StyrevervSorTrondelag2017

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Her skriver du søknaden din til stilling i Fylkesstyret og valgkommiteen.

Kopier og lim tabellmalen under og lim den inn under malen. Etter den siste kandidatens presentasjon.

Du kan også sende e-post til styret.sor-trondelag (at) piratpartiet.no med all påkrevd informasjon om deg selv og kandidaturet, så skal vi sørge for at du blir ført opp som kandidat på denne siden.

Valgkommiteen vil anbefale at kun kandidater som har erfaring fra styrearbeid i nasjonale organisasjoner stiller til valg i fylkesstyret. Det er påkrevd at alle styremedlemmer setter seg godt inn i alle lover, regler og rundskriv Piratpartiet er pålagt å følge. Dette er et absolutt krav dersom Piratpartiet skal kunne beholde status som politisk parti og også motta partistøtte i fremtiden.

Rådet fra valgkommiteen er å la være å stille som kandidat dersom du mangler kompetanse på det nivået Piratpartiet skal operere i. Det vil hemme utviklingen av Piratpartiet og har i fortiden skapt unødvendig mye uro og stoppet viktige prosjekter for å øke medlemsmassen, engasjement og valgkampprosjekter.

Det er også veldig viktig for styrekandidater å være bevisst på hva styrets oppgaver er og også veldig viktig å være informert om at Piratpartiet og piratbevegelsen er to helt forskjellige institusjoner. Piratpartiet skal få representanter på Stortinget for å endre lover og regler i henhold til piratprinsippene. Piratbevegelsen skal være aktivister og bidra med helt andre virkemidler enn Piratpartiet kan gjøre som politisk parti. De to skal alltid selvfølgelig samarbeide og støtte hverandre, men Piratpartiet er her for å endre lover og regler slik at vi kan endre verden. Da må vi ha representasjon i Stortinget og i andre politiske organer rundtom i det ganske land.Bruk følgende mal når du stiller som kandidat til fylkesstyret. Ufullstendige presentasjoner vil bli bedt oppdatert umiddelbart. Om dette ikke skjer umiddelbart vil kandidaten fjernes dersom pålegg om fullstendig informasjon ikke følges opp i presentasjonen. Ja, det er strengt, men landsmøtet må kunne ta informerte valg, og da trenges det informasjon.


For styremedlemmer gjelder følgende:

  1. Du må ha kompetanse i det å sitte i styre. Med det menes at du bør ha erfaring fra å sitte i styre i frivillig organisasjon eller i bedrift. Å ha erfaring fra lokalstyre og fylkesstyre i Piratpartiet eller andre organisasjoner er nyttig.
  2. Du må følge politikken til Piratpartiet og jobbe for det som landsmøtet bestemmer.
  3. Du må være ryddig og strukturert i arbeidet du gjør, og kunne samarbeide med andre.
  4. Du må kunne håndtere press. Det er viktig å kunne håndtere medlemmer, som er uenige med avgjørelser i fylkesstyret, på en ryddig og ordentlig måte.
  5. Styremedlemmer er personlig økonomisk ansvarlig for vedtak som påfører Piratpartiet tap av økonomiske midler.
  6. Styremedlemmer er forpliktet etter lov og holde seg oppdatert på Valgloven, Partiloven, Revisorloven, Regnskapsloven, pålegg fra Partilovnemnda, pålegg fra SSB og holde seg orientert om regelverkt, forskrifter og rundskriv.
  7. Videre er styremedlemmer pålagt ved lov å rapportere hvert år om den økonomiske situasjonen i partiet som inkluderer regnskap, forfatning av årsberetning og tett samarbeid med generalsekretær slik at alt kan vli rapportert i tide.
  8. Konsekvensen av ikke å følge disse prosedyrene er i verste fall nedleggelse av partiet eller full reduksjon i partistøtte. Økonomiske krav som ikke kan dekkes ved tapt partistøtte er altså hvert enkelt styremedlems personlige ansvar å dekke inn.

Det er en stekt anbefaling fra valgkommiteen å ikke stille til valg til fylkesstyret dersom du ikke ønsker, har kompetanse til å sette det inn i alt regelverket eller rett og slett ikke vil følge lover og regler. Det har hatt meget alvorlige konsekvenser for Piratpartiet siden mars 2015 siden styrene før den tid ikke fulgte lover og regler vi er pålagt å følge.


Her finner du eksempler på utfylte tabeller / søknader og kildekoden om du ønsker å bruke den

Navn og nettnavn Fornavn Mellomnavn Etternavn - Nettnavn og hvor
Referansepersoner Hvem kan valgkommiteen og fylkesstyret kontakte for å sjekke om kvalifikasjoner er som oppgitt i CV?
Hvilket lokallag er du medlem i? Hvilket lokallaglag er du medlem i?
Kvalifikasjoner/CV Hva er kvalifikasjonene dine? Jobberfaring, hobbyer, frivillig arbeid, m.m.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Hvordan vil din kompetanse hjelpe fylkesstyret i å utføre oppgavene Piratpartiet trenger?
Motivasjon og kompetanser Hva er motivasjonen din for å stille som kandidat og er kompetansen din tilpasset motivasjonen din for å stille som kandidat?
Kontaktdetaljer Hvordan kan valgkommiteen og fylkesstyret få kontakt med deg for å få mer informasjon fra deg?

Leder - Kaptein

Kandidat 1

Navn og nettnavn Lars Anshus Stormo
Referansepersoner valgkommiteen får dem utlevert pr.mail eller telefon.
Hvilket lokallag er du medlem i? Midtre Gauldal
Kvalifikasjoner/CV Lang fartstid innen organisasjon og ledelse, både fra forsvaret og som aktiv i Høyre.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Flere års fartstid innen organisasjon og ledelse
Motivasjon og kompetanser Jeg føler størst politisk tilhørighet til Piratpartiet, ettersom dette partiet jobber for samfunnets svakeste og menneskerettigheter, demokrati og at folket selv skal få bestemme.
Kontaktdetaljer Sekratariatet har min mailadresse og telefonnummer.

Nestleder

Kandidat 1

Navn og nettnavn Davor Poljcic
Referansepersoner
Hvilket lokallag er du medlem i? Trondheim
Kvalifikasjoner/CV Jeg er en utdannet maskiningeniør med 3 års erfaring som prosjektingeniør. Her har jeg jobbet med design, produksjon, markedsføring, studert forskrifter og mer. Videre har jeg vært styremedlem i Sør-Trøndelag Piratparti siden slutten av 2013. Er også styremedlem i sameiet i Mellomila 90 siden 2016. Satt også en kort periode i sentralstyret på slutten av 2016 til starten i 2017 som varamedlem.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Kan bidra med markedsføring, resultatskapning, design og produksjon av boder m.m. Videre er jeg pålitelig og stiller opp for mine medlemmer, og gjør ikke noen valg uten samtykke av andre. Alle medlemmer skal bli hørt og tatt vare på.
Motivasjon og kompetanser Grunnen til at jeg stiller som nestleder er for å gjøre Sør-Trøndelag Piratparti like sterkt som i 2013. Videre har jeg et stort ønske om å danne det beste og det sterkeste fylkeslaget for Piratpartiet. Har store planer for fortiden, en av de er å bo på seilbåt, så vi vil da ha en skute med pirat-flaget på hvor vi kan ha våre møter i fremtiden.
Kontaktdetaljer davor[kanelsnurr]piratpartiet.no

Styremedlem

Kandidat 1

Navn og nettnavn Øyvind Eikrem
Referansepersoner Hvem kan valgkommiteen kontakte for å sjekke om kvalifikasjoner er som oppgitt i CV? Nevn disse i e-post til styret.sor-trondelag (at) piratpartiet.no. Ikke legg dem ut her hvis referansene ikke har gitt samtykke til det.
Hvilket lokallag er du medlem i? Trondheim
Kvalifikasjoner/CV Hva er kvalifikasjonene dine? Jobberfaring, hobbyer, frivillig arbeid, m.m.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Mange års styreerfaring fra universitet og akademia, bla.a som instituttleder og styremedlem.
Motivasjon og kompetanser Jeg mener å inneha aktuell kompetanse fra år med organisasjon og ledelse innenfor udanning og akademia.
Kontaktdetaljer styret.sor-trondelag (at) piratpartiet.no

Kandidat x (mal)

Navn og nettnavn Fornavn Mellomnavn Etternavn - Nettnavn og hvor
Referansepersoner Hvem kan valgkommiteen kontakte for å sjekke om kvalifikasjoner er som oppgitt i CV? Nevn disse i e-post til styret.sor-trondelag (at) piratpartiet.no. Ikke legg dem ut her hvis referansene ikke har gitt samtykke til det.
Hvilket lokallag er du medlem i? Hvilket lokallag er du medlem i?
Kvalifikasjoner/CV Hva er kvalifikasjonene dine? Jobberfaring, hobbyer, frivillig arbeid, m.m.
Hvilket bidrag kan du gi fylkesstyret? Hvordan vil din kompetanse hjelpe fylkesstyret i å utføre oppgavene Piratpartiet trenger?
Motivasjon og kompetanser Hva er motivasjonen din for å stille som kandidat og er kompetansen din tilpasset motivasjonen din for å stille som kandidat?
Kontaktdetaljer Hvordan kan valgkommiteen og fylkesstyret få kontakt med deg for å få mer informasjon fra deg?

Valgkommite (0-3 kandidater)