Sentralstyret/Referat fra sentralstyremoete 2020-03-19

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret i Piratpartiet

Dato: 19.03.2020 Tid: 21:00 Sted: Zoom

Tilstede: Kari, Linda, Olav, Svein, Thomas, Geir (hører oss, men vi hører ikke ham, mikrofontrøbbel)

Saksliste

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Valg av møteleder: Olav Valg av referent (men alle bidrar i pad) : Thomas


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under Eventuelt.

Evt saker til Eventuelt (Legges inn under punkt 7. Eventuelt nedenfor.

Forslag til vedtak: Saksliste godkjent.


3. Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 22.01.2020

Vedtak: Referat godkjent.


4. Godkjenning av referat fra styremøtet 27.11.2019

Vedtak: Referat godkjent.


5. Økonomi siden forrige styremøte

a) Forretningsfører redegjør (bankutskrifter, se vedlegg sendt på epost) Utsettes til Geir får mikrofon til å virke -- neste styremøte.


6. Beslutninger angående Landsmøte 2020:

Vi avholder heldigitalt LM på oppsatt tid, 18-19 april. Men noen av oss samles i Oslo.

Andre beslutninger om LM 2020 Vi bruker zoom og discourse som verktøy .Når reiseforbud pga corona oppheves vil Svein og Linda reise til FN i Wien og Geneve, så vi vil informere om dette og be alle tenke over bidrag eller uttalelser vi kan ta med til FN. Kari og Thomas stiller til gjenvalg til styret. Thomas stiller til gjenvalg som leder.


7. Eventuelt

Vi snakker om Digitalisering av det norske samfunnet og økonomien i det norske samfunnet.

Møtet hevet kl 22:03.