Strategi

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 4. des. 2022 kl. 06:31 av {{| (diskusjon | bidrag)}} (Legger inn en tekst-eksport av «Strategidokument» fra Google Docs. Så mye som mulig bør vel skje her på wikien. Alt er uformatert, det er en uredigert copy+paste fra Google Docs.)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Strategidokument

Piratpartiet Norge


Vi staker oss i vei mot valget


Dette dokumentet er til å begynne med en plass for brainstorming og plassering av mer eller mindre brukbare idéer. Åpenhet er viktig, men strategien må vi få lov til å ha for oss selv. Derfor bør dokumentet ikke deles ut til personer utenfor Piratpartiet Norge. ________________


Innhold


Innhold Anders tar den akademiske tonen Saker å ta tak i Forandringer i Åndsverksloven NRK-avgift på mobiltelefoner Slagord Anekdoter som kan brukes i debatter og intervjuer Opphavsrett Ingen får lov til å bruke tallet mitt! Ytringsfrihet Musikksmakparagrafen Anders tar den akademiske tonen

PESTLE analyse – Faktorene Piratpartiet omgis av: Politiske, Økonomiske, Sosiale, Teknologiske, Juridiske og Miljø


Kategori Faktorer P – Politiske Hva er relevante nøkkel- faktorer for Piratene internasjonalt og nasjonalt? Eks: Intenasjonale og nasjonale lover for partier, valgordninger, organisajoner, m.m.

1. Global partibevegelse 2. Nasjonalt, nytt partikonsept med fokus på digitale politiske spørsmål 3. Blokkdannelse i norsk politikk påvirker PIR hvordan? 4. E – Økonomiske Hvilke økonomiske faktorer påvirker partiet? Eks: Statstøtte, sponsor, gaver, digital- vs. tradisjonell økonomi m.m. 1. Statlige, fylkeskommunale og kommunale støtteordninger 2. Retningslinjer for gaver og donasjoner til partiet. 3. S – Sosiale De vikigste sosiale og kulturelle faktorene som påvirker partiet og måten Piratene kommuniserer på. Eks: Holdninger til utdanning, livsstils-endringer, demografi, multikultur, m.m. 1. T – Teknologiske Teknologiske begrensninger, endringer og innovasjoner. Eks: Relevant teknologi for partiet innen dabatt, beslutning, læring og administrasjon. Men også generelle teknologiske hensyn i spørsmål Piratene engasjerer seg i. 1. L – Juridiske Dagens praksis og foreslått juridiske endringer og hvordan det påvirker Piratene. Viktig også å se praksis vs. retorisk lov- og regelverk. Eks: DLD, Utdanning, m.m. 1. Åndsverksloven 2. Datalagringsdirektivet DLD 3. Overvåkning 4. E – Miljø Hvilke miljømessige (miljø i videste betydning) hensyn bør tas lokalt og i et videre perspektiv? Eks: Lokalt, nasjonalt og internasj. Miljøfaktorers innvirkning på politiske- og sosiale faktorer 1.

Dokumentet blir enklest å bruke videre i prosessen dersom hvert punkt holdes så kort som mulig, helst en linje men maksimalt to i hvert punkt i kolonnen Faktorer. MEN: Skriv heller mer enn mindre, så rydder vi etterhvert.


Good luck! Dette er bare nr 1 av minst 3 analyser som skal ende med noe fornuftig i forhold til hvor Piratene bør sette fokuset, og hvilke virkemidler vi bør bruke for å bli en maktfaktor i norsk politikk. Denne gangen er det Stortingsvalg. Snart er det lokalvalg, da blir det noen lokale forhold som vil være forskjellige, blant annet vil vi sannsynligvis se flere direktedemokratiske avgjørelser i lokalpolitikken enn i rikspolitikken.


2. feb. 2013 Captain Blue anders@piratpartiet.no

      • For ordens skyld: Jeg snakker om et profesjonelt og akademisk korrekt strategidokument Øyvind ;)[a]***

http://www.3s4.org.uk/looking-out/challenges-of-strategic-analysis


Her er forresten et godt slideshow å gå gjennom http://www.slideshare.net/Timothy212/strategic-analysis-tools, bare sånn for de som vil ha litt oversikt over hvor omfattende arbeid som ligger bak et strategidokument som skal kunne hjelpe Piratpartiet Norge til å bli en viss maktfaktor i norsk politikk.


AK


Fant en nyttig artikkel på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning Burde kanskje være obligatorisk lesning for oss som vil være med på å utarbeide dette dokumentet? /TWB[b]

Vi skal nok foklare underveis om det er usikkerhet eller andre ting. Wikipedia er litt vel enkel i artikkelen du lenker til, men det er alltid et godt sted å begynne. Det er ikke påkrevd å vite alt om strategi og ledelse for å bidra til analysen. Bare å spørre TWB ;) /AK Saker å ta tak i Dette er en liste over aktuelle saker der vi kan komme med offentlige kommentarer. Forandringer i Åndsverksloven TBD NRK-avgift på mobiltelefoner TBD Slagord 1. Let’s hack the political sphere! (*Stared*) 2. 1984 er ikke en bruksanvisning 3. Sharing is Caring! (Nytt etter visittkorten, svinger godt!) 4. Skriv inn alle slagordene fra visittkortene, er en del som svinger der 5. Piratene kommer for å ta skatten din (Tror du må perfeksjonere denne Øyvind - AK)


Kanskje det beste vi kan gjøre er å fokusere på at partiet ikke blir oppfattet som et «Donald-parti», som Øyvind ikke ble sitert på av BT!


Det var mye som ikke ble sitert av BT. Dette er en viktig observasjon i forhold til å forholde seg til medier. De vil sitere deg på det som passer seg i forhold til artikkelen de skriver. Det er sannsynligvis vanskelig å vite hva de vil sitere deg på, så det er vel bare å prøve å svare så best som mulig på alle spørsmålene.


Det å starte et politisk parti er ikke så lett, men når man først har gjort det er det faktisk mulig å påvirke massene om man har en god strategi. Ved å studere strategi kan man bedre gjennomføre det som skal til for å kunne påvirke massene. Jeg anbefaler The Art of War av Sun Tzu, ikke bare fordi det er en klisjè, men fordi det faktisk er mye sannhet i det som ble skrevet for mange århundrer siden. Anekdoter som kan brukes i debatter og intervjuer Opphavsrett Teksten er flyttet til http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Opphavsrett. Ingen får lov til å bruke tallet mitt! Dette er et (søkt?) eksempel på å fremheve at alt, når det er digitalisert, faktisk kan representeres som et stort tall. Vi lager en liten tekstfil som inneholder en setning eller to. Vi påberoper oss retten til ekskusiv eiendomsrett over disse setningene, og gjør samtidig oppmerksom på at filen også kan representeres som et stort heltall når de binære kodene konverteres om til titallsystemet. Fordi vi har bestemt at denne filen er MIN og bare MIN, vil bruk av dette tallet nødvendigvis føre til at filen blir rekonstruert, og det er brudd på mine opphavsrettigheter. Med andre ord har de mistet retten til å bruke dette heltallet. Eventuelt kan en melodi lages, der notene konverteres om til heltallsverdier. Ingen får lov til å bruke denne tallrekken. Ytringsfrihet Musikksmakparagrafen Det hersker en allmenn oppfatning om at for eksempel religion skal være fritatt for kritikk, fordi dette kan såre de dyrebare følelsene hos de som hører med til religionen. I Storbritannia finnes det lover som forbyr såkalt «hate speech», og det er krefter som vil innføre lignende begrensninger på ytringsfriheten i Norge.


«Musikksmakparagrafen» er noe som vi, for å understreke et poeng, spøkefullt kan si vi vil ha innført. Dette kan forklares ved at det å si ting som «Du har ikke peiling på musikk», «Beatles er oppskrytt» eller «Bob Dylan synger som en kaffetrakter» kan såre følelsene hos de som har et nært forhold til musikken eller artisten. Og dette er faktisk ikke tull. Mange blir seriøst fornærmet hvis musikksmaken deres blir kritisert, og vil ta dette langt verre opp enn om all verdens religioner ble kritisert og latterliggjort på det verste. Likevel er denne indignasjonen mindre verdt enn om den hadde vært religiøst betinget.


Så hvorfor betraktes religion blant mange som en «hellig ku» som ikke skal kritiseres eller latterliggjøres? Hvorfor var det tegnerne og distributørene av Muhammedtegningene som fikk så ørene flagret av politikerne, og ikke de voldelige protestantene som forlangte at også ikke-muslimer skulle være underlagt forbudet mot avbilding av Muhammed? Det var en ynkelig og nedstemmende opplevelse å se den totale mangelen på vilje til å forsvare ytringsfriheten blant politikere som merkelig nok klarte å holde seg oppreist til tross for en alvorlig mangel på ryggrad.


Den eneste muligheten til å få slutt på den smertelige opplevelsen det er å få nedvurdert sin musikksmak, er å få følgende paragraf inn i Straffeloven:


Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for enhver type musikk eller artist, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder.


Det betyr selvfølgelig at musikkanmeldere ikke kan bruke verdiene 1-3 på terningen sin, og nedsettende prat om platen skal ikke forekomme. Men i praksis er dette ikke noe problem. Alle typer musikk og alle artister har krav på vår dypeste respekt og er hevet over enhver kritikk.[a]Øyvind A. Holm: Det vil etterhvert ende opp som det, forhåpentligvis. :) Det vi har bruk for nå, er en plass å legge ned strøideer og forslag til strategi og aktiviteter som kan vekke positiv omtale. Vi må bruke nyhetens interesse rundt PIR på best mulig måte. ________________ Anders Kleppe: Og et mer synlig sentralstyre kanskje? Husk å smile neste gang BA tar bilder ;) ________________ Øyvind A. Holm: Jeg smiler inni meg. :) Men joda, man gjør da det. Bildet som ble plukket ut var et der man så litt mutt ut. ________________ Anders Kleppe: Det var en utrolig bra artikkel der også. Får si det igjen: Good Job!!!!! [b]Øyvind A. Holm: Det ser ut som en flott link, Tore. Skal lese gjennom det og dokumenter som den peker til, og se om vi kan får implementert det i dokumentet. Anders nevnte mye lurt lengre oppe på sida her, og jeg skjønner jo at jeg ikke er videre bevandret i formelle og akademiske strategiutredninger. Will fix. ________________ Anders Kleppe: Nå er det bare å begynne å fylle inn punkter. Åndsverksloven er f.eks. tilhørende juridiske, sosiale men også faktisk kanskje miljø. Det kommer veldig an på hvor vidt vi skal definere begrepet miljø.