Forskjell mellom versjoner av «Spørsmål og svar»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Kjernesaker: Linkfix)
Linje 2: Linje 2:
  
 
Viktig: Hvis spørsmål som faktisk er blitt spurt legges inn, bør opphavsmannen til spørsmålene krediteres i «Summary»-kommentarfeltet helt nederst på wikien når siden skal lagres.
 
Viktig: Hvis spørsmål som faktisk er blitt spurt legges inn, bør opphavsmannen til spørsmålene krediteres i «Summary»-kommentarfeltet helt nederst på wikien når siden skal lagres.
 +
  
 
'''Hvorfor kaller dere partiet for «Piratpartiet»?'''
 
'''Hvorfor kaller dere partiet for «Piratpartiet»?'''
  
 
Grunnen til at vi valgte dette navnet, er for å indikere samhørighet med resten av piratpartiene rundt omkring i verden. Piratpartiet er ikke bare et vanlig parti med et morsomt navn, men en del av en større bevegelse verden over. Det er i dag registrert piratpartier i over 40 land i verden, og er inspirert av Piratpartiet i Sverige som ble dannet av Rickard Falkvinge som en respons på fildelingsdebatten i 2005.
 
Grunnen til at vi valgte dette navnet, er for å indikere samhørighet med resten av piratpartiene rundt omkring i verden. Piratpartiet er ikke bare et vanlig parti med et morsomt navn, men en del av en større bevegelse verden over. Det er i dag registrert piratpartier i over 40 land i verden, og er inspirert av Piratpartiet i Sverige som ble dannet av Rickard Falkvinge som en respons på fildelingsdebatten i 2005.
 +
  
 
'''Hva mener dere om andre saker, som sosial- og utenrikspolitikk?'''
 
'''Hva mener dere om andre saker, som sosial- og utenrikspolitikk?'''
  
 
Piratpartiet har valgt å fokusere på [[Piratpartiets søyler]] som vi anser for essensielle i forhold til den nye teknologiske utviklingen med de problemene og etiske spørsmål som oppstår. Dette er noe som har fått alt for liten oppmerksomhet, til tross for at Internett og den digitale tidsalderen som vi nå er godt inne i har forandret livene til så godt som alle innbyggerne i Norge i dag. Men dette betyr ikke at vi skal begrense oss til disse sakene. Innad i partiet har vi noe vi liker å kalle «breddedemokrati» eller «direktedemokrati» der alle medlemmene kan være med på å utforme partiets politikk gjennom sanne demokratiske prinsipper der absolutt alle får en stemme. Dette gjøres ved hjelp av programmet [[Liquid Democracy]] hvor alle partiets medlemmer kan registrere seg, si sin mening og vurdere og stemme over politiske forslag.
 
Piratpartiet har valgt å fokusere på [[Piratpartiets søyler]] som vi anser for essensielle i forhold til den nye teknologiske utviklingen med de problemene og etiske spørsmål som oppstår. Dette er noe som har fått alt for liten oppmerksomhet, til tross for at Internett og den digitale tidsalderen som vi nå er godt inne i har forandret livene til så godt som alle innbyggerne i Norge i dag. Men dette betyr ikke at vi skal begrense oss til disse sakene. Innad i partiet har vi noe vi liker å kalle «breddedemokrati» eller «direktedemokrati» der alle medlemmene kan være med på å utforme partiets politikk gjennom sanne demokratiske prinsipper der absolutt alle får en stemme. Dette gjøres ved hjelp av programmet [[Liquid Democracy]] hvor alle partiets medlemmer kan registrere seg, si sin mening og vurdere og stemme over politiske forslag.
 +
 +
  
 
== Kjernesaker ==
 
== Kjernesaker ==
Linje 16: Linje 20:
  
 
Internett endrer måten vi kommuniserer på og hvordan vi forbruker kultur. Verden står foran en digital revolusjon, dvs en rivende teknologisk utvikling lik den første industrielle revolusjonen. Gårsdagens partier forstår ikke internett, piratene vil som et blokkuavhengig og teknologisk orientert sentrumsparti fokusere på overgangen til det digitale Norge på en slik måte at vi får mer frihet og mindre overvåkning samt en mer effektiv stat.
 
Internett endrer måten vi kommuniserer på og hvordan vi forbruker kultur. Verden står foran en digital revolusjon, dvs en rivende teknologisk utvikling lik den første industrielle revolusjonen. Gårsdagens partier forstår ikke internett, piratene vil som et blokkuavhengig og teknologisk orientert sentrumsparti fokusere på overgangen til det digitale Norge på en slik måte at vi får mer frihet og mindre overvåkning samt en mer effektiv stat.
 +
  
 
'''Hva er deres viktigste saker?'''
 
'''Hva er deres viktigste saker?'''
Linje 28: Linje 33:
  
 
Wikien er ny, så det er mye som ikke er fylt ut enda. Piratpartiet i Norge står på den internasjonale piratplattformen, og vi er spesielt inspirert av Tyskland hvor piratene har et bredere program og har blitt det 4.største partiet i flere delstater inklusive Berlin.
 
Wikien er ny, så det er mye som ikke er fylt ut enda. Piratpartiet i Norge står på den internasjonale piratplattformen, og vi er spesielt inspirert av Tyskland hvor piratene har et bredere program og har blitt det 4.største partiet i flere delstater inklusive Berlin.
 +
  
 
'''Er dere for at man skal kunne piratkopiere musikk, filmer osv?'''
 
'''Er dere for at man skal kunne piratkopiere musikk, filmer osv?'''
Linje 34: Linje 40:
  
 
For en videre utdypning av de etiske aspektene omkring opphavsrett, se artikkelen [[Opphavsrett]].
 
For en videre utdypning av de etiske aspektene omkring opphavsrett, se artikkelen [[Opphavsrett]].
 +
  
 
'''Hvorfor ønsker Piratpartiet å gjøre det enda vanskeligere for artister å leve av kunsten sin?'''
 
'''Hvorfor ønsker Piratpartiet å gjøre det enda vanskeligere for artister å leve av kunsten sin?'''
Linje 44: Linje 51:
  
 
Kort sagt, plateselskapene er smertelig klar over at deres tid snart er omme og at de bare er et fordyrende mellomledd.
 
Kort sagt, plateselskapene er smertelig klar over at deres tid snart er omme og at de bare er et fordyrende mellomledd.
 +
  
 
'''Dere er jo en del av den internasjonale piratpartibevegelsen som har gjort det bra i blant annet Sverige og Tyskland. Har dere noen tanker og forventninger om hvordan det vil gå her i Norge med partiet?'''
 
'''Dere er jo en del av den internasjonale piratpartibevegelsen som har gjort det bra i blant annet Sverige og Tyskland. Har dere noen tanker og forventninger om hvordan det vil gå her i Norge med partiet?'''
  
 
Vi forventer å stifte partiet formelt senere i år slik at vi kan delta i kommende stortingsvalg. Neste mål er å bryte sperregrensen og komme inn på stortinget. Vi forventer å gjøre et godt valg neste høst, spesielt blant de yngre.
 
Vi forventer å stifte partiet formelt senere i år slik at vi kan delta i kommende stortingsvalg. Neste mål er å bryte sperregrensen og komme inn på stortinget. Vi forventer å gjøre et godt valg neste høst, spesielt blant de yngre.
 +
  
 
'''Møter dere mye motstand i Norge?'''
 
'''Møter dere mye motstand i Norge?'''
Linje 55: Linje 64:
  
 
Her kan du lese hvorfor Håkon Wium Lie, spydspiss i IT-Norge og teknologidirektør i Opera Software ble pirat: http://www.digi.no/900904/derfor-er-haakon-wium-lie-pirat
 
Her kan du lese hvorfor Håkon Wium Lie, spydspiss i IT-Norge og teknologidirektør i Opera Software ble pirat: http://www.digi.no/900904/derfor-er-haakon-wium-lie-pirat
 +
  
 
'''Det har vist seg for det svenske piratpartiet at det er klart større interesse blant menn enn kvinner, og at det også er fokusert i alderen 20-29 år. Hvorfor tror du dette er tilfellet, og har dere noen plan for å få et bredere medlemsoppslutning?'''
 
'''Det har vist seg for det svenske piratpartiet at det er klart større interesse blant menn enn kvinner, og at det også er fokusert i alderen 20-29 år. Hvorfor tror du dette er tilfellet, og har dere noen plan for å få et bredere medlemsoppslutning?'''
Linje 64: Linje 74:
 
Det som er unikt med Piratpartiet er at vi er et parti hvor medlemmene skal være med å bestemme hele tiden med digital tilstedeværelse og digitalt beslutningsverktøy (du kan google liquid feedback). De tillitsvalgte har som hovedoppgave å lytte til medlemmene. Vi skal ikke være som andre partier hvor bakrommet bestemmer og hvor de andre får ordre om hva de skal mene.
 
Det som er unikt med Piratpartiet er at vi er et parti hvor medlemmene skal være med å bestemme hele tiden med digital tilstedeværelse og digitalt beslutningsverktøy (du kan google liquid feedback). De tillitsvalgte har som hovedoppgave å lytte til medlemmene. Vi skal ikke være som andre partier hvor bakrommet bestemmer og hvor de andre får ordre om hva de skal mene.
  
== Annet ==
+
 
 +
 
 +
== Stilte spørsmål ==
  
 
'''Hvor står piratene i krigen mot narkotika?'''
 
'''Hvor står piratene i krigen mot narkotika?'''
  
Mange av oss har innsett at den såkalte "krigen mot narkotika" er totalt mislykket og at samfunnet ikke bør bruke store ressurser å bekjempe bruken av cannabis. Vårt kommende landsmøte vil derfor vurdere om det er tide med en reform som legaliserer bruk av hasj og marihuana slik at Vinmonopolet kan ta inn disse landbruksproduktene i sitt vareutvalg. Hensynet til individets frihet tilsier at de som foretrekker cannabis fremfor alkohol ikke skal være nødt til å nyte alkohol. Både medisinske og økonomiske forhold tilsier at det er på tide med en slik reform. Ønsket om mer innovasjon i norsk landbruk tilsier at disse plantene også bør dyrkes i Norge.
+
Det er en del medlemmer som misliker den såkalte "krigen mot narkotika" og mener den er fullstendig mislykket. Medlemmene vil enten på kommende landsmøte eller gjennom breddedemokratiske kanaler innad i partiet vedta hvilket standpunkt Piratpartiet offisielt skal ha.
Ønsket om en snarlig reform aktualiseres av at to amerikanske delstater (Colorado og Washington) i år har legalisert cannabis.
+
Piratpartiet vil i fall et slikt vedtak se erfaringer fra andre land som Nederland og Portugal hvor de henholdsvis har avkriminalisert brukerdoser av ''svake'' narkotiske stoff, og avkriminalisert brukerdoser av ''alle'' narkotiske stoff, samt se på USA eller andre land hvor lovverket er veldig strengt mot narkotiske stoff.
 +
 
 +
 
  
 
'''Hvilken politisk erfaring har dere? Er dere i stand til å drive seriøs politisk virksomhet?'''
 
'''Hvilken politisk erfaring har dere? Er dere i stand til å drive seriøs politisk virksomhet?'''
  
Tung politisk erfaring er ikke en forutsetning for å kunne drive politisk virksomhet. Ofte kan det være en ulempe med lang erfaring innen politikken. Det Norge trenger på områdene Piratpartiet engasjerer seg i, er nytenking. Kjerneprogrammet til partiet fokuserer på områder som andre partier enten overser, eller de baserer nye avgjørelser gamle prinsipper som ble utformet før den digitale tidsalderen gjorde sitt inntog. Vi kan like det eller la være, men lovverket må oppdateres kraftig med tanke på kulturspredning, personvern og teknologisk utvikling. Piratpartiet består for en stor del av personer som har inngående kjennskap til problematikken og dilemmaene som oppstår ved dette paradigmeskiftet.
+
Enkelte medlemmer har politisk erfaring fra andre partier. Vi har blant annet tidligere (eller nåværende) medlemmer i flere partiet spredd ut over venstre-høyre aksen. Uansett bør det ikke være nødvendig med tung politisk erfaring for å drive seriøs politikk. Politikken skal ikke være et elitokrati hvor vanlige mennesker med vanlige jobber ikke kan delta. Det er en endring vi ønsker å motarbeide.
 +
 
 +
Vi bruker det som en fordel at mange medlemmer ikke har lang erfaring i politikken. Det gjør at vi tenker innovativt, og at vårt kjerneprogram i stor grad omhandler tema som andre partier overser i mangel kunnskap.  
  
 
[[Category:Piratpartiet]]
 
[[Category:Piratpartiet]]

Revisjonen fra 7. des. 2021 kl. 19:35

Dette er en samling med spørsmål som vi er blitt spurt eller kan bli spurt. Denne siden vil fungere både som en FAQ (ofte spurte spørsmål), og vil også inneholde svar på såkalte «vanskelige spørsmål» som vi garantert vil bli spurt på et eller annet tidspunkt. Dette er ingen fasit, men kan være fin til å forberede seg.

Viktig: Hvis spørsmål som faktisk er blitt spurt legges inn, bør opphavsmannen til spørsmålene krediteres i «Summary»-kommentarfeltet helt nederst på wikien når siden skal lagres.


Hvorfor kaller dere partiet for «Piratpartiet»?

Grunnen til at vi valgte dette navnet, er for å indikere samhørighet med resten av piratpartiene rundt omkring i verden. Piratpartiet er ikke bare et vanlig parti med et morsomt navn, men en del av en større bevegelse verden over. Det er i dag registrert piratpartier i over 40 land i verden, og er inspirert av Piratpartiet i Sverige som ble dannet av Rickard Falkvinge som en respons på fildelingsdebatten i 2005.


Hva mener dere om andre saker, som sosial- og utenrikspolitikk?

Piratpartiet har valgt å fokusere på Piratpartiets søyler som vi anser for essensielle i forhold til den nye teknologiske utviklingen med de problemene og etiske spørsmål som oppstår. Dette er noe som har fått alt for liten oppmerksomhet, til tross for at Internett og den digitale tidsalderen som vi nå er godt inne i har forandret livene til så godt som alle innbyggerne i Norge i dag. Men dette betyr ikke at vi skal begrense oss til disse sakene. Innad i partiet har vi noe vi liker å kalle «breddedemokrati» eller «direktedemokrati» der alle medlemmene kan være med på å utforme partiets politikk gjennom sanne demokratiske prinsipper der absolutt alle får en stemme. Dette gjøres ved hjelp av programmet Liquid Democracy hvor alle partiets medlemmer kan registrere seg, si sin mening og vurdere og stemme over politiske forslag.


Kjernesaker

Hva mener dere med å skape en digital revolusjon?

Internett endrer måten vi kommuniserer på og hvordan vi forbruker kultur. Verden står foran en digital revolusjon, dvs en rivende teknologisk utvikling lik den første industrielle revolusjonen. Gårsdagens partier forstår ikke internett, piratene vil som et blokkuavhengig og teknologisk orientert sentrumsparti fokusere på overgangen til det digitale Norge på en slik måte at vi får mer frihet og mindre overvåkning samt en mer effektiv stat.


Hva er deres viktigste saker?

Kamp mot datalagringsdirektivet som en del av styrket personvern i Norge

Overgang til digital kulturdistribusjon hvor gevinsten deles slik at skaperne av digital kultur får bedre betalt og forbrukerne får lettere tilgang til mer digital kultur til en lavere pris.

Digital revolusjon betyr at vi gir makten tilbake til folket ved å kombinere de beste elementene av direktedemokrati og representativt remokrati. Taperne her er bare den gamle politiske adelen.

Du finner vårt kjerneprogram oppsummert i fem søyler her: Piratpartiets søyler

Wikien er ny, så det er mye som ikke er fylt ut enda. Piratpartiet i Norge står på den internasjonale piratplattformen, og vi er spesielt inspirert av Tyskland hvor piratene har et bredere program og har blitt det 4.største partiet i flere delstater inklusive Berlin.


Er dere for at man skal kunne piratkopiere musikk, filmer osv?

Det kommer an på. Piratpartiet har ikke til hensikt å oppmuntre til lovbrudd på noen slags måte. Vi anser Internett som en av de største oppfinnelser i moderne tid der spredning av kultur, informasjon, meninger og inspirerende impulser bør få størst mulig spillerom. De siste årene er det blitt mer og mer vanlig at artister legger ut musikken sin gratis, ofte lisensiert under Creative Commons-lisensen som tillater fri kopiering så lenge opphavspersonen er kreditert. Piratpartiet tar avstand fra brudd på opphavsrettigheter, men synes plateselskaper og lignende interesseorganisasjoner har strukket copyrightlovgivningen alt for langt. Et verk er beskyttet til og med 70 år etter rettighetshavers død, i verste fall fører dette til at vernetiden kan vare i over 150 år! Dette synes Piratpartiet er grovt tyveri av kulturarven. Mye som er en del av vår nyere kulturhistorie er umulig å få tak i på grunn av at det ikke er utgitt på nytt, og vernetidens er ofte hundre år fram i tid.

For en videre utdypning av de etiske aspektene omkring opphavsrett, se artikkelen Opphavsrett.


Hvorfor ønsker Piratpartiet å gjøre det enda vanskeligere for artister å leve av kunsten sin?

Vi vil ikke gjøre det vanskeligere for artister å leve av kunsten. Vi er for en mangfoldig kulturspredning, og at artisten skal kunne leve av kreativiteten. Faktum er at med dagens situasjon får artisten kun en bitteliten del av omsetningen, resten går i lommene til plateselskapene og management. Stadig flere innser dette, og oppretter sitt eget plateselskap for å unngå at pengeflyten går til uvedkommende. Med hjelp av Internett kan artisten gjøre plateselskapene overflødige. Dette vet plateselskapene, og kjemper med nebb og klør for å beholde systemet som hittil har vært enerådende. Denne modellen ble utviklet da artisten hadde bruk for promotering, innspilling og distribusjon. Alt dette kan artisten nå gjøre selv:

  • Innspilling kan foregå hjemme, og med godt digitalt utstyr kan det faktisk bli studiokvalitet.
  • Promotering kan skje via sosiale nettverk på Internett. Dette har potensiale til nedlastinger i millionklassen hvis sangen/verket blir viralt.
  • Distribusjon kan foregå via salg og nedlasting av lydfiler, og hvis det er ønskelig å lage fysiske CD-er, finnes det steder som cdbaby.com der man kan få trykket opp CD-er on demand til en billig penge.

Kort sagt, plateselskapene er smertelig klar over at deres tid snart er omme og at de bare er et fordyrende mellomledd.


Dere er jo en del av den internasjonale piratpartibevegelsen som har gjort det bra i blant annet Sverige og Tyskland. Har dere noen tanker og forventninger om hvordan det vil gå her i Norge med partiet?

Vi forventer å stifte partiet formelt senere i år slik at vi kan delta i kommende stortingsvalg. Neste mål er å bryte sperregrensen og komme inn på stortinget. Vi forventer å gjøre et godt valg neste høst, spesielt blant de yngre.


Møter dere mye motstand i Norge?

Motstanden er knapt målbar i forhold til den entusiasmen vi møtes med i IT-miljøer og teknologimiljøer, blant brukere av digital kultur, på universitetene og på VGS. Det er mye sinne der ute grunnet måten Ap og Høyre har handtert DLD-saken, også blant kvinner. Dette sinnet har resultert i at Piratpartiet nå har en kommunestyrerepresentant i Naustdal Kommune i Sogn og Fjordane (Vegard Solheim). Det har ikke skjedd før i Norge at et parti har fått folkevalgte før partiet er formelt stiftet!

Her kan du lese hvorfor Håkon Wium Lie, spydspiss i IT-Norge og teknologidirektør i Opera Software ble pirat: http://www.digi.no/900904/derfor-er-haakon-wium-lie-pirat


Det har vist seg for det svenske piratpartiet at det er klart større interesse blant menn enn kvinner, og at det også er fokusert i alderen 20-29 år. Hvorfor tror du dette er tilfellet, og har dere noen plan for å få et bredere medlemsoppslutning?

Mennene kommer først, deretter kommer kvinnene. Vi har også noe oppslutning blant de over 50, å være pirat er også snakk om livsstil. Piratene i Sverige gjorde en rekke tabber som pirater i andre land har lært av, jevnfør Tyskland hvor piratene både har stor oppslutning blant kvinner og bred tilslutning på landsbasis.

Straks vi har hatt landsmøte skal vi mene noe om alt det andre også slik at vi får et like bredt program som de andre partiene. Nei ikke spør, jeg hverken kan eller vil forskuttere hva vi skal mene om ting utenfor kjerneprogrammet!

Det som er unikt med Piratpartiet er at vi er et parti hvor medlemmene skal være med å bestemme hele tiden med digital tilstedeværelse og digitalt beslutningsverktøy (du kan google liquid feedback). De tillitsvalgte har som hovedoppgave å lytte til medlemmene. Vi skal ikke være som andre partier hvor bakrommet bestemmer og hvor de andre får ordre om hva de skal mene.


Stilte spørsmål

Hvor står piratene i krigen mot narkotika?

Det er en del medlemmer som misliker den såkalte "krigen mot narkotika" og mener den er fullstendig mislykket. Medlemmene vil enten på kommende landsmøte eller gjennom breddedemokratiske kanaler innad i partiet vedta hvilket standpunkt Piratpartiet offisielt skal ha. Piratpartiet vil i fall et slikt vedtak se på erfaringer fra andre land som Nederland og Portugal hvor de henholdsvis har avkriminalisert brukerdoser av svake narkotiske stoff, og avkriminalisert brukerdoser av alle narkotiske stoff, samt se på USA eller andre land hvor lovverket er veldig strengt mot narkotiske stoff.


Hvilken politisk erfaring har dere? Er dere i stand til å drive seriøs politisk virksomhet?

Enkelte medlemmer har politisk erfaring fra andre partier. Vi har blant annet tidligere (eller nåværende) medlemmer i flere partiet spredd ut over venstre-høyre aksen. Uansett bør det ikke være nødvendig med tung politisk erfaring for å drive seriøs politikk. Politikken skal ikke være et elitokrati hvor vanlige mennesker med vanlige jobber ikke kan delta. Det er en endring vi ønsker å motarbeide.

Vi bruker det som en fordel at mange medlemmer ikke har lang erfaring i politikken. Det gjør at vi tenker innovativt, og at vårt kjerneprogram i stor grad omhandler tema som andre partier overser i mangel på kunnskap.