Stemmerett for mindreårige

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 28. mai 2022 kl. 18:35 av Vegard Pettersen (diskusjon | bidrag) (Litt mer oppklarende)
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden er under utvikling!

Denne siden er under konstruksjon og mangler enten informasjon eller den kan inneholde informasjon som er uferdig, unøyaktig eller mangler referanser.

I mange tilfeller kan den rett og slett inneholde feil opplysninger.

Hvorfor legger vi ut uferdige ting som dette? Se Åpenhet.


Å gi mindreårige stemmerett er en naturlig utvidelse av demokratiet, som har gått fra adelen til rike handelsmenn til alle menn til alle kvinner.


Fundering i piratpartiets prinsipper

Demokrati

Stemmerett er en generell borgerrettighet, som ikke blir tilkjent etter en vurdering av allmenn intelligens eller modenhetsgrad, men for å la de som blir berørt, bli hørt.

Sagt på en annen måte så trenger et rettferdig demokrati, representasjon fra mennesker med forskjellige erfaringer og livssituasjoner.

Derfor er det en demokratisk mangel at mindreårige ikke har stemmerett.

Diskusjon

De forskjellige aldersgrenser som eksisterer for tilkjenning av samfunnet / kirka / lovmakten / arbeidsgiveren / legestanden / sosialtjenesten / skattedirektoratet / skolen sin relative aksept av begrepet "modenhet" er et sammensurium av historikk og sosiologi og moral og og og

Antagelig vil folk som faktisk vet hva alle de forskjellige aldersgrensene er OG hvorfor de er satt på det-og-det året, få plass i en ikke altfor stor buss.

I alle tilfeller er norske 16-åringer idag antagelig mer modne, kunnskapsrike, og reflekterte enn 18-åringer for hundre år siden.

Fordeler med forslaget

  • Motvekt til den demografiske forskyving av samfunnet hvor det blir stadig flere eldre og deres saker derfor blir overrepresentert i forhold. Eksempelvis finnes det et "Pensjonistparti" som et eget parti, men ikke et "Ungdomsparti" utover undergrupper av de andre partiene.
  • Engasjerer unge og lar dem bli vandt med at deres stemme er av betydning og deres saker blir tatt opp til politisk debatt.
  • "No taxation without representation" - de som er gamle nok til å betale skatt / arbeide kan ikke utestenges fra demokratiet (13 år).
  • De som blir straffet for sine kriminelle gjerninger bør også ha rettigheter til å påvirke straffeloven (15 år).

Ulemper med forslaget

Barn generelt sett er veldig mye mer mottagelig for påvirkning enn voksne. Dersom små barn skal få stemmerett innebærer det for de fleste praktiske formål at foreldrene får ekstra stemmer.

Motargument: Kvinner er generelt sett veldig mye mer mottagelige for påvirkning enn voksne og dessuten har de mindre kranium og er teite. Dersom små kvinneskaller skal få stemmerett innebærer det for de fleste praktiske formål at den Myndige og Ansvarlige Mannen får ekstra stemmer. Se linker. Vegard Pettersen (talk) 19:09, 18 April 2013 (CEST)

Andre tanker

Skal det ikke være noen nedre skranke? De aller minste er ikke engang i stand til å uttrykke sine meninger på noe fornuftig vis. Når de er litt eldre, er det omtrent bare foreldrene som er i stand til å tolke dem, og da bare enkle uttrykk som "spise" og "tisse". Mens barnehagebarn utvilsomt kan ha selvstendige politiske meninger, har de altfor liten oversikt over det "politiske markedet" til å kunne vite noe om hvilket parti som representerer dem best; dette gjelder nok også for skolebarn. Meta-forslag: splitt forslaget opp, ett forslag om stemmerett fra 16 år, og ett forslag om stemmerett for de som er under 16; det første er mindre kontroversielt. -- Tobixen (talk) 09:29, 30 March 2013 (CET)

Rett til selvbestemmelse må gradvis tilkjennes barn, og å begynne med rett til å bli hørt og få sin mening vurdert og gitt tilbakemelding på, er en grei sak. Stemmerett som konsept og anledning til påvirkning må derfor begrenses først til sysler i hjemmet, ting i barnehagen, skolen osv.. Vegard Pettersen (talk) 19:09, 18 April 2013 (CEST)

Jeg foreslår at vi endrer dette forslaget til "senke stemmerettsalderen i Norge", for eksempel til 16 eller 14. For mindre kommuner uten høyere utdanning er problemet i dag med manglende representasjon for de unge særlig prekært: folk får stemmerett først når de blir 18 -- og det året de fyller 19 reiser de fra hjembygda for å studere i en storby. Dermed er det mange mindre kommuner der det blir avgitt svært få stemmer fra folk under 30 - og det er et demokratisk problem. --Eivind (talk) 15:07, 11 April 2013 (CEST)

14 ser jeg ingen klar grunn til å velge som år, men vi må begynne et sted og da er 16 år greit. Vegard Pettersen (talk) 19:09, 18 April 2013 (CEST)

Se også

http://forum.piratpartiet.no/viewtopic.php?f=27&t=239 http://en.wikipedia.org/wiki/Youth_suffrage http://www.aftenbladet.no/meninger/omdal/Forst-damene_-og-na-ungene-3136975.html#.UVW5SJNwp8E

Avstemning

Lenke til liquid feedback her, hvis det opprettes noen sak i liquid feedback