Styremøte Unge Pirater 25.10.2015

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette referatet er godkjent!

Dette referat er godkjent, og skal ikke redigeres. Informasjonen er kontrollert som korrekt.

Sentralstyremøte 25. oktober 2015 klokken 15.00

Server:Port: mumble.youngpirates.eu:64738 Room: Unge Pirater

Tilstede: Adrian Tveito Ingebrigtsen, Anders Kleppe, Lasse Gregersen, Fredrik Kabdebo Nordhammer, Tale Haukbjørk Østrådal

Fraværende: Steffen Boe Johansen (Skolegreijor.)

Møteleder: Adrian Tveito Ingebrigtsen

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Møtestart: kl 15:06

Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling ble sendt på mail

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av referater

https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Styrem%C3%B8te_Unge_Pirater_03.07.2015 https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Styrem%C3%B8te_Unge_Pirater_08.07.2015

[Enstemmig godkjent]

Beretning av arbeid gjort siden sist styremøte

Adrian: Vært i banken og trødd seg gjennom papirmølla banken ga ham. Jobbet med hjemmesida, tenkt litt på design, tweaket litt her og der. Vært på møte med og blitt kontaktperson for YPE og YPN (Young Pirates Nordic). Har deltatt på USAGT, en debattarena for ungdomspolitikere. Anders: Har også trødd litt i DNBs papirmølla som backup for Adrian. Diskutert og eksperimentert med merch sammen med Adrian. Fredrik og Lasse: Har ikke gjort noe som helst. Me de har faktisk ikke tid heller, da. Tale: Vært opptatt med å være admiral i Piratpartiet.

Ekstraordinært landsmøte, November 2015!

Vedtekstedringsforslag av Adrian: Med dagens vedtekter må alle i styret signere samme papir om uPir skal foreta seg noe formelt, f. eks. starte opp egen bankkonto. Derfor ønsker admiralen følgende vedtektsendringer:

Forlsag til vedtektsednring:

§4.1 byttes ut med: Styret utgjør Unge Piraters ledelse og daglige drift.

§4.2 byttes ut med: Styret består av én leder (i dagligtale uttalt Admiral), to nestledere (i dagligtale uttalt styrpersoner) som henholdsvis velges hvert andre år, inntil 4 styremedlemmer, samt en kasserer (i dagligtale uttalt skattekistesjef) og en person eller gruppe med ansvar for internasjonal koordinasjon.

Ny paragraf §10 alle etter flyttes:

    §10 Signatur og prokura
        §10.1 Signaturrett tildeles styrets leder alene
        §10.2 Prokura tildeles styrets leder alene
        

Fristen for å kalle inn for LM er 14 dager før møtet.

Når: Styret blir enige om at søndag 15. november passer fint.

Hvor: Digitalt. Mumble, Teamspeak, Jitsi eller appear.in? Styret satser på Appear.in, da det er lett å gjøre opptak der.

Agendaen blir slik vedtektene sier.

Landsmøte 2016

Lasse og Tale må i teorien gjenvelges, det vil si Tale har blitt for gammel og kan ikke velges igjen. Vi må klare å grave frem unge pirater som har lyst til å sitte i sentralstyret. Når: Det er ikke prekært å planlegge nå, men vi må ha det i bakhodet så snart neste LM (xLM 2015) er overstått. Adrian foreslår å avholde et sentralstyremøte der LM16 er tema etter xLM. Alle er enige i det.

Annet

Verving! Tale kan gjerne prøve å fiske medlemmer med å vise hvor kult det er å være ung pirat. Adrian ber om nye frivillige til å snekre hjemmeside. Tale har bruker og kan dille litt fortløpende, men er ikke rette person til å fylle siden med innhold.

Møte avsluttet : kl 15:38