Styremøte PIR Hordaland 2017-08-01

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 2. aug. 2017 kl. 13:39 av Øyvind A. Holm (diskusjon | bidrag) (Legg inn katekorier. Kommer fra commit e70e6fe99750 i pir-hordaland.git)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Styremøte i Piratpartiet avd. Hordaland 2017-08-01

Møtet startet kl 16:40 på Espresso House, Bystasjonen, Bergen.

Oppmøtte, alfabetisk rekkefølge:

  • Olav Handeland
  • Ståle Olsen
  • Ørjan Langbakk
  • Øyvind A. Holm

1. Valg av referent, godkjennelse av innkalling, valg av ordstyrer og to protokollunderskrivere.

Øyvind valgt som referent. Ingen innsigelser på innkallingen. Ståle valgt til ordstyrer. Protokollunderskrivere: Olav og Ståle.

2. Mediatrening - finne frem til en dag som passer for folk snarest.

Ståle mener at det bør utsettes på grunn av andre presserende ting. Øyvind mener at det trenger ikke å bli gjort så mye av det, det viktigste er å få trent seg på vanskelige spørsmål. Ståle foreslår at alle lager en liste med vanskelige spørsmål som stilles til de andre.

3. Få fortgang i vår aktivisering av medlemmer, innkalling til medlemsmøte snarest.

Velkomstmail er påbegynt. Dato for medlemsmøte settes til 10. august. Olav sjekker tilgang på lokale i morgen. Hvis det ikke går, sjekkes det med biblioteket.

4. Telefoner/abonnement for leder/nestleder/mediaansvarlig.

Olav har fått tak i en telefon, foreslår at Ståle får den fordi det ser ut til at han har mest tid til piratvirksomhet for tiden.

5. Skifte av navn fra Hordaland Piratparti til Piratpartiet Hordaland?

Denne saken utsettes, blant annet fordi det ikke finnes noen standard for alle fylkeslag, og det bør være en sak som bestemmes sentralt.

6. Få orden på vårt sosiale mediaopplegg.

Slack.com har en plugin som gjør det mulig å integrere mot Facebook og Twitter, den koster ca 500 kroner. Ørjan sender søknad om dekking av dette.

7. Skarp uttalelse mot overvåkningssamfunnet og alle dets aspekter i skrift og tale.

Tas til etteretning og utsettes. Ståle lager et utkast som de andre kan kommentere på.

8. Piratpartiet overtar APs gamle/ekte sosialpolitikk?

Arbeiderpartiet hadde i gamle dager en politikk der de svakeste i samfunnet ble tatt vare på. Det ser ut til at dette er noe som mangler i dagens partipolitikk, og det er en sak Piratpartiet kan ta til seg og fokusere på. Vi kommer tilbake til det på et senere møte. Alle er enige i er at dette kan bli en god kampsak for partiet.

9. Utvikling av vår politikk for transformering av samfunnet til et sted der det kryr av oppegående og kreative folk som tenker kritisk.

Generell diskusjon omkring konseptet, det er et tema som bør utredes videre, for eksempel på et medlemsmøte og styrenivå.

10. Umiddelbar eksklusjon av Anders Kleppe (se Olav Handelands betraktninger under innkallingen). Handeland vil redegjøre nærmere for sitt forslag og begrunnelsen for det.

Behandlingen av denne saken er unntatt offentlighet av personvernhensyn, men eksklusjonen av Anders Kleppe ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble avsluttet kl 19:07.