Sentralstyret/Referat fra sentralstyremoete 2019-11-27

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 11. apr. 2020 kl. 23:56 av 01AV (diskusjon | bidrag) (Ny side: Sentralstyremøte i Piratpartiet Dato: 27.11.2019 Oppstart: 21:05 Til stede: Linda, Svein, Olav, Thomas, Kari, Dagsorden sentralstyremøte i Piratpartiet 27 november 2019 kl 21:00 1....)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte i Piratpartiet Dato: 27.11.2019 Oppstart: 21:05 Til stede: Linda, Svein, Olav, Thomas, Kari,


Dagsorden sentralstyremøte i Piratpartiet 27 november 2019 kl 21:00 1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Referent: Olav Møteleder: Svein

VEDTATT


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under eventuelt. A: Flytte sak 3 Godkjenning av referat til slutten av møtet (punkt 7). B: Legge til sak om Gnome-prosjektet C: Legge til sak om Save.ORG D: Legge til sak om fastsettelse av dato for landsmøtet 2020

ENSTEMMIG VEDTATT å tilføye sakene under punkt 7 på slutten av møtet (se nedenfor).

Kommentar til innkallingen: Vi har tidligere vedtatt at lenke til referatet fra forrige styremøte alltid skal være med i agendaen til styremøtet. Dette manglet i innkallingen til dette styremøtet. Skjerping vedtatt og tas til etterretning.

(Notat om lur rutine: Pad for kommende styremøte opprettes før agendaen sendes ut, slik at både den og referat-lenken kan oppgis i møteinnkallingen.)


4. Økonomi a) Styrets leder redegjør. Saldo bank 194 933,48 (bankutskrift, vedlegg 1a+b) b) Annet

Tidligere styremedlem i Trøndelag har betalt iht avtale.

Alle som sitter på bilag eller kontoutskrifter til regnskapet bes oversende dette til regnskapsfører i god tid før utgangen av året.

Intet registrert som er utenfor ordinær drift.


5. Pågående saker a) Organisatorisk nestleder redegjør for partileddenes pålagte innrapportering, jfr eksempel på henvendelse fra Partilovnemda vedrørende ikke-eksisterende partiledd som ikke har rapportert til SSB (se vedlegg 2 til dette møtet). Intet annet pågående innmeldt i forkant. Saker som ønskes behandlet legges til ved møtestart.

Til styrets kjennskap gjenstår kun problemer med Buskerud Fylkeslag. Dette må slettes i Partiportalen innen 31.12.2019. Det bør også avholdes et årsmøte i Buskerud for å legge ned det gamle fylkeslaget ettersom dette nå er inkludert i det nye storfylket Viken.


6. Partisamarbeid opp mot neste valg Politisk nestleder redegjør for ønsker fra Agder Fylkeslag og evt andre planer.

Det foreligger følgende forslag til vedtak:

PP-NO tar PP-Agders ønske om en valgallianse til etterretning, og har ingen motforestillinger mot et slikt forsøk på å opprette en valgallianse basert på de blokkuavhengige småpartiene i sentrum.

Politisk nestleder argumenterte for at et samarbeid i Agder vil øke sjansen til å få inn folk til Stortingsvalget, samt øke kjennskap til piratpolitikk og utvide det politiske nettverket i Agder.

ENSTEMMIG VEDTATT


7. Eventuelt

A: Sak 3 flyttet hit: Godkjenning av referat fra forrige møte: https://pad.piratpartiet.no/p/24.09.2019-sentralstyret-pir

ENSTEMMIG VEDTATT


B: Leder foreslår å støtte Gnome-prosjektets forsvar mot patent-troll. Det foreslås også å lage en målrettet kampanje mot IT-velgere for deling til sosiale medier og booste dette.

Forslag: Støttesum: 500 US Dollar Facebook Boost: NOK 1000,-

ENSTEMMIG VEDTATT


C: Leder foreslår å signere kampanjen Save.ORG. Vi poster dette også på Facebook.

ENSTEMMIG VEDTATT


D: Fastlsette dato for landsmøtet 2020:

Forslag:

   Dato: 17-19. april
   Sted: Sende ut en epost til alle medlemmer og spørre om hvilken by landsmøtet er ønsket til. Frist for tilbakemelding: 31.12.2019.
   Sende ut 15. desember, Olav tar ansvar for å sende ut epost til angitt dato.
   I samme epost spørre om hvilke temaer medlemmene ønsker å ta opp på landsmøtet i tillegg til ordinære punkter, foredrag, debatter, etc.

ENSTEMMIG VEDTATT


Møtet hevet ca 22:45.