Styremøte Unge Pirater 27.02.2014

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 21. jan. 2022 kl. 12:55 av Adrian (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk

Formell innkalling til styremøte 28.02.2014

Sted for møtet: Skype. Lasse inviterer medlemmene av styret og Tech til en gruppesamtale.

Tidspunkt for møtet: 19:00

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling ved valg av møteleder og referent
 • Fremleggelse av plan for Landsmøtet (Lokale, husing av deltakere)
 • Fordeling av arbeidsoppgaver i forkant av Landsmøtet
 • Godkjenning av innkalling til Landsmøtet
 • Redegjørelse fra Tech.uPIR
 • Tekniske løsninger på Landsmøtet
 • Eventuelt.

Referat:

Innkallingen er godkjent. Møtet startet 19:00 presis Møteleder: Lasse Gregersen Referent: Fredrik Kabdebo Nordhammer

Fremleggelse av plan for Landsmøtet.

Rådhuset i Rælingen - Pris for leie av lokalet:

Det vil koste : Fredagen kr 560.- fra kl 0800-2200 Lørdagen kr 1135.- kl 0800-2200 Søndagen kr 1135.- kl 0800-2200

Redegjørelse fra Tech:

Fredrik har fått oppgave i å sette opp owncloud. Mundt jobber med LDAP, og Fredrik skal koble Ownclouden sammen med LDAP'en. Mundt har jobbet med et avstemmingssystem, som muligens kan brukes ved LM. Lasse ber tech om å sette opp et debatteringssystem for uPIR minst 1 uke før Landsmøtet i Akershus.

Tekniske løsninger på Landsmøtet :

Forslag fra Tech om å bruke livestream.com til streaming av landsmøtet.


Tilleggsopplysninger

 • Mundt forlot møtet 19:38
 • Møtet er intil videre satt på vent, og vil fortsette klokken ni.
 • Møtet er i gang igjen klokken 21:08
 • Ole skal snakke med eieren av lokalet om å ordne soveplasser for deltagere i gymsalen på lokalet.

Møtet er avsluttet 21:47.