Sentralstyret/Referat fra sentralstyremoete 2019-06-28

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i Piratpartiet - Sentralstyret 28.06.2019

Til stede: Linda Tørklep, Svein Mork Dahl, Olav Handeland, Geir Aaslid, Kari Toreskaas, Thomas Gramstad, Lars Stormo (til 22:05)


Oppstart: Ca. 21


1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Ingen protester/kommentarer til innstilt forslag.


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under Eventuelt.

Tillegg til sakliste: Faktura fra advokat i Trondheim.


3. Godkjenning av referat fra forrige møte


Referatet fra 17. mars ble godkjent.


4. Økonomi

a) Forretningsfører redegjør (bankutskrift, vedlegg (1)

Partistøtte har kommet inn på konto, ellers ikke noen vesentlige transaksjoner utover det som allerede er vedtatt.


b) Spesifisert bruk av valgkampmidler, vedlegg (2)


Forslag til vedtak: Trøndelag tilkjennes 10 000 NOK fra valgkampbudsjettet sentralt.

FOR: Alle minus Lars Avholdende: Lars (pga. tilhørighet til fylket)


Forslag til vedtak: Sette av midler på inntil 10 000 NOK til Agder ved behov.

FOR: Alle minus Svein og Kari Avholdende: Svein og Kari (pga. tilhørighet til fylket)


Forslag til vedtak: Sette av 20 000 NOK til økt annonsering fremover mot 10 august, og mulig trykking av brosjyrer sentralt.

FOR: Enstemmig vedtatt


5. Styreweb arbeidsdeling

Diskusjon rundt mulig avtale om arbeidsdeling med Olav, med definisjon av ansvar og oppgaver, og fastsettelse av godtgjørelse. Det ble ikke konkludert med noe endelig på møtet.

Olav redegjorde kort for det som har kommet på plass. Automatisk utsending av velkomst-epost er ok. Ny betalingsløsning via Styreweb er ok. Tildeling av medlemsansvarlig ved innmelding er ok. Medlemmet kan melde seg inn i ønsket fylkes- / lokallag ved innmelding. En opprydning ovenfor informasjon i medlemsdatabasen.


Forslag til vedtak: Olav fortsetter å finpusse på betalingsoppsett, epostutsendelser, m.m. Olav og Linda samarbeider om å forfatte en tekst for velkomstepost. Geir tar ansvar for å koordinere opprydningen av medlemsdatabasen og for å få på plass en OCR-avtale med bank.

FOR: Enstemmig vedtatt


6. Velkomsthilsen nye medlemmer

Dette ble diskutert på landsmøtet, men utkast til tekst foreligger ikke. Skal denne oppgaven delegeres nedover, og I tilfelle til hvem? Eller skal styret behandle saken når det foreligger et forslag?

Se vedtak under punkt 5 over.

Det var enighet rundt "bordet" om å sende et bilde av seg selv som kan benyttes til velkomst-epost m.m. Send til Linda.


7. Arendalsuka Svein redegjør.

Det jobbes med å fylle stand-tiden i Arendalsuka. Svein, Linda, Thomas med flere kan stille på stand.


8. Tiltak for å få opp nye medlemmer, diskusjon

Forslag til vedtak: Saken utsettes til neste styremøte Fast punkt på fremtidige møter: Styret diskuterer tiltak for å få opp antallet medlemmer.


9. Eventult Inkluderer eventuell utvikling pågående saker.

a) Fra tillegg til sakslisten: T-skjorte-saken i Trøndelag

Det ble stilt spørsmål ved størrelsen på advokatregning. Ifølge Olav er total kostnad innenfor maksramme.


Møtet avsluttet ca 23:10.