Forskjell mellom versjoner av «Spørsmål og svar»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 5: Linje 5:
 
== 2017 ==
 
== 2017 ==
  
Work in progress: tidligere stoff bør merges sammen med denne nye FAQ'en.
+
Ny FAQ ment å kunne deles direkte med eksterne er tilgjengelig på github.
 
 
FAQ'en bør eksporteres til en PDF og trykkes opp.
 
 
 
=== Hva er egentlig Piratpartiet? Jeg har aldri hørt om dere før! ===
 
 
 
Vi er et relativt nystartet parti i Norge, vi har røtter tilbake til etableringen av Piratbyrået i Sverige i 2003. Vi har representanter inne i Europaparlamentet gjennom våre søsterpartier i Sverige og Tyskland, og Piratpartiet på Island har gjort det særlig bra i forrige valg der.
 
 
 
Piratpartiet arbeider for åpenhet, innsyn og mer demokrati. Målet er at Norge får et distribuert, etterrettelig, åpent og inkluderende politisk system der grunnleggende rettigheter blir stadfestet og ivaretatt.
 
 
 
=== Hvorfor heter dere Piratpartiet? ===
 
 
 
Det var en gang … for ikke så veldig lenge siden, faktisk … en bransje som drev med å selge musikk fra butikkhyller, innpakket i plastikk. Det var den eneste måten man kunne få tak i musikk på - selv da de innførte netthandel, måtte man vente i mange dager på at plasten skulle kommer frem i postkassa.
 
 
 
“Dette er jo helt idiotisk”, sa vi. Man kunne jo få tak i musikken mye raskere ved å dele den over internett, og det må jo være greiere å betale direkte til musikerene. Bare en liten andel av det man betalte for butikkmusikken endte opp hos musikerene.
 
 
 
Bransjen følte seg selvfølgelig truet. “Disse menneskene vil ta fra oss champagnen og kanapéene!” sa de. I stedet for å prøve å omstille seg, finne på nye forretningsmodeller, lage gode distribusjonssystemer for musikk på internett, eller rett og slett finne seg andre jobber, så valgte de å hyre inn masse lobbyister og markedsføringsfolk, som leverte ut budskapet “alle som ønsker å høre på musikk uten først å gå til butikken og betale for plast er tyver og pirater!”. Lovverk ble strammet inn for å stoppe “piratene” - og det er umulig å stoppe “pirater” uten å bryte ned viktige prinsipper som personvern og ytringsfrihet.
 
 
 
Muligheten til å kunne høre på musikk er ikke det viktigste for oss (noen av oss hører nesten ikke på musikk i det hele tatt) - det er personvern og ytringsfrihet som er viktig. Vi er også irriterte over at tungt betalte lobbyister har mer makt enn velgerene, dagens system er ikke så demokratisk som det burde ha vært.
 
 
 
Vi kunne selvfølgelig ha valgt å kjempe i mot og prøve å forklare verden at vi ikke driver med væpnet musikksjørøveri - men vi er jo ganske late, så vi gadd ikke. I stedet fant vi på å kalle oss piratbevegelsen ("Piratbyrån" ble stiftet i Sverige i 2003). Ja, noen kom til og med på tanken at vi skulle stifte et piratparti!
 
 
 
=== Er dette et ensaksparti? ===
 
 
 
Nei, bestemt ikke. Vi har våre kjernesaker, som går på demokrati, åpenhet i offentlig forvaltning, personvern, teknologi og reformering av opphavsrettslige lover - det er disse sakene vi brenner for og vil prioritere, men vi holder på å utvikle et breddeprogram, det er mye som kan utledes ut fra prinsippene våre.
 
 
 
På lang sikt ønsker vi å få på plass noe breddedemokratisk system. De av kandidatene som skulle bli valgt inn i styre og stell forplikter seg da å stemme ihht hva velgerene mener er viktig, dersom det ikke strider med kjerneprogrammet vårt.
 
 
 
=== Det er vel ikke noe vits i å stemme på dere, dere får vel uansett ingen kandidat inn? ===
 
 
 
Vi er foreløbig et ganske lite parti, og vi må vel være ærlige og si at vi ikke tror på å få inn noen kandidat i år. En stemme på oss er allikevel ikke bortkastet;
 
 
 
Når de store partiene ser at de mister stemmer til “andre”, så er det sannsynlig at de går i seg selv og vurderer muligheten for å endre kurs. Det er viktig å ha en stemme i samfunnsdebatten, selv om vi ikke har en stemme på Stortinget - Vi ser allerede at mange av våre saker er blitt adoptert av de større partiene.
 
 
 
Valget avgjør ikke bare hvem som skal sitte på tinget - partistøtten for de neste fire årene er proposjonalt avhengig av hvor mange stemmer vi får - og det er snakk om forholdsvis mye penger.
 
 
 
Piratbevegelsen er i fremmarsj - vi er kanskje der miljøbevegelsen var for ti-tyve år siden. Jo flere stemmer vi får i år, jo mer sannsynlig at vi får inn en stortingskandidat om fire år.
 
 
 
=== Dere er bare for å stjele musikk/filmer over internett? hva skal musikerene/filmskaperene leve av da? ===
 
 
 
Vi er ikke for en fullstendig rasering av dagens opphavsrettslover - tvert om har vi et konkret forslag om å redusere vernetiden til 20 år i kjerneprogrammet vårt.
 
 
 
Det er viktig å tenke over at lovenes formål er å sikre rettigheter både for skapere og forbrukere. Videre, noe av den orginale begrunnelsen til at man har slike lover er å stimulere til produksjon. Det er ikke en naturgitt lov at man skal kunne tjene penger på alt man produserer. Tvert om, de aller færreste som driver med kunstproduksjon tjener penger på det, og enda færre tjener nok til å kunne leve av det. De som tjener mest på å beholde et rigid rettighetskontrollregime er ikke kunstnerene, men mellommenn - ofte unødvendige mellommenn.
 
 
 
Det vi ser er at lovverket stadig endrer seg, men det er kun i én retning - stadig færre rettigheter for forbrukeren, og større rettigheter for opphavsrettighetshavere (mellommenn, ikke nødvendigvis skapere). Vi bruker ofte begrepet “Mikke Mus-loven” - for vernetiden har jevnlig blitt utvidet, og vi kan ikke la vær å spekulere i at hovedformålet med utvidelsene er at The Walt Disney Company fortsatt skal beholde rettighetene til Mikke Mus. Det gir ingen som helst mening at et verk fortsatt skal være underlagt rettighetsbeskyttelse 70 år etter kunstnerens død. Det tjener ikke forbrukerene på noen måte, det er neppe noen kunstnere som legger vekt på at “kanskje mine barnebarn kan tjene seg rike på rettighetene” når de bestemmer seg for å jobbe med en utgivelse. Den lange vernetiden tjener kun et lite knippe med selskaper og enkeltpersoner som har vært heldige nok til å få tak i vinnerlodd - svært få verk har noen kommersiell verdi hundre år etter at det er skapt.
 
 
 
Samtidig er det mange verk som kunne hatt en langt høyere reell verdi dersom det hadde vært lettvint tilgjengelig. Det er blitt sagt at mye god gammel norsk kultur er på vei rett i glemmeboka fordi det ikke er lettvint tilgjengelig på internett; det hadde vært lettvint tilgjengelig dersom det hadde vært fullt lovlig å dele det. Mange verk blir en etablert del av kulturen vår; det bør da ansees for å være en del av allmenningen vår, ting som skal kunne deles uten begrensninger.
 
 
 
=== Hvor står dere på den politiske skalaen? ===
 
 
 
Vi stiller oss nøytral til den politiske skalaen - vi har medlemmer som står på begge sider. Normalt ønsker folk til høyre på den politiske skalaen å beskytte enkelindividet mot statlige overgrep, mens folk til venstre på den politiske skalaen ønsker å beskytte enkeltinvididet mot overgrep fra rovkapitalister. Partiet ble stiftet som en motreaksjon på et ønske om streng lovregulering av ting som i utgangspunktet ikke kan reguleres ved lovhåndhåndhevelse - et ønske som ble fremmet gjennom godt betalte lobbyister. Overgrep utført av statsmakten på vegne av rovkapitalister, kan det bli verre enn dét? Vi ønsker mer makt til enkeltindividet, dette burde appelere til folk på begge sider av den politiske skalaen.
 
 
 
En ultraliberal ytterst til høyre på den politiske skalaen mener at all skattlegging er tyveri, mens en ekte kommunist helt til venstre på den politiske skalaen mener at man skal “bidra etter evne og motta etter behov”, dvs 100% skatt. Høyresiden og venstresiden er også uenige i hvordan skattene skal hentes inn, venstresiden ønsker å skattlegge de rikeste hardest. Vi har ingen sterke synspunkter på beskatningsspørsmålet, vi er ikke for noen rask reformering av dagens skattesystem - vi kan gå med på å samarbeide med ethvert annet parti så lenge vi får gjennomslag for våre prinsipper og hjertesaker.
 
 
 
=== Vi har hørt dere er for legalisering av narkotika, er dere en gjeng med dophuer? ===
 
 
 
Det korte svaret er nei, selv om unntak finnes er vi pirater stort sett en nyktern gjeng. Narkotikapolitikken er et spørsmål som deler partiet omtrent i to, så dersom du har sterke meninger om narkotikapolitikk, så bli med i partiet!
 
 
 
Det vi stort sett er enige om er:
 
 
 
* narkotikamisbruk er et helseproblem mer enn et kriminalproblem
 
* “krigen mot narkotika” har nå pågått i mer enn førti år, kanskje det er på tide å tenke anderledes?
 
* narkotikapolitikken må baseres på forskning og empiri, ikke på synsing og følelser.
 
* det er et helt urealistisk mål at Norge skal være helt fritt for narkotika. Narkotika brukes og omsettes, og vi må forholde oss til dét.
 
* Spørsmålet “for eller mot legalisering av narkotika” er vesentlig forskjellig fra spørsmålet “for eller mot narkotika”!
 
 
 
Til tider er det både enklere og billigere å få tak i narkotika enn alkohol - og mens alkoholomsetningen er tungt skattlagt, går gevinsten av narkotikaomsetningen i lommen på kriminelle. Vi tenker at narkotikapolitikken må reformeres, og at avkriminalisering er et skritt i riktig retning.
 
 
 
 
 
=== Hva mener Piratpartiet om EU/EØS? ===
 
 
 
Det ligger i Piratpartiets natur å være for åpenhet over landegrensene og økt internasjonalt og regionalt samarbeid. Samtidig ser vi at det er mye som ikke henger på greip i styringen av EU, vi tror bl.a. at korrupsjon er et stort problem i EU-apparatet. Enkelte pirater mener at utmelding fra EØS er eneste løsning, andre pirater mener at vi må jobbe for å få reformert EU-systemet. Våre tyske og svenske søsterpartier har (hatt) representanter i EU-parlamentet, det er meget nyttig, både for å få innsyn i hva som foregår der, samt for å kunne forklare våre standpunkter ovenfor andre representanter i EU-parlamentet.
 
 
 
EU/EØS er et klassisk eksempel på en sak som er egnet for folkeavstemning, og Piratpartiet vil derfor la folket avgjøre det på denne måten. Derfor spiller det ikke noen rolle hva Piratpartiets politikere personlig mener om EU/EØS, dette bør uansett bli avgjort ved folkeavstemning.
 
 
 
=== Hvor står dere ifht innvandringspolitikk? ===
 
 
 
Det ligger i Piratpartiets natur å være for fri bevegelse også over landegrensene, og medmenneskelighet ligger også i vår natur. I følge den linjen burde vi være positive til å innvandring - men samtidig må vi ikke være blåøyde og naive - svært mange av de som kommer til landet gjør det for å snylte de gode velferdsordningene vi har her i landet. Det er ikke greit. Vi er også for mer lokaldemokrati - og vi vet at befolkningen i mange lokalsamfunn er sterkt i mot å ta i mot flere flyktninger. Det finnes ingen enkle svar på innvandringsspørsmålet, og medlemsmassen er passelig delt i sitt syn - dersom du har mye kompetanse eller sterke meninger på feltet, så bli med i partiet og form vår politikk på dette feltet!
 
  
 
== Ofte stilt på valgkampboder ==
 
== Ofte stilt på valgkampboder ==

Revisjonen fra 30. aug. 2017 kl. 12:44

Dette er en samling med spørsmål som vi er blitt spurt eller kan bli spurt. Denne siden vil fungere både som en FAQ (ofte spurte spørsmål), og vil også inneholde svar på såkalte «vanskelige spørsmål» som vi garantert vil bli spurt på et eller annet tidspunkt. Dette er ingen fasit, men kan være fin til å forberede seg.

Viktig: Hvis spørsmål som faktisk er blitt spurt legges inn, bør opphavsmannen til spørsmålene krediteres i «Summary»-kommentarfeltet helt nederst på wikien når siden skal lagres.

Innhold

2017

Ny FAQ ment å kunne deles direkte med eksterne er nå tilgjengelig på github.

Ofte stilt på valgkampboder

Husk på at det er viktig å lytte mer enn hva man prater. Husk på å bruke korte, enkle svar. Still gjerne ledende spørsmål. Prøv å få den andre til selv å komme frem til konklusjoner, hvis mulig.

Hva er «Piratpartiet»?

Nytt politisk parti - stiftet i januar, og vi er landsdekkende på stortingsvalget. Det er egentlig ganske imponerende! Vi er del av en internasjonal bevegelse - piratpartiet i Sverige ble opprettet i 2006, i dag finnes det piratpartier i over 50 land. Piratpartiene har gjort gode valg i Berlin og Island, har en ordfører i Sveits, og svenskene har fått inn to representanter i Europaparlamentet.

Ordet "pirat" stammer fra det svenske lobbygruppen Antipiratbyrån, som ønsker strengere straffer for fildeling. Noen fant ut at Antipiratbyrån trengte en motvekt, og man valgte humoristisk navnet Piratbyrån. Senere stiftet Rick Falkvinge Piratpartiet, og navnet har blitt stående.

Blant kampsakene våre kan nevnes reformering av åndsrettsloven og omkamp om DLD.

Hva står «Piratpartiet» for?

Her er det bare å vise til valgprogram, på hefte, plakat eller lignende. Eventuelt kan man prate om én enkeltsak som man har spesielt god peiling på. En del av oss som har stått i Osloboden har valgt å fokusere på personvern og overvåking - men det er også viktig å se an publikum.

Er det ikke bra med litt overvåkning da?

Datalagringsdirektivet vil ikke hjelpe noe særlig for å fange alvorlig kriminelle. Ved planlagt kriminalitet er det lettvint å snike seg unna overvåkingen, og det er svært få kriminalsaker hvor man har behov for å sjekke opp bevegelser og kommunikasjon til en mistenkt for lang tid tilbake siden. Vi tror politiet kunne fått til mye dersom de hadde fått bevilget de pengene DLD kommer til å koste direkte på budsjettene sine.

Potensialet for misbruk av databasen er derimot stort; databasen kan misbrukes både av myndigheter, politi og privatpersoner som på ulikt vis får tilgang til databasen.

Hva annet står «Piratpartiet» for?

... så fortsetter man med sak #2 som man føler man har litt peiling på, f.eks. åpenhet i offentlig sektor eller fildeling.

Er det bare disse to sakene dere står for, da?

Nei, vi har litt mer - ta et program og les videre!

Hva mener dere om skolepolitikk og oljeboring i Lofoten da?

Partiet ble grunnlagt i januar i år, og vi har mange meninger internt i partiet om disse sakene - å utarbeide program er en tidkrevende prosesss, så dessverre har vi ikke fått tid til å utarbeide noe program utover kjernesakene våre. Dersom du har saker du brenner for, er dette et fint tidspunkt å bli medlem av partiet! Skolepolitikk er noe vi absolutt burde mene noe om, og vi har allerede noen punkter som konkret omhandler skolen i programmet vårt.

Ellers er vi veldig tilhengere av breddedemokrati, basert på digitale løsninger. Rådgivende folkeavstemninger bør vi ha oftere, og det bør kunne gjøres billig via digitale løsninger. Oljeboring i Lofoten er et typisk spørsmål som er såpass viktig at det bør opp til folkeavstemning. Vi mener også at det bør finnes en offentlig portal for underskriftsaksjoner, hvor regjering forplikter seg til å svare på henvendelser som får nok stemmer.

Vi jobber med programvare ("liquid feedback") som vi tester ut internt i organisasjonen - her kombineres indirekte valg med direkte valg - man stemmer direkte på de sakene man har tid til å engasjere seg i, også utnevner man andre som man stoler på til å stemme i andre saker; Per vet man er kunnskapsrik på miljøvern, og Pål er generelt en smart fyr, så da gir man fullmakt til Per til å bestemme over miljøvern og Pål til å bestemme resten. Man kan når som helst trekke tilbake stemmen.

Ironisk nok er vi skeptiske til å avholde stortingsvalg over internett; dagens løsninger er ikke sikre nok. Prinsippet om hemmelige valg må holdes hellig, men det er svært vanskelig å kombinere sikre digitale valg med hemmelige valg.

Hva slags målsetning har dere for valget?

Målsetningen er å få en eller to IT-kyndige representanter på Stortinget. Dette er mulig fordi vi er landsdekkende.

Enhver stemme teller selv om vi ikke når dette målet. Vi vil få offentlige subsidier til å organisere oss og drive valgkamp for de to neste valgene, denne støtten er direkte proposjonal med antall stemmer vi får ved dette valget.

Hvor på den politiske skalaen står dere?

Politikk er ikke en endimensjonal ting. Vi er blokkuavhengige. Vi har medlemmer fra begge sider av den tradisjonelle skalaen. Vi er litt blå fordi vi synes individuelle rettigheter er viktig - og vi er litt røde fordi vi vil redusere den innflytelsen storkapitalen har i stortingskorridorene.

Hvorfor har du ikke lapp over øyet?

Hvor mange medlemmer har dere?

Spørsmål stilt av journalister

Hvorfor kaller dere partiet for «Piratpartiet»?

Grunnen til at vi valgte dette navnet, er for å indikere samhørighet med resten av piratpartiene rundt omkring i verden. Piratpartiet er ikke bare et vanlig parti med et morsomt navn, men en del av en større bevegelse verden over. Det er i dag registrert piratpartier i over 40 land i verden, og er inspirert av Piratpartiet i Sverige som ble dannet av Rickard Falkvinge som en respons på fildelingsdebatten i 2005.


Hva mener dere om andre saker, som sosial- og utenrikspolitikk?

Piratpartiet har valgt å fokusere på Piratpartiets søyler som vi anser for essensielle i forhold til den nye teknologiske utviklingen med de problemene og etiske spørsmål som oppstår. Dette er noe som har fått alt for liten oppmerksomhet, til tross for at Internett og den digitale tidsalderen som vi nå er godt inne i har forandret livene til så godt som alle innbyggerne i Norge i dag. Men dette betyr ikke at vi skal begrense oss til disse sakene. Innad i partiet har vi noe vi liker å kalle «breddedemokrati» eller «direktedemokrati» der alle medlemmene kan være med på å utforme partiets politikk gjennom sanne demokratiske prinsipper der absolutt alle får en stemme. Dette gjøres ved hjelp av programmet Liquid Democracy hvor alle partiets medlemmer kan registrere seg, si sin mening og vurdere og stemme over politiske forslag.


Kjernesaker

Hva mener dere med å skape en digital revolusjon?

Internett endrer måten vi kommuniserer på og hvordan vi forbruker kultur. Verden står foran en digital revolusjon, dvs en rivende teknologisk utvikling lik den første industrielle revolusjonen. Gårsdagens partier forstår ikke internett, piratene vil som et blokkuavhengig og teknologisk orientert sentrumsparti fokusere på overgangen til det digitale Norge på en slik måte at vi får mer frihet og mindre overvåkning samt en mer effektiv stat.


Hva er deres viktigste saker?

Kamp mot datalagringsdirektivet som en del av styrket personvern i Norge

Overgang til digital kulturdistribusjon hvor gevinsten deles slik at skaperne av digital kultur får bedre betalt og forbrukerne får lettere tilgang til mer digital kultur til en lavere pris.

Digital revolusjon betyr at vi gir makten tilbake til folket ved å kombinere de beste elementene av direktedemokrati og representativt remokrati. Taperne her er bare den gamle politiske adelen.

Du finner vårt kjerneprogram oppsummert i fem søyler her: Piratpartiets søyler

Wikien er ny, så det er mye som ikke er fylt ut enda. Piratpartiet i Norge står på den internasjonale piratplattformen, og vi er spesielt inspirert av Tyskland hvor piratene har et bredere program og har blitt det 4.største partiet i flere delstater inklusive Berlin.


Er dere for at man skal kunne piratkopiere musikk, filmer osv?

Det kommer an på. Piratpartiet har ikke til hensikt å oppmuntre til lovbrudd på noen slags måte. Vi anser Internett som en av de største oppfinnelser i moderne tid der spredning av kultur, informasjon, meninger og inspirerende impulser bør få størst mulig spillerom. De siste årene er det blitt mer og mer vanlig at artister legger ut musikken sin gratis, ofte lisensiert under Creative Commons-lisensen som tillater fri kopiering så lenge opphavspersonen er kreditert. Piratpartiet tar avstand fra brudd på opphavsrettigheter, men synes plateselskaper og lignende interesseorganisasjoner har strukket copyrightlovgivningen alt for langt. Et verk er beskyttet til og med 70 år etter rettighetshavers død, i verste fall fører dette til at vernetiden kan vare i over 150 år! Dette synes Piratpartiet er grovt tyveri av kulturarven. Mye som er en del av vår nyere kulturhistorie er umulig å få tak i på grunn av at det ikke er utgitt på nytt, og vernetidens er ofte hundre år fram i tid.

For en videre utdypning av de etiske aspektene omkring opphavsrett, se artikkelen Opphavsrett.


Hvorfor ønsker Piratpartiet å gjøre det enda vanskeligere for artister å leve av kunsten sin?

Vi vil ikke gjøre det vanskeligere for artister å leve av kunsten. Vi er for en mangfoldig kulturspredning, og at artisten skal kunne leve av kreativiteten. Faktum er at med dagens situasjon får artisten kun en bitteliten del av omsetningen, resten går i lommene til plateselskapene og management. Stadig flere innser dette, og oppretter sitt eget plateselskap for å unngå at pengeflyten går til uvedkommende. Med hjelp av Internett kan artisten gjøre plateselskapene overflødige. Dette vet plateselskapene, og kjemper med nebb og klør for å beholde systemet som hittil har vært enerådende. Denne modellen ble utviklet da artisten hadde bruk for promotering, innspilling og distribusjon. Alt dette kan artisten nå gjøre selv:

  • Innspilling kan foregå hjemme, og med godt digitalt utstyr kan det faktisk bli studiokvalitet.
  • Promotering kan skje via sosiale nettverk på Internett. Dette har potensiale til nedlastinger i millionklassen hvis sangen/verket blir viralt.
  • Distribusjon kan foregå via salg og nedlasting av lydfiler, og hvis det er ønskelig å lage fysiske CD-er, finnes det steder som cdbaby.com der man kan få trykket opp CD-er on demand til en billig penge.

Kort sagt, plateselskapene er smertelig klar over at deres tid snart er omme og at de bare er et fordyrende mellomledd.


Dere er jo en del av den internasjonale piratpartibevegelsen som har gjort det bra i blant annet Sverige og Tyskland. Har dere noen tanker og forventninger om hvordan det vil gå her i Norge med partiet?

Vi forventer å stifte partiet formelt senere i år slik at vi kan delta i kommende stortingsvalg. Neste mål er å bryte sperregrensen og komme inn på stortinget. Vi forventer å gjøre et godt valg neste høst, spesielt blant de yngre.


Møter dere mye motstand i Norge?

Motstanden er knapt målbar i forhold til den entusiasmen vi møtes med i IT-miljøer og teknologimiljøer, blant brukere av digital kultur, på universitetene og på VGS. Det er mye sinne der ute grunnet måten Ap og Høyre har handtert DLD-saken, også blant kvinner. Dette sinnet har resultert i at Piratpartiet nå har en kommunestyrerepresentant i Naustdal Kommune i Sogn og Fjordane (Vegard Solheim). Det har ikke skjedd før i Norge at et parti har fått folkevalgte før partiet er formelt stiftet!

Her kan du lese hvorfor Håkon Wium Lie, spydspiss i IT-Norge og teknologidirektør i Opera Software ble pirat: http://www.digi.no/900904/derfor-er-haakon-wium-lie-pirat


Det har vist seg for det svenske piratpartiet at det er klart større interesse blant menn enn kvinner, og at det også er fokusert i alderen 20-29 år. Hvorfor tror du dette er tilfellet, og har dere noen plan for å få et bredere medlemsoppslutning?

Mennene kommer først, deretter kommer kvinnene. Vi har også noe oppslutning blant de over 50, å være pirat er også snakk om livsstil. Piratene i Sverige gjorde en rekke tabber som pirater i andre land har lært av, jevnfør Tyskland hvor piratene både har stor oppslutning blant kvinner og bred tilslutning på landsbasis.

Straks vi har hatt landsmøte skal vi mene noe om alt det andre også slik at vi får et like bredt program som de andre partiene. Nei ikke spør, jeg hverken kan eller vil forskuttere hva vi skal mene om ting utenfor kjerneprogrammet!

Det som er unikt med Piratpartiet er at vi er et parti hvor medlemmene skal være med å bestemme hele tiden med digital tilstedeværelse og digitalt beslutningsverktøy (du kan google liquid feedback). De tillitsvalgte har som hovedoppgave å lytte til medlemmene. Vi skal ikke være som andre partier hvor bakrommet bestemmer og hvor de andre får ordre om hva de skal mene.


Stilte spørsmål

Hvor står piratene i krigen mot narkotika?

Det er en del medlemmer som misliker den såkalte "krigen mot narkotika" og mener den er fullstendig mislykket. Medlemmene vil på kommende landsmøte eller gjennom breddedemokratiske kanaler innad i partiet vedta hvilket standpunkt Piratpartiet offisielt skal ha. Deretter vil Piratpartiet bruke forskning og se på erfaringer fra andre land for å avgjøre hvilken politikk som er mest hensiktsmessig. Det er naturlig å høste erfaringer fra land som Nederland og Portugal hvor de henholdsvis har avkriminalisert brukerdoser av svake narkotiske stoff, og avkriminalisert brukerdoser av alle narkotiske stoff, samt USA eller andre land hvor lovverket rundt narkotiske stoff er veldig strengt.


Hvilken politisk erfaring har dere? Er dere i stand til å drive seriøs politisk virksomhet?

Enkelte medlemmer har politisk erfaring fra andre partier. Vi har tidligere (eller nåværende) medlemmer i flere partiet spredd ut over venstre-høyre aksen. Uansett bør det ikke være nødvendig med tung politisk erfaring for å drive seriøs politikk. Politikk skal ikke være et elitokrati hvor vanlige mennesker som er opptatt med jobbene sine ikke kan delta. Det er en endring vi ønsker å motarbeide.

Vi bruker det som en fordel at mange medlemmer ikke har lang erfaring i politikken. Det gjør at vi tenker innovativt, og at vårt kjerneprogram i stor grad omhandler tema som andre partier overser i mangel på kunnskap.