Forskjell mellom versjoner av «Sentralstyret/ref25032021»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: Møte i sentralstyret i Piratpartiet Dato: 25.03.2021 Tid: 21:00 Sted: Zoom Zoom-lenke for dette styremøtet: Olav PPNO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Styremøte...)
 
 
Linje 38: Linje 38:
  
 
URL til padden fra forrige styremøte:
 
URL til padden fra forrige styremøte:
https://pad.piratpartiet.no/p/styremoete-sentralstyret-2021-02-25
 
  
 
Vedtak: Godkjent med endring: Vi kan ikke låne vognen til Helsepartiet,  
 
Vedtak: Godkjent med endring: Vi kan ikke låne vognen til Helsepartiet,  
Linje 88: Linje 87:
  
 
Neste sentralstyremøte: torsdag 29 april 2021 21:00 (fast siste torsdag)
 
Neste sentralstyremøte: torsdag 29 april 2021 21:00 (fast siste torsdag)
Pad: https://pad.piratpartiet.no/p/styremoete-sentralstyret-2021-04-29
+
Pad:

Nåværende revisjon fra 22. mai 2021 kl. 15:10

Møte i sentralstyret i Piratpartiet

Dato: 25.03.2021 Tid: 21:00 Sted: Zoom

Zoom-lenke for dette styremøtet:

Olav PPNO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Styremøte PIR Time: 21:00 This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95668860172

Meeting ID: 956 6886 0172 (Ikke noe krav om passord til møtet.)


Tilstede: Svein, Linda, Kari, Thomas, William, Svein, Olav

Saksliste

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Valg av møteleder: Kari Valg av referent (men alle bidrar i pad) : Linda


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under Eventuelt.

Forslag til vedtak: Saksliste godkjent.

Ev saker til Eventuelt:


3. Godkjenning av referat fra forrige møte:

URL til padden fra forrige styremøte:

Vedtak: Godkjent med endring: Vi kan ikke låne vognen til Helsepartiet, men vi kan la oss inspirere av den.


4. Økonomi

Forretningsfører redegjør (bankutskrifter, se vedlegg sendt på epost)

Olav informerer: utskrift sendt via epost. 80.000 mottatt i partistøtte pluss mottatt kontingent. Vi har ikke sendt ut krav om kontingent enda. Går ut før Landsmøtet. Utgifter til valgkamp så langt ligger foreløpig til innlevering fra Agder, Olav sender skjema til Svein. Thomas oppdaterer kontonummer for Oslo i Partiportalen, statsstøtten kom inn på sentralt sin konto. Videresendes lokallag. Samme for Viken.

5. Listearbeidet mot stortingsvalget 2021 - oppdatering: SVEIN: Vestfold, Telemark (avventer bekreftelse), Nordland, Nord Trøndelag, Oslo, Buskerud, Østfold og Akershus, Agder vest og aust er levert. Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark gjenstår. Alle lister sendes inn digitalt i morgen i tillegg til via post når mulig. Lister kan mottas digitalt, og rettes senere, må være levert på papir innen utgang av mai. Digitalt eller papir innen 31 mars. Problemet med fullføring nå er tilgang på tillitsvalgte. Filip har gjort en kjempejobb. OLAV: Rogaland: Listen er klar men venter på svar, Olav følger opp dette og Møre og Romsdal.Uklart utfall på begge. Sogn og Fjordane: En tillitsvalgt trakk seg. Neste arbeidsmøte om lister: Sender ut epost mandag.

6. Forslag til Logo-Merch vi kan sende til medlemmene i mai:

   Minnepinner
   Bøff
   Pop socket til mobiler

VALGT: Skjermrenser-blokk - Se epost fra Linda. Overslag sendt. 300 stk vedtatt enstemmig. Sendes alle medlemmer via post. Linda sendte lenke til Svein og Olav: NOK 9300.- pluss moms 2325.- , og porto.

Flere forslag mottas med takk. Andre ting kan vi bruke for generell markedsføring:

   Antibac
   Piratparti-flagg: Pirateshop.eu etc. Avgjøres ved behov.

7. Andre saker: Ingen


Eventuelt.

Møtet hevet kl: 21:45

Neste sentralstyremøte: torsdag 29 april 2021 21:00 (fast siste torsdag) Pad: