Sentralstyremoete 2018-08-05

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Styremøte i sentralstyret 05.08.2018

Til stede: Kari, Olav Handeland, Geir, Svein, Thomas

Oppstart: 21:08


Konstituering med godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, og eventuelt endringer på dagsorden.

Innkalling: Ingen kommentarer

Møteleder: Geir

Referent: Olav

Dagsorden: En formalitet til godkjenning for utbetaling til Hordaland fylkeslag, legges til sak 1 som punkt d.


SAK 1. Økonomi

a) Forretningsfører redegjør Partistøtte har blitt utbetalt til Kristiansand lokallag, Vest-Agder fylkeslag, og Hordaland fylkeslag. Fremdeles noen uklarheter med avregning av husleie, det kan se ut som om partiet skylder opptil 20.000,- kroner, dette kreves videre dokumentasjon og litt saksbehandling for å avslutte på en korrekt måte. Last ned vedlagt kontoutskrift.

b) Forliksrådet Det skal være møte i forliksrådet i Trondheim 12. september. Representanter fra sentralstyret vil være til stede. Fullmakt og firmattest til forliksrådet må gjøres klar på forhånd.

c) Nedskalering Zetta Ifølge forretningsfører har ikke nedskaleringen av Zetta enda blitt utført, men samtaler med leder av tech-gruppen har funnet sted.

d) Utbetaling av partistøtte til Hordaland fylkeslag Pga. nye internkontrollrutiner anviser Olav overføringer fra sentral konto til Hordaland fylkeslag, fra partistøtte som har kommet inn i juni måned. Geir overfører etter kontroll av informasjon.


SAK 3. Retningslinjer Programkomiteen

Forslag til vedtak: Vedlagte forslag til retninglinjer godkjennes.

Enstemmig vedtatt


SAK 2. Arendalsuka

Det blir 4-5 fremmøtte personer som representerer Piratpartiet. Det ble diskutert litt om produksjon av materiell som penner, caps, m.m. En satser på å få på plass noen få Piratparti-caps før uken starter, men penner blir dessverre ikke klar før arrangementet er over. I tillegg produseres flere caps senere.

Olav Have Holm ankom møtet kl. ca. 21:45 pga. en forsinkelse.


SAK 4. Status Unge Pirater

Ingen ny informasjon foreligger.

Forslag til vedtak: Sentralstyret inviterer leder av Unge Pirater til å være med på neste sentralstyremøte. Dette for å forbedre kommunikasjon og oppdatere nødvendig informasjon.

Enstemmig vedtatt.


SAK 5. Administrativt verktøy

Styreweb er klar til bruk, men det gjenstår noe arbeid med blant annet taushetserklæringer, funksjoner for innbetaling av kontingent, m.m. Dette arbeidet skal ifølge org. nestleder ferdigstilles i løpet av kommende uke.


SAK 6. Orientering om Piratavis Notatet om arbeid med muligheter for piratavis ble gjennomgått og løst diskutert på møtet.


SAK 7. Planlegging neste valgkamp

Det ble fremlagt diverse tanker rundt viktige politiske saker, og en del av styremøtet ble benyttet til generell politisk diskusjon. Angående valgkampen ble det nevnt at det må produseres nye rollups, plakater, og (maler for) brosjyrer til den lokale valgkampen. Dette må distribueres til fylkeslag og andre (de som ønsker å starte opp nye lokallag og fylkeslag) i god tid før valgkampen. Alle tenker på gode lokale saker i sitt eget område.


SAK 8. Eventuelt

Forslag til vedtak: Sentralstyret vedtar å arbeide for å få i gang Piratstudentene som en egen organisasjon.

Enstemmig vedtatt.


Møtet ble avsluttet 23:00