StyrevervSorTrondelag2017

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 16. jul. 2017 kl. 14:04 av Gormpirat (diskusjon | bidrag) (1.gangs gjennomlesning fullført.)
Hopp til: navigasjon, søkHer skriver du søknaden din til stilling i Fylkesstyret og valgkommiteen.

Kopier og lim tabellmalen under og lim den inn under malen. Etter den siste kandidatens presentasjon.

Du kan også sende e-post til styret.sor-trondelag (at) piratpartiet.no med all påkrevd informasjon om deg selv og kandidaturet, så skal vi sørge for at du blir ført opp som kandidat på denne siden.

Valgkommiteen vil anbefale at kun kandidater som har erfaring fra styrearbeid i nasjonale organisasjoner stiller til valg i fylkesstyret. Det er påkrevd at alle styremedlemmer setter seg godt inn i alle lover, regler og rundskriv Piratpartiet er pålagt å følge. Dette er et absolutt krav dersom Piratpartiet skal kunne beholde status som politisk parti og også motta partistøtte i fremtiden.

Rådet fra valgkommiteen er å la være å stille som kandidat dersom du mangler kompetanse på det nivået Piratpartiet skal operere i. Det vil hemme utviklingen av Piratpartiet og har i fortiden skapt unødvendig mye uro og stoppet viktige prosjekter for å øke medlemsmassen, engasjement og valgkampprosjekter.

Det er også veldig viktig for styrekandidater å være bevisst på hva styrets oppgaver er og også veldig viktig å være informert om at Piratpartiet og piratbevegelsen er to helt forskjellige institusjoner. Piratpartiet skal få representanter på Stortinget for å endre lover og regler i henhold til piratprinsippene. Piratbevegelsen skal være aktivister og bidra med helt andre virkemidler enn Piratpartiet kan gjøre som politisk parti. De to skal alltid selvfølgelig samarbeide og støtte hverandre, men Piratpartiet er her for å endre lover og regler slik at vi kan endre verden. Da må vi ha representasjon i Stortinget og i andre politiske organer rundtom i det ganske land.Bruk følgende mal når du stiller som kandidat til fylkesstyret. Ufullstendige presentasjoner vil bli bedt oppdatert umiddelbart. Om dette ikke skjer umiddelbart vil kandidaten fjernes dersom pålegg om fullstendig informasjon ikke følges opp i presentasjonen. Ja, det er strengt, men landsmøtet må kunne ta informerte valg, og da trenges det informasjon.


For styremedlemmer gjelder følgende:

  1. Du må ha kompetanse i det å sitte i styre. Med det menes at du bør ha erfaring fra å sitte i styre i frivillig organisasjon eller i bedrift. Å ha erfaring fra lokalstyre og fylkesstyre i Piratpartiet eller andre organisasjoner er nyttig.
  2. Du må følge politikken til Piratpartiet og jobbe for det som landsmøtet bestemmer.
  3. Du må være ryddig og strukturert i arbeidet du gjør, og kunne samarbeide med andre.
  4. Du må kunne håndtere press. Det er viktig å kunne håndtere medlemmer, som er uenige med avgjørelser i fylkesstyret, på en ryddig og ordentlig måte.
  5. Styremedlemmer er personlig økonomisk ansvarlig for vedtak som påfører Piratpartiet tap av økonomiske midler.
  6. Styremedlemmer er forpliktet etter lov og holde seg oppdatert på Valgloven, Partiloven, Revisorloven, Regnskapsloven, pålegg fra Partilovnemnda, pålegg fra SSB og holde seg orientert om regelverkt, forskrifter og rundskriv.
  7. Videre er styremedlemmer pålagt ved lov å rapportere hvert år om den økonomiske situasjonen i partiet som inkluderer regnskap, forfatning av årsberetning og tett samarbeid med generalsekretær slik at alt kan vli rapportert i tide.
  8. Konsekvensen av ikke å følge disse prosedyrene er i verste fall nedleggelse av partiet eller full reduksjon i partistøtte. Økonomiske krav som ikke kan dekkes ved tapt partistøtte er altså hvert enkelt styremedlems personlige ansvar å dekke inn.

Det er en stekt anbefaling fra valgkommiteen å ikke stille til valg til fylkesstyret dersom du ikke ønsker, har kompetanse til å sette det inn i alt regelverket eller rett og slett ikke vil følge lover og regler. Det har hatt meget alvorlige konsekvenser for Piratpartiet siden mars 2015 siden styrene før den tid ikke fulgte lover og regler vi er pålagt å følge.


Her finner du eksempler på utfylte tabeller / søknader og kildekoden om du ønsker å bruke den

Navn og nettnavn Fornavn Mellomnavn Etternavn - Nettnavn og hvor
Referansepersoner Hvem kan valgkommiteen og fylkesstyret kontakte for å sjekke om kvalifikasjoner er som oppgitt i CV?
Hvilket lokallag er du medlem i? Hvilket lokallaglag er du medlem i?
Kvalifikasjoner/CV Hva er kvalifikasjonene dine? Jobberfaring, hobbyer, frivillig arbeid, m.m.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Hvordan vil din kompetanse hjelpe fylkesstyret i å utføre oppgavene Piratpartiet trenger?
Motivasjon og kompetanser Hva er motivasjonen din for å stille som kandidat og er kompetansen din tilpasset motivasjonen din for å stille som kandidat?
Kontaktdetaljer Hvordan kan valgkommiteen og fylkesstyret få kontakt med deg for å få mer informasjon fra deg?


Leder - Kaptein

Navn og nettnavn Fornavn Mellomnavn Etternavn - Nettnavn og hvor
Referansepersoner Hvem kan valgkommiteen kontakte for å sjekke om kvalifikasjoner er som oppgitt i CV? Nevn disse i e-post til sek (at) piratpartiet.no. Ikke legg dem ut her hvis referansene ikke har gitt samtykke til det.
Hvilket lokallag er du medlem i? Hvilket lokallag er du medlem i?
Kvalifikasjoner/CV Hva er kvalifikasjonene dine? Jobberfaring, hobbyer, frivillig arbeid, m.m.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Hvordan vil din kompetanse hjelpe fylkesstyret i å utføre oppgavene Piratpartiet trenger?
Motivasjon og kompetanser Hva er motivasjonen din for å stille som kandidat og er kompetansen din tilpasset motivasjonen din for å stille som kandidat?
Kontaktdetaljer Hvordan kan valgkommiteen og fylkesstyret få kontakt med deg for å få mer informasjon fra deg?


Kandidat 1

Navn og nettnavn Gorm Hanssen - GormPirat
Referansepersoner generalsekretær Anders Kleppe, 2.nestleder Øyvind Eikrem, partileder Tale M. Haukbjørk Østrådal
Hvilket lokallag er du medlem i? Trondheim
Kvalifikasjoner/CV Jeg har noen få år høyere utdanning med examen philosoficum, grunnfag psykologi og et år pedagogikk. Fritiden går med til familie, og da gjerne enten på fritidsaktiviteter med ungene eller i skauen. Det eneste jeg har gjort innen frivilig arbeid er i Piratpartiet, i to år som både fylkeslagsleder og nestleder.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Med noe akademisk bakgrunn, er jeg vant med å orientere meg i et landskap hvor vi har rammebetingelser å forholde oss til, som økonomi, vedtekter, forskrifter, lover og håndtverke til eksperter. Vi trenger å definere hva som må skje, og deretter hvordan vi skal komme oss dit. Og da må vi gjøre de riktige tingene.
Motivasjon og kompetanser Grunnen til at jeg stiler til valg som organisatorisk nestleder, er at dette er en jobb jeg har nå, og en jobb jeg vet at jeg kan. Jeg har fulgt opp de aktive fylkes og lokallagene som har hatt behov for det. I tillegg må man kunne takle ulike typer press i arbeidet. Jeg har et ønske om å dra min del av lasset for at vi skal komme oss inn på stortinget også i Norge, og ta fatt på jobben med menneskerettigheter demokrati og at folk selv får bestemme. Som første nestleder bety dette å legge mye til rette for at alle lagene har det de trenger for å gjøre en god jobb. Har de ikke det, så trenger de noen å falle tilbake på. Det er min jobb.
Kontaktdetaljer gorm[kanelsnurr]piratpartiet.no


Nestleder

Kandidat 1

Navn og nettnavn Øyvind Eikrem
Referansepersoner Hvem kan valgkommiteen kontakte for å sjekke om kvalifikasjoner er som oppgitt i CV? Nevn disse i e-post til styret.sor-trondelag (at) piratpartiet.no. Ikke legg dem ut her hvis referansene ikke har gitt samtykke til det.
Hvilket lokallag er du medlem i? Trondheim
Kvalifikasjoner/CV Hva er kvalifikasjonene dine? Jobberfaring, hobbyer, frivillig arbeid, m.m.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Mange års styreerfaring fra universitet og akademia, bla.a som instituttleder og styremedlem.
Motivasjon og kompetanser Jeg mener å inneha aktuell kompetanse fra år med organisasjon og ledelse innenfor udanning og akademia.
Kontaktdetaljer styret.sor-trondelag (at) piratpartiet.no

Styremedlem

Kandidat 1

Navn og nettnavn Lars Anshus Stormo
Referansepersoner valgkommiteen får dem utlevert pr.mail eller telefon.
Hvilket lokallag er du medlem i? Midtre Gauldal
Kvalifikasjoner/CV Lang fartstid innen organisasjon og ledelse, både fra forsvaret og som aktiv i Høyre.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Flere års fartstid innen organisasjon og ledelse
Motivasjon og kompetanser Jeg føler størst politisk tilhørighet til Piratpartiet, ettersom dette partiet jobber for samfunnets svakeste og menneskerettigheter, demokrati og at folket selv skal få bestemme.
Kontaktdetaljer Sekratariatet har min mailadresse og telefonnummer.


Kandidat 2

Navn og nettnavn Fornavn Mellomnavn Etternavn - Nettnavn og hvor
Referansepersoner Hvem kan valgkommiteen kontakte for å sjekke om kvalifikasjoner er som oppgitt i CV? Nevn disse i e-post til styret.sor-trondelag (at) piratpartiet.no. Ikke legg dem ut her hvis referansene ikke har gitt samtykke til det.
Hvilket lokallag er du medlem i? Hvilket lokallag er du medlem i?
Kvalifikasjoner/CV Hva er kvalifikasjonene dine? Jobberfaring, hobbyer, frivillig arbeid, m.m.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Hvordan vil din kompetanse hjelpe fylkesstyret i å utføre oppgavene Piratpartiet trenger?
Motivasjon og kompetanser Hva er motivasjonen din for å stille som kandidat og er kompetansen din tilpasset motivasjonen din for å stille som kandidat?
Kontaktdetaljer Hvordan kan valgkommiteen og fylkesstyret få kontakt med deg for å få mer informasjon fra deg?


Kandidat x (mal)

Navn og nettnavn Fornavn Mellomnavn Etternavn - Nettnavn og hvor
Referansepersoner Hvem kan valgkommiteen kontakte for å sjekke om kvalifikasjoner er som oppgitt i CV? Nevn disse i e-post til styret.sor-trondelag (at) piratpartiet.no. Ikke legg dem ut her hvis referansene ikke har gitt samtykke til det.
Hvilket lokallag er du medlem i? Hvilket lokallag er du medlem i?
Kvalifikasjoner/CV Hva er kvalifikasjonene dine? Jobberfaring, hobbyer, frivillig arbeid, m.m.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Hvordan vil din kompetanse hjelpe fylkesstyret i å utføre oppgavene Piratpartiet trenger?
Motivasjon og kompetanser Hva er motivasjonen din for å stille som kandidat og er kompetansen din tilpasset motivasjonen din for å stille som kandidat?
Kontaktdetaljer Hvordan kan valgkommiteen og fylkesstyret få kontakt med deg for å få mer informasjon fra deg?


Valgkommite (0-3 kandidater)