medlemmer som velges direkte på landsmøtet for en periode på 1 år. Leder av landsstyret kan kun gjenvelges to ganger (kun sitte i totalt seks år). Landsstyret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte minst en gang per måned ellers når styreleder innkaller med 7 dagers varsel. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte. Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Med stemmelikhet er styreledernes stemme utslagsgivende. Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven. Det skal foreligge referat fra alle styremøter. Kopi av referatet skal sendes til alle fylkeslag innen 10 dager fra avholdt landsstyremøte. Sammen med referatet skal postjournalen sendes.


§11 Fylkeslag bør endres til:

Til landsmøtet stiller i tillegg til medlemmene også fylkesvise delegasjoner og fylkeslag med stemmerett. Hvert fylke har eget fylkeslag med egne vedtekter som trer i kraft når de er godkjent av styret. Delegasjoner fungerer som midlertidig representasjon på landsmøtet for fylker uten fylkeslag. Som delegasjon regnes et medlem av piratpartiet som har samlet inn minst 10 underskrifter til opprettelsen av piratpartiet i partiregisteret. En delegasjon har 1 stemme pr 10 underskrifter innsendt til partiets styre. Fylkeslagene har utenfor landsmøtet rett til å vedta lokale saker som er i tråd med partiets generelle prinsipper. Dersom et flertall av aktive fylkeslag stemmer for et stortingspolitisk programforslag som er i tråd med partiets generelle prinsipper skal programkomitéen inkludere sakene i valgprogrammet.

§ X01 (må numereres senere):

Program til stortingsvalg. a) Programkomite skal velges ved nest siste landsmøte før stortingsvalg. b) Programkomiteens forslag til program for stortingsvalget skal legges frem på siste landsmøte før stortingsvalg. Landsmøtet skal vedta programmet i uendret eller endret form.

§ X02 (må numereres senere):

Når endringene som er gjort på ordinært landsmøte i 2014 skal følgende regler gjelde for fremtidige endringer av vedtektene: Vedtektsendringer skal vedtas med kvalifisert flertall (2/3) og forslaget må i sin helhet være lagt frem på forrige landsmøte for å være gyldig.

reddit

Middelthun: Vedtektsendringer

§4, nytt punkt 5:

Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsmøtet.

§7, punkt 2:

Foreslås endret fra:

Styret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når styreleder innkaller med 7 dagers varsel. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte.

til:

Styret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel. Ved behov kan styreleder innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte.

§9, nytt punkt 4:

Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte.

reddit

Kjellsen: Vedtektsendringer

§ 12 Politisk prosess for Piratpartiet

§12.1 Generelt om politisk prosess

Den politiske prosessen i Piratpartiet skal ta utgangspunkt i anonyme valideringer. Et forslag eller vedtak skal først gjennom en førstevalidering hvor et gitt antall tilfeldige pirater får en melding om å vurdere et forslag eller vedtak. Det kreves at en gitt fraksjon svarer innen en tidsfrist og om dette ikke skjer, får et gitt antall nye pirater en melding og slik fortsetter prosessen til antall svar har nådd den gitte fraksjonen.

Etter førstevalideringen skal saken være offentlig tilgjengelig i en gitt tidsperiode før man kan fremme forslaget eller vedtaket videre til andrevalidering. En andrevalidering fungerer som en førstevalidering, bare at et større antall pirater er involvert. Endelig beslutningsmetode må være spesifisert i forsalget.

Det skal være mulig å digitalt abonnere på forslag fra begge valideringsnivåer. Parametere for politisk prosess er beskrevet i §12.4.

§12.2 Lokalpolitisk prosess

§12.2.1 Prosess for lokalpolitiske saker oppe til vurdering i lokalpolitisk organ.

Eksterne saker som er oppe til vurdering i et lokalpolitisk organ der Piratpartiet har en representant, må representanten ha en innstilling til. En valgt representant fra Piratpartiet i et lokalpolitisk organ skal i slike saker ta standpunkt til hvilken innstilling han kommer til å ha i tråd med piratpolitikk, dette skal førstevalideres. Passer innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig tilgjengelig i en gitt periode slik at man kan komme med innsigelser, alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. Programbande skal også informeres om at representantens innstilling er validert.

§12.2.2 Prosess for lokalpolitiske saker fremmet av Piratpartiet

Forslaget skal gjennom en prosess jf. §12.1

§12.3 Prosess for nasjonalpolitiske saker

Forslaget skal gjennom en prosess jf. §12.1

§12.4 Parametere for politisk prosess

Ved en førstevalidering skal 20 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 5 av 20 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen en tidsfrist på 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 10 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 5 har gitt sin innstilling. Det kreves at 5 av 5 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.

Etter førstevalidering skal forslaget være offentlig tilgjengelig i 5 døgn før saken kan fremmes til andrevalidering. For innstillinger som angår eksterne lokalpolitiske forslag skal forslaget være førtevalidert og offentlig tilgjengelig i minst 3 døgn før innstillingen blir bærekraftig.

Ved en andrevalidering skal 100 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 25 av 100 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 20 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 25 har gitt tilbakemelding. Det kreves at 20 av 25 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.

Media:Flytdiagram_for_politisk_prosess.pdf

reddit

Have Holm: Forslag til nye vedtekter for Piratpartiet

Det har en tendens til å ta lang tid å behandle og vedta nye vedtekter. Prosessen blir gjerne lang og utmattende. Det kan gjerne ende med at man utsetter det hele. For å unngå dette legges det frem et forslag som landsmøtet i sin helhet sier enten ja eller nei til. Det gis ikke anledning til å gjøre endringer på forslaget.

Delegatene/medlemmer som vil at forslaget som er fremmet i sin helhet skal bli de nye vedtektene stemmer ja.

Delegatene/medlemmer som ikke kan godta forslag slik det er fremmet i sin helhet, stemmer nei.

Dersom landsmøtet vedtar forslaget er det mulig og legge frem forslag om å legge til, fjerne eller endre paragrafer i vedtektene ved fremtidige landsmøter.

Delegater/medlemmer som er uenige i enkelte deler av forslaget, men som likevel synes forslaget totalt sett er akseptabelt, stemmer ja. De kan eventuelt foreslå endringer (legge til, fjerne eller endre paragrafer) ved senere landsmøter.

Delegater/medlemmer som er så uenige i deler av forslaget og mener at de delene de er uenige i er for alvorlige til at forslaget kan vedtas stemmer nei.

Forslaget er som følger:§ 1 - Navn

Partiets navn er Piratpartiet

§ 2 - Formål

Piratpartiet er et blokknøytralt parti som står for universelle menneskerettigheter og forsvarer av forbrukerrettigheter. Piratpartiet står for styrket personvern, lovfestet nettnøytralitet og en transparent offentlig sektor. Piratpartiet ønsker fri ikke-kommersiell fildeling så lenge det ikke går på bekostning av skaperne av kunst og kultur. Piratpartiet ønsker sterkere satsning på teknologi, innovasjon og vitenskap.

Det er videre partiets formål å øke interessen for politikk basert på demokratiske grunnholdninger og å virke for å få flest mulig medlemmer valgt inn i landets representative organer.

§ 3 - Medlemskap

Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier.

Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet. Fornyelse av medlemskap skjer ved betaling av kontingenten som forfaller ved utgangen av april hvert år.

Medlemskap oppnås bare i ett lokallag, og man kan bare være med på behandling av og avstemning over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem velger selv hvilket lokallag man vil være aktiv i.

§ 4 - Organisasjon

Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag.

Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

Landsmøtet avholdes så vidt mulig elektronisk, supplert med en sistedag som avholdes fysisk. Styret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden.

Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst seks uker før avholdelse og med frist til å innlevere saker de vil ha behandlet på landsmøtet innen tre uker før landsmøtet. Saksdokumentene til landsmøtet skal være tilgjengelig senest en uke før landsmøtets åpning. Landsmøtet varsles med elektronisk post, samt ved oppslag på partiets forum og nettside.

Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere sine folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å varsle nominasjonskomiteen om dette før nominasjonsmøtet.

§ 5 – Landsmøtet

Dagsorden for ordinært landsmøte skal minimum inneholde følgende punkter:

 1. Åpning
 2. Opprop/ kontroll av delegater med stemme-, tale-, og forslagsrett
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Valg av møteledere
 5. Godkjenning av dagsorden
 6. Valg av to referenter
 7. Valg av tellekorps
 8. Valg av protokollunderskrivere
 9. Styrets årsberetning
 10. Fremleggelse av regnskap og revisjonsrapport
 11. Behandling av innkomne saker
 12. Internt handlingsprogram med budsjett
 13. Valg
 14. Politisk debatt
 15. Avslutning

Valget

 1. Leder og nestleder skal være på valg annet hvert år og velges for to år. Disse skal velges hver for seg av landsmøtet. Leder kan maksimalt sitte i tre perioder (seks år). Dersom en av disse må tre ut før perioden er over skal den plassen som blir ledig før tiden velges på ny for en periode slik at ikke leder og nestleder er på valg samme år.
 2. Det skal ved være fire styremedlemmer i sentralstyret og to av disse skal være på valg ved hvert landsmøte. Disse skal velges for to år av gangen slik at ikke alle skiftes ut samtidig.

Styret konstituerer seg selv.

Det skal i tillegg velges en valgkomite på tre personer som skal sitte for et år.

Det skal velges revisor.

Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til styret senest tre uker før landsmøtet holdes.

§ 6 - Ekstraordinært landsmøte

Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med ordinært flertall.

Styret skal med minst tre ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20 % av medlemmene skriftlig anmoder sentralstyret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

§ 7 - Sentralstyret

Sentralstyret utgjør partiets daglige ledelse mellom landsmøtene og handler da på vegne av landsmøtet. Sentralstyret består av leder (i dagligtale omtalt som admiral), nestleder (i dagligtale omtalt som styrmann) og fire øvrige medlemmer som velges direkte på landsmøtet for en periode på to år. Sentralstyret skal minimum ha et ordinært sentralstyremøte i måneden. Sentralstyremøtet skal så langt det er mulig holdes fysisk, men det er adgang til å supplere med digital tilstedeværelse.

Innkalling til sentralstyremøte skal skje med syv dagers varsel. Innkallingen skal sendes som vedlegg til epost. Vedlegget skal ha skrivebeskyttelse slik at det ikke kan endres etter utsendelse; er det behov for endringer likevel kan det sendes ut en korrigering. Innkallingen skal inneholde følgende:

 1. Dato for utsendelse
 2. Møtedato
 3. Møtested
 4. Deltagere
 5. Saksliste
 6. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
 7. Eventuelt/til orientering

Når nye saker blir opprettet skal de få et saksnummer etterfulgt av sakstittel. Saksnummeret består av et løpenummer og årstall. Eksempel: 357/2014. Den første nye saken i et kalenderår får tildelt sak nummer 1 (eller 001) deretter skråstrek og årstall. Det samme saksnummer brukes hver gang en sak står på sakslista på et styremøte. Fortsetter en sak til året etter den ble opprettet vil den fremdeles beholde årstallet fra året den ble opprettet, eksempel: dersom sak 357/2014 skal behandles på et styremøte i 2015 vil den fremdeles hete 357/2014.

Referat fra sentralstyremøte skal være ferdig senest en uke før neste ordinære sentralstyremøte. Referatet skal være beskyttet mot endringer gjort etter det er sendt ut. Dersom man likevel har behov for endringer kan det gjøres ved å legge ved en korrigering. Referatet skal legges frem for godkjennes på neste ordinære sentralstyremøte og dersom det blir godkjent skal det sendes til alle fylkeslag. Dersom sentralstyret ikke vil godkjenne referatet slik det er, skal det sendes med et vedlegg som klargjør hva det er uenighet omfør det sendes til fylkeslagene.

Referatet skal bestå av følgende:

 1. Møtedato.
 2. Møtested.
 3. De som var til stede.
 4. Hver enkelt sak som var oppført på sakslisten føres opp for seg med saksnummer/tittel og det gis en kort redegjørelse for hva som er gjort med saken. Har sentralstyret kommet med et vedtak (etter avstemning) skal det påføres.
 5. Påføring om referat fra forrige møte er godkjent.
 6. En kort redegjørelse for hva slags orienteringer sentralstyret har fått.
 7. En kort redegjørelse for hva som er diskutert under eventuelt.

Sentralstyret kan holde ekstraordinært sentralstyremøte mellom de ordinære sentralstyremøtene. Dersom det er nødvendig kan tidsfristen gjøres kortere enn syv dager. Under et slikt møte er det kun adgang til å behandle de hastesakene som ikke kan vente og kun saker som står oppført på sakslisten. Det skal skrives fullt referat som skal behandles på vanlig måte. Et slikt møte skal oppføres som egen sak på innkalling på neste ordinære styremøte og skal være nevnt i referatet fra neste styremøte.

Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Med stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.

Partiets sentralstyre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.

§ 8 - Tegning og prokura

Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen. Sentralstyret kan meddele prokura.

§ 9 Eksklusjon

Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.

Sentralstyret kan opprette eksklusjonssak på et medlem og legge den frem for ordinært landsmøtet som ordinær sak til behandling. Ønsker sentralstyret at flere medlemmer skal ekskluderes må de opprette en sak på hvert enkeltmedlem de vil ekskludere. Eksklusjon på landsmøtet krever 2/3 flertall.

Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post. Sentralstyret har ikke myndighet til eksklusjon.

Et medlem som er ekskludert av lokallag eller fylkeslag kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.

§ 10 - Vedtektsendringer

Vedtektsendringer skal skje slik:

 1. Forslag til vedtektsendringer sendes slik at det er hos sentralstyret minst tre uker før landsmøtet.
 2. Forslaget legges frem for landsmøtet.
 3. På det påfølgende års ordinære landsmøte legges forslaget frem til avstemning og ved kvalifisert flertall blir det vedtatt og trer i kraft når landsmøtet er hevet.

Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av styret minst 3 uker før landsmøtet.

§ 11 - Fylkeslag

Til landsmøtet stiller i tillegg til medlemmene også fylkesvise delegasjoner og fylkeslag med stemmerett. Hvert fylke har eget fylkeslag med egne vedtekter som trer i kraft når de er godkjent av styret.

Delegasjoner fungerer som midlertidig representasjon på landsmøtet for fylker uten fylkeslag.Take it all or leave it all, neste år kan ønskede justeringer gjøres.

reddit

Fylkesstyret i Vest-Agder: Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer

§1 Navn Partiets navn er Piratpartiet.

§2 Formål Piratpartiet er et digitalt-teknologisk blokkuavhengig parti som står for styrket personvern, reform av opphavsrett og patenter, breddedemokrati, fri ikke-kommersiell fildeling, lovfestet nettnøytralitet, individets rettigheter, og digital modernisering av Norge med sterkere satsning på teknologi, innovasjon og vitenskap. Det er videre partiets formål å øke interessen for politikk basert på demokratiske grunnholdninger og å virke for å få flest mulig medlemmer valgt inn i landets representative organer.

Intet forslag, paragrafen blir stående slik den er i dag.

§3 Medlemskap Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier. Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet og kreves inn av partiet sentralt. Medlemskap oppnås bare i ett lokallag, og man kan bare være med på behandling av og avstemning over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem velger selv hvilket lokallag man vil være aktiv i.

Endringsforslag: Ny §3 Partiets stiftelse og program. De følgende paragrafenes nummerering forskyves deretter. Dette er presisert i endringsforslagene.

§3.1 Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene, og registrert i partiregisteret 16. desember 2012. Piratpartiets kjerneprogramprogram og den internasjonale priratkodeksen ligger alltid til grunn når politikk vedtas. Fylkes- og lokalpartier har kun mulighet til å vedta politikk med utelukkende lokale konsekvenser. All politikk skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle stemmeberettigede medlemmer har mulighet til å delta.

Ny § 3.2

3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt vanlig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall. Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomité. Valgprogrammet og andre delprogram skal være innen rammene av kjerneprogrammet og vedtas med vanlig flertall.

Ny §3.3

3.3. Piratpartiet er medlem av det europeiske piratpartiet (European Pirate Party) og det internasjonale piratpartiet (Pirate Parties International). Piratpartiets vedtekter og valgprogram kan ikke stride mot European Pirate Party eller Pirate Parties Internationals vedtekter eller manifester. Piratpartiet har stemmerett, forslagsrett og talerett i de to paraplypartiene. Piratpartiets team for internasjonal koordinasjon er ansvarlig for at medlemmene i PIR er informerte om og har stemt over saker som angår PP-EU og PPI, og må følge medlemmenes avstemte mening i møte med disse.

§3 Medlemskap Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier. Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet. Medlemskap oppnås bare i ett lokallag, og man kan bare være med på behandling av og avstemning over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem velger selv hvilket fylkeslag og lokallag man vil være aktiv i. Endringsforslag:

§4 Medlemskap Ingen øvrige endringer

§4 Organisasjon Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag. Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene. Landsmøtet avholdes såvidt mulig elektronisk, supplert med en sistedag som avholdes fysisk. Styret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden. Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 14 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside. Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.

Endringsforslag: §5 Organisasjon Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag. Beslutninger på landsmøtet treffes med 50% flertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene. Landsmøtet avholdes såvidt mulig fysisk, men med tilrettelegging for elektronisk deltakelse og elektronisk avstemmelse for de fysiske deltakerne. Styret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden. Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 14 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside. Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.

§5 Landsmøtet

Dagsorden for ordinært landsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter:

 1. Valg av møteleder.
 2. Godkjennelse av innkalling til landsmøtet og det praktiske arrangement rundt den elektroniske delen av landsmøtet.
 3. Lederens beretning.
 4. Foreleggelse av revidert årsrapport.
 5. Valg av styre som følger:
 6. Valg av leder/kaptein.
 7. Valg av nestleder/styrmann
 8. Valg av 5 øvrige styremedlemmer.
 9. Valg av revisor.
 10. Politisk debatt.

Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.

Endringsforslag:

§6 Landsmøtet Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett på landsmøtet, hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag. Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene. Landsmøtet avholdes såvidt mulig elektronisk, supplert med en sistedag som avholdes fysisk. Styret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden. Styret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 14 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside. Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold. Dagsorden for ordinært landsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter:

 1. Valg av møteleder.
 2. Godkjennelse av innkalling til landsmøtet og det praktiske arrangement rundt den elektroniske delen av landsmøtet.
 3. Leders beretning.
 4. Foreleggelse av revidert årsrapport.
 5. Valg av styre som følger:
 6. Valg av leder/kaptein.
 7. Valg av 1. nestleder/styrmann
 8. Valg av 2. nestleder/styrmann
 9. Valg av internasjonal koordinator
 10. Valg av kasserer
 11. Valg av representant fra Unge Pirater
 12. Valg av 1 øvrig styremedlem
 13. Valg av revisor.

3Politisk debatt.

Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.

§6 Ekstraordinært landsmøte Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med ordinært flertall. Styret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Endringsforslag:

§7 Ekstraordinært landsmøte Ingen videre endringsforslag §7 Styret Styret utgjør partiets ledelse og består av leder (i dagligtale omtalt som kaptein), nestleder (i dagligtale omtalt som styrmann) og 5 øvrige medlemmer som velges direkte på landsmøtet for en periode på 2 år. Styret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når styreleder innkaller med 7 dagers varsel. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte. Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Med stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende. Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.

Endringsforslag:

§8 Styret Styret utgjør partiets ledelse og består av leder (i dagligtale omtalt som kaptein), to nestledere (i dagligtale omtalt som styrmann) som velges henholdsvis annethvert år, samt kasserer, internasjonal koordinator, en representant og et øvrig medlem som velges direkte på landsmøtet for en periode på 2 år. Leder og nestledere velges annethvert år. Styret fastsetter selv sin forretningsorden, men styret holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel. Ved behov kan styreleder innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte. Styret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Med stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende. Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.

Ny § 9: Ungdoms- og studentorganisasjoner

§9 Ungdoms- og studentorganisasjoner

Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og PIratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon

§8 Tegning og prokura

Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen. Styret kan meddele prokura.

Endringsforslag:

§10 Tegning og prokura

Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen. Styret kan meddele prokura.

§9 Eksklusjon

Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for. Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post. Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.

Endringsforslag:

§11 Eksklusjon og suspensjon

Hvis et medlem motarbeider partiets kjerneprogram, piratkodeksen, Piratpartiets vedtatte politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av medlemmene i stemmer for. Lokallag og/eller fylkeslag der den som foreslås ekskludert er medlem, sentralstyret eller Piratpartiets landsmøter kan vedta å ekskludere medlemmer. Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post. Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.

11.1 Medlemmer som åpenbart motarbeider partiets grunnleggende prinsipper, grovt bryter vedtektene eller som handler på en slik måte at det grovt kan skade partiets omdømme, kan suspenderes/ekskluderes fra partiet. Det samme gjelder partimedlemmer som stiller til valg på lister som konkurrerer med Piratpartiets lister. Suspensjonen gjelder frem til første landsmøtet.

11.2 Forslag om suspensjon/eksklusjon kan fremmes enten av et lokallag, et fylkesstyre, av sentralstyret eller av et landsmøte. Forslag om suspensjon/eksklusjon sendes til landsmøtet for uttalelse.

11.3 Endelig vedtak fattes av landsmøtet. Vedtak om eksklusjon krever 3/4 flertall.

§10 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av styret minst 3 uker før landsmøtet. Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med kvalifisert flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.

Endringsforslag:

§12 Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av styret minst 3 uker før landsmøtet. Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med kvalifisert flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.

§11 Fylkeslag Til landsmøtet stiller i tillegg til medlemmene også fylkesvise delegasjoner og fylkeslag med stemmerett. Hvert fylke har eget fylkeslag med egne vedtekter som trer i kraft når de er godkjent av styret. Delegasjoner fungerer som midlertidig representasjon på landsmøtet for fylker uten fylkeslag. Som delegasjon regnes et medlem av piratpartiet som har samlet inn minst 10 underskrifter til opprettelsen av piratpartiet i partiregisteret. En delegasjon har 1 stemme pr 10 underskrifter innsendt til partiets styre.

Endringsforslag:

§13 Fylkes- og lokallag

13.1 Et lag må bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter. Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. Meldingen skal være underskrevet av deltakerne på møtet.

13.2 Under Oslo fylkeslag kan det etableres bydelslag med rettigheter som lokallag.

13.3 Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder/kaptein, nestleder/styrmann og kasserer.

13.4 Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende og foregående år og som er over 16 år. Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer som kun har betalt kontingent inneværende år stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldene fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret og for lokallagenes del fylkesstyret.

13.5 Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og for å sikre økonomien til lagene.

13.6 For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten.

13.7 Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller lagets midler Piratpartiet sentralt.

reddit

Prosess

Jakobsen: Forslag om å offisielt vedta "Distribuert Demokrati" som grunnlag for utvikling av breddepolitikk

Bakgrunn

Dagens politiske system er en levning fra grunnlovsdagene. Opprinnelig var politiske partier ikke tillatt og borgerne stemte på individuelle representanter som skulle representere dem, men nå er det politiske partier som er førende. Sperregrensen og andre mekanismer (f.eks. politiske blokker) er med å alvorlig begrense borgernes reelle påvirkningskraft. Når vi går til valg-urnene kan vi ikke velge "Arbeiderpartiet minus Datalagringsdirektivet". Det er alt eller ingenting. Værre blir det når partiene på forhånd er definert som røde eller blå. Det er andre problemer også, som f.eks. at ministre blir valgt primært ut ifra politisk tilhørighet og posisjon fremfor fagkunnskap og resultathistorie, og at sær-interresser som bedrifter får økt politisk innflytelse igjennom lobbyorganisasjoner. Borgernes deltagelse og innflytelse blir marginalisert. Maktfordelingsprinsippet om å skille mellom lovgivende og utøvende instanser er brutt.

I Tyskland Piratpartiet innført "Liquid Democracy", men verktøyet og prosessen er skapt primært for å utforme et partiprogram fortløpende fremfor på landsmøter. Resultatet er det samme, velgerne må svelge partiet med hud og hår. Alt eller ingenting.

Eksempelvis må velgere idag enten velge Høyre eller Pensjonistpartiet. De kan ikke velge Pensjonistpartiet innen eldrepolitikk og Høyre for resten, eller velge Arbeiderpartiet minus Datalagringsdirektivet. De må ta alt eller ingenting.

Det er ingen systematisert kontroll av om hvorvidt partiene følger eget program. Partiene gjør også stort sett hva de vil, bortsett fra rett før valgdagen - da er det viktig å holde tunga rett i munnen. Alternativet direkte demokrati har også markante svakheter, ikke minst at ingen borgere kan forventes å følge med og ha oversikt over alt som skjer i kongeriket til enhver tid.

Distribuert Demokrati er et politisk system med formål å spre politisk makt og tilføre velgerne reell mulighet for deltagelse, reelle valgmuligheter, reelt innsyn og reelle sanksjonsmuligheter. I tråd med demokratiske idealet har systemet som førende prinsipp at det skal gi stor grad av oversikt og valgmuligheter uten store krav til kompetanse eller tidsbruk. Systemet skal i den grad mulig skjerme demokratiet fra økonomiske og religiøse interresser.

Sentralt i Distribuert Demokrati ligger følgende prinsipper:

 • Deltagerne påvirker partiet ved å gi tilslutning til meningsbærere fremfor enkeltsaker
 • Meningsbærere gis tilslutning inndelt etter politisk område
 • Tilslutningen kan endres
 • Prosessen er ikke bindende for partiet, men partiet skal dokumentere og begrunne alle avvik

Forklaring

For å begrense tekst-mengden vil dette kun beskrive forslaget, rasjonale for forslaget må komme separat.

Politikken deles inn i politiske områder. Inndelingen skjer etter tradisjonelle mønstre, bl.a. for kompatibilitet med andre partier og enkel gjenkjenning av velgere. Typiske områder er "Utenriks", "Miljøvern", "Eldrepolitikk" etc. En meningsbærer er en organisasjon. De skal formulere en visjon både for politikken sin overordnet, og for hvert enkelt politiske område de har synspunkter om. Et politisk område beskrives i form av politiske synspunkterpolitiske saker.

En deltager er enten et medlem av partiet, en som har stemt på partiet, en som er stemmeberettiget, en norsk borger eller en person. Det vil være aktuelt å vurdere synspunkter fra forskjellige deltagere til forskjellige formål. Deltagere gi tilslutning hvilken meningsbærer de ønsker skal representere dem adskilt etter politiske områder. En deltager kan si at han/hun ønsker at Venstre skal representere dem innen finanspolitikk, SV innen utenrikspolitikk, Elektronisk Forpost Norge innen IT-politikk og Zero innen miljø.

En tilslutning er ikke tidsbestemt, og deltagerne kan når som helst endre sin tilslutning hvis deltageren enten endrer oppfatning eller mister tillit til meningsbæreren. Tilslutninger kan også rangeres etter prioritet, for de tilfellene hvor politikere må prioritere mellom f.eks. helse, utdanning, skole etc. Deltagere kan også gi flere tilslutninger innen samme politiske område. Dette betyr at de kan si f.eks. at "Jeg ønsker at Lærerforbundet skal representere meg i arbeiderpolitikk. Der de ikke har etablerte standpunkter får Arbeiderpartiet min tilslutning".

En deltager kan også dele sin sammensetning av tilslutninger med andre. Sammensetningen består da både av hvem som er meningsbærere innen de forskjellige områdene og hvilken prioritet de har. En slik sammensetning kan beskrives med en visjon. Dette blir da svært likt et vanlig partiprogram idag.

Piratpartiet vil gi innflytelse til organisasjonene primært etter tilslutning. Større tilslutning tilsier større innflytelse. Det betyr både å følge programmet de har beskrevet, men også å vekte høringssvar, invitere til diskusjoner og paneldebatter etc. Per idag får interresseorganisasjoner denne typen innflytelse etter hvor gode politiske kontakter de har og hvor mye resurser de har - ikke etter deres demokratiske mandat.

Partiet står fritt til å bryte med prosessen og ta andre valg. Dette er viktig, ettersom det kan være tilfeller hvor prosessen har blitt "hacket" av sær-interresser for å vri resultatet i egen favør. Det kan være å kjøre reklamekampanjer etc. I disse tilfellene skal det være 3. parts vurdering av avgjørelser og det skal dokumenteres, ikke gjemmes.

Et politisk synspunkt på en politisk sak kan være både lokal og sentral. Samme systemet kan brukes for å utvikle lokal som nasjonal politikk.

Rasjonalet for systemet skal beskrives mer senere. Det bør bemerkes at systemet har tilslutning fra Rick Falkvinge.

Forslag

Piratpartiet skal benytte prossen "Distribuert Demokrati" som metode for utvikling av breddepolitikk, det vil si politikk ut over kjerneprogrammet og grunnleggende prinsipper.

reddit

Jakobsen: Forslag om å finansiere utvikling av verktøy for å understøtte "Distribuert Demokrati"

Forslaget forutsetter at forslag 1 er vedtatt.

Bakgrunn

For å lage et godt verktøy bør det drives noenlunde profesjonelt. Frivillig deltagelse er alltid velkomment, men for å sikre fremgang og profesjonell styring er det sterkt fordelaktig at et utviklingsprosjekt har noen midler for å lønne kjerneutviklere. Dette vil også forplikte bidragsyterne til å levere avtalt funksjonalitet innen avtalt tid og kost.

Det er også viktig at prosjektet ikke stopper med første leveranse, men driver kontinuerlig forbedring innen et forvaltningsregime. Dette fordi verktøyet er forretningskritisk for partiets funksjon.

Forslag

Landsmøtet skal vedta en økonomisk ramme for utvikling av verktøy for å implementere den politiske prosessen Distribuert Demokrati. Den øvre økonomiske rammen er på X NOK i året.

Hvis vedtatt

Avstemning om støttebeløp (X). 25.000, 50.000 eller 100.000.

reddit

Jakobsen: Forslag om å subsidere meningsbærere etter tilslutning

Forslaget forutsetter at Forslag 1 er vedtatt

Bakgrunn

Piratpartiet ønsker at så mange som mulig skal stimuleres til å delta i utvikling av politikk. Distribuert Demokrati vil gi borgere anledning til reell innflytelse i Stortinget, men det kreves tid og energi å identifisere, begrunne og formulere politiske synspunkter. Vi kan ikke fortsette med at interessegrupper får økt innflytelse basert på midler eller sponsorer.

Partiet får partistøtte blant annet for å utvikle politikk. Ettersom vi setter ut denne funksjonen til eksterne, er det bare rimelig at de får en andel av partistøtten tiltenkt politikkutvikling. Dette vil gi dem midler til å arbeide med utviklingen, men samtidig incentivere at de selv benytter de verktøyene vi gir dem.

Den andelen vi setter av til politikk-utvikling vil bli fordelt primært etter hvilken tilslutning meningsbærerne har oppnådd. Økt tilslutning tilsier økte midler. Det kan dog være hensiktsmessig å benytte andre fordelingsnøkler, ettersom populære organisasjoner kanskje ikke trenger like stor støtte på samme måte som mindre organisasjoner, spesielt innen områder som ikke har stor grad av oppmerksomhet men fortsatt har høy samfunnsverdi (f.eks. standardiseringsorganisasjoner). Her bør vi bare begynne et sted og tilpasse prosessene etterhvert.

Forslag

Piratpartiet allokerer X% av partistøtten til subsidiering av meningsbærere. Fordelingsnøkkelen vil bli definert av Y.

Hvis vedtatt

- Avstemning om prosentsats (X). Enten [2], [5], [10], [15] eller [20]. - Avstemning om hvem som definerer fordelingsnøkkelen (Y). Enten [leder for Politiske Prosesser], [styret] eller [landsmøtet]

reddit

Have Holm, Aaslid, Stillingen, Mellingsæter: Piratpartiets fremtidige kurs

Konkret og entydig avklaring av Piratpartiets fremtidige kurs, etter at saken er debattert av landsmøtet skal det stemmes over følgende kursalternativer:


 • Ny kurs hvor Piratpartiet går til valg som det prinsippielle parti uten program, inklusive visjonen om distribuert demokrati overfor velgerne.
 • Partistifternes kurs hvor Piratpartiet stiller med breddeprogram i tillegg til kjerneprogram ved fremtidige valg og hvor vi har en tradisjonell partistruktur med demokratiske prosesser i fylkene og på landsmøtet.

Begrunnelse:

En tydelig klargjøring i form av et landsmøteflertall for et av alternativene er nødvendig for hvordan Piratpartiets medlemmer og tillitsvalgte skal forholde seg til partiet. For mange vil en slik klargjøring være avgjørende for om de skal fortsette i partiet eller ikke. Slik situasjonen er nå så ligger kursen i en tåke.

reddit

Aaslid: Forslag til opphevning av tidligere vedtektstridig vedtak på landsmøtet

Landmøtet opphever herved vedtak fra landsmøte 2 i Trondheim hvor partiets vedtekter ble ulovlig tilsidesatt til fordel for 60% flertall for politiske vedtak i breddepolitiske saker via Liquid Feedback.

Begrunnelse: Landsmøtet er partiets høyeste myndighet også når det gjelder avstemning om hvilke saker som skal inn i breddeprogrammet, og kan ikke delegere vekk denne myndigheten uten vedtektsendring. Som man ser av vedtektene er man også bundet til å holde disse avstemningene etter partiets vedtekter, det vil si med simpelt flertall. Piratpartiets vedtekter lyder slik i avstemningsaker: Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

Tidligere vedtak ligger her: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Referat_Ekstraordin%C3%A6rt_Landsm%C3%B8te_Juni_2013

reddit

Politikk

Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Omskjæring

Piratpartiet slutter opp om anbefalingen til Europarådet og de nordiske barneombud sin felles uttalelse, og ønsker å arbeide for en kjønnsnøytral lovgivning, hvor omskjæring kun kan utføres hvis en person som har nådd den alder og modenhet som kreves for å forstå nødvendig medisinsk informasjon, velger å samtykke til inngrepet uten utilbørlig press.

reddit

Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Debatter, offentlige, deltagelse i

For offentlige debatter så ligger det mye representasjonsmakt av folkemening, og mange muligheter til sanksjoner og meningsundertrykning. PiR ønsker at det for offentlige debatter ikke skal være et krav om å identifisere seg med fullt navn. Dette er lav-nivå varsling som trengs.

reddit

Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Eierskap, egne ytringer

"Det du sier kan og vil bli brukt mot deg, men aldri for deg". Det må være mulig for folk å forvalte verdien som ligger i sin egen ytring, og slette ytringen manuelt eller automatisk, om ønskelig.

reddit

Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Borgerlønn, utredning

Piratpartiet vil utrede ulike former for borgerlønn som sikrer alle mennesker en grunnleggende, forutsigbar minimums-inntekt. Med en borgerlønn kan man avbyråkratisere, man kan fjerne en lang rekke andre tilskudds og støtteordninger da menneskene som i dag mottar disse ytelsene kan få borgerlønn i stedet. En borgerlønn vil også gi enkeltmennesker som for eksempel driver med veldedig eller frivillig arbeid mulighet til å gjøre dette på heltid dersom de er fornøyd med å tjene borgerlønn.

reddit

Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Menneskerettigheter, vern om privatliv

Piratpartiet mener menneskerettighetenes bestemmelser om vern av privatlivet, og spesielt privat korrespondanse, må styrkes. Privatpersoner bør kun avlyttes når det foreligger skjellig grunn til mistanke mot dem, tilsvarende det som er praksis for telefonavlytting i norsk rett.

reddit

Pettersen, Austlid, Kjørstad, Vrangsinn: Lovverk, teknologinøytralt

Norsk lovverk bør så langt det er praktisk mulig gjøres teknologi-nøytralt. De samme lover bør gjelde uavhengig av hvilken teknologi som brukes for å utføre en gitt oppgave. Det er fullstendig urimelig at en avis eller en bok utgitt på papir skal behandles ulikt den samme avisen eller den samme boken utgitt elektronisk.

reddit

Annet

Kopperud, Poulakis, Schou: Politiske og organisatoriske endringer

Vi bør avskaffe kjerneprogrammet og isteden holde oss med et prinsipprogram og et valgprogram. Det skal ikke skilles mellom kjernepolitikk og breddepolitikk i utformingen av valgprogrammet såfremt de forskjellige sakene er tuftet på prinsipprogrammets posisjoner. De forskjellige satsingsområdene i valgprogrammet bør bli forklart nøye i egne publikasjoner.

Søylene i Kjerneprogrammet er ikke dekkende for hva god piratpolitikk handler om. Piratpartiet skal utrede søylene og hvorvidt vi ikke har bedre av å bare bruke pirathjulets prinsipper ( http://falkvinge.net/files/2012/manual/PirateWheel-2012-11-10.pdf ) Og snakke om "Styrhjulet"

Prinsipprogrammet og valgprogrammet bør ikke inneholde noen direkte referanser til bindende eller rådgivende direktedemokratiske mekanismer overhodet. Isteden er det ønskelig å inkludere en generell forpliktelse som går i retning deltakende demokrati.

Piratpartiet skal ikke primært være partiet for "Open-source governance", men snarere fokusere på å fremme digitale rettigheter som del av en større menneskerettighetspakke. Denne menneskerettigetspakken er selvfølgelig tuftet på humanismen og å styrke det sivile samfunn.

Piratpartiet skal nedsette en komité for å utrede et forslag til implementasjon av borgerlønn/negativ skatt/garantert minsteinntekt som vi kan jobbe for på Stortinget..

Avgjøre partiets asyl- og -integreringspolitikk ved å nedsette en komité og LF/beslutningssystem?

Piratpartiet skal jobbe for å anerkjenne Palestina, Vest-Sahara, Kurdistan, Skottland, Wales, Taiwan og Tibet som selvstendige stater.

Partiet bør på et generelt grunnlag jobbe for å sikre folkegruppers rett til selvstyre ved frie folkeavstemninger.

Unntakene og de forskjellige satsene som per dags dato gjelder for merverdiavgiften bør frafalle, og vi bør ha en ren merverdiavgift på 25% - Til gjengjeld bør arbeidsgiverandelen og andre problematiske avgifter/skatter bakes inn i den nye merverdiavgiften.

En komité bør nedsettes for å se på de forskjellige sakene i det forrige kjerneprogrammet og avholde spørreundersøkelser for å finne ut av hvor mye de fenger hos flertallet.

Det bør nedsettes en komité for å finne fram til god piratpolitikk for rusreform.

Piratpartiet bør på generell basis være imot lover som er ment å fungere som "Verdinormer" (Mala prohibitum vs. Mala in se.)

Piratpartiet vil jobbe for å innføre egenandelstak på tannlegeregninger.

Støtte opprettelsen av LEAP zones ( http://www.compasscayman.com/cfr/2013/07/12/LEAP-Zones--Faster-growth-with-less-conflict/ )

Piratpartiet vil avskaffe subsidier som går til trossamfunn og gjøre alle trossamfunn skattepliktige på samme grunnlag som et aksjeselskap.

Norge skal kutte gradvis i bistandsbudsjettet. Isteden er det ønskelig at vi som nasjon investerer i "Emerging markets" og jobber for å få til en sanering av all u-landsgjeld. Umiddelbart er det en selvfølge at menneskerettsfiendtlige stater ikke skal motta norske bistandspenger.

Foreslåtte organisatoriske endringer:

Hackathons skal arrangeres regelmessig for å sikre at vi får utført pressende arbeid av en teknisk natur.

Piratpartiet skal innføre en partiskole for å sikre at aktivistene har samme kunnskapsnivå når det kommer til piratsaker og det er en selvfølge at sentralstyret stiller opp med midler.

Sentralstyret skal sette til side midler slik at de forskjellige arbeidsgruppene kan stille opp med pengepremier. De forskjellige arbeidsgruppene må aktivt publisere TODO-lists for at dette skal fungere.

Implementere TitanPad istedenfor Etherpad Lite som vår pad-løsning. ( https://github.com/titanpad/titanpad )

Vi trenger en organisatorisk sekretær/partisekretær som gjør jobben sin. Den nåværende situasjonen er DYPT utilfredsstillende og har medvirket til Buskerudsituasjonen. "stillingsbeskrivelse":

 1. Være kontaktpunkt innad mot sentralstyret og partiledelse for medlemmer og særlig fylkeslag.
 2. Løpende kontakt med alle folkeslag via tillitsvalgte.
 3. Ha løpende kontakt med arbeidsgrupper.
 4. Ta partiet "på pulsen" ved å være til stede der partipraten foregår, særlig skype. Gjerne et par ganger i uken minst.
 5. Kommunisere beslutninger fra sentralstyret til partiet
 6. Partisekretæren kan delegere ansvar for ting, men da må sentralstyret underrettes.
 7. Skal reise rundt fra tid til annen og besøke de forskjellige lokallagene og fylkeslagene fysisk. Trenger et reisebudsjett.
 8. Muligens overordnet ansvar for medlemsdatabase/outsourcing/delegering av denne


Buskerud fylkeslag bør bli ekskludert.

Det er overmodent at partiet kommer med et offentlig dementi i forhold til den foregående Buskerud-skandalen, da PIR har fått et frynsete rykte blant grønne aktivister og venstreradikale takket være Buskerud fylkeslags forsøk på å kuppe partiet med deres høyreradikale posisjoner.

reddit

Middelthun: «Buskerudsaken»

Media:Lm2014-buskerudsaken.pdf

reddit

Kopperud, Have Holm, Mellingsæter, Poulakis: Skifte av leder i forbindelse med farskapspermisjon

Piratpartiets leder Øystein Jakobsen har meddelt at han fra midten av februar vil gå ut i foreldrepermisjon og derfor vil redusere sin aktivitet som leder for Piratpartiet. Det vil i praksis si at han tar permisjon fra oppgaven som leder av Piratpartiet.

Vi synes det er hyggelig med vår partileders familieforøkelse, men samtidig er vi i tvil om det er forenlig med den krevende oppgaven det er å være partileder, spesielt når han i tillegg har full jobb.

Som styreleder i Piratpartiet har Jakobsen dessverre hatt problemer med å avholde regelmessige styremøter, og det spesielt i forbindelse med valgkampen. Det har vært vanskelig for tillitsvalgte på lavere nivå å holde seg orientert om hva som har vært gjort på styremøter. Videre er det problematisk at han ikke valgte å ta permisjon under valgkampinnspurten.

Jakobsens manglende evne til å planlegge og å delegere oppgaver har vært problematisk under valgkampen. Ikke minst har tillitsvalgte og valgkampmedarbeidere måttet improvisere mye fordi de ikke har fått oppbakking fra toppen.

Disse bristene er forståelige ut ifra de byrdene som er knyttet til det å ha en hektisk karriere, men dessverre ikke kompatible med det å lede et nytt, fremadstormende parti som Piratpartiet, med alle de pliktene det innebærer.

Det foreslås at landsmøtet vedtar følgende resolusjon:

Landsmøtet ber Øystein Jakobsen trekke seg fra ledervervet i Piratpartiet og lar landsmøtet velge ny leder.

reddit

Aaslid: Profesjonalisering av Piratpartiet

Det foreslås at landsmøtet vedtar å snarest opprette en lønnet stilling i Piratpartiet, slik at man kan opptre mer profesjonelt innad og utad og komme videre til neste nivå som politisk parti.

Stillingen skal besettes på en av to måter:

 1. Til en lønnet partileder som jobber fulltid med Piratpartiet.
 1. Til en organisasjonssekretær som har som hovedoppgave å videreutvikle partiorganisasjonen samt fungere som en støtte for partiledelsen. Organisasjonsekretæren rapporterer til landsmøtet.

Sentralstyret pålegges å opprette og bemanne stillingen innen 3 mnd fra landsmøtets slutt. Det skal ikke herske tvil om at den som ansettes i stillingen deler Piratpartiets verdigrunnlag, jfr partiets vedtekter §3. Vedkommende kan ikke samtidig ha tillitsverv i Piratpartiet eller andre politiske partier.

Begrunnelse: Alle seriøse politiske partier har sine viktigste folk i full stilling slik at de kan fokusere på partiarbeidet. Piratpartiet kan umulig profesjonalisere seg og komme videre uten en slik løsning. Piratpartiet i Sverige har valgt å holde seg med to lønnede stillinger hvorav den ene er til partilederen.

reddit

Knappskog, Westlie, Løken: Mistillitsforslag mot Jakobsen og Middelthun

Vi i Buskerud har akkurat nå, ad omveier, fått kopi av et brev(se vedlegg)anngående oss selv som vi ikke kjenner oss igjen i.Dersom Øystein Middelthun vil skrive historie bør han snakke med dem historien gjelder. Hadde han gjort det kunne mange misforståelser vært unngått. Det samme gjelder Øystein Jakobsen som vi har forsøkt å arrangere et møte med, uten å lykkes. På bakgrunn av dette tullebrevet og mange andre mangler ved sentralstyret (dette kommer vi tilbake til) vil vi derfor stille mistillitsforslag mot:

 1) Øystein Jakobsen, og
 2) Øystein Middeltun

Vi håper imidlertid at de to trekker seg selv fra sentralstyret, slik at vi kan bruke Landsmøtet til andre ting.

Media:knappskog-vedlegg.txt

NB: Styret vil gjøre oppmerksom på at vedlegget over ikke er et separat saksinnlegg til landsmøtet, selv om formuleringene kan tilsi det. Notatet var et ledd i en meningsforskjell mellom Middelthun og Aaslid som førte til at de gikk i dialog og kom til bunns i både synspunkter og faktaopplysninger. Etter denne prosessen var det ikke lenger noen sak å bringe videre, og begge de involverte ble enige om å legge det hele bak seg.

reddit


Vedlagte dokumenter

Se Se forslag til budsjett. Merk at punkt om lønnet stab krever godkjenning av landsmøtet.

Se også årsberetning og valgkampanalyse.