Unge Piraters Ekstraordinærelandsmøte 15.11.2015

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 5. jun. 2017 kl. 11:53 av Adrian (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Dette referatet er godkjent!

Dette referat er godkjent, og skal ikke redigeres. Informasjonen er kontrollert som korrekt.

Unge Pirater's Ekstraordinært Landsmøte 2015
Avholdes: https://appear.in/eolm15
15 november 2015, kl 15:00

Innkallelse:

Hei, alle Unge Pirater.

Jeg inkaller til ekstraordinært landsmøte 2015, søndag den 15. november kl 15.
Møte vil avholdes heldigital, og er planlagt å kjøres på appear.in.

Saker til landsmøte kan sendes inn til sek@ungepirater.no innen søndag 8. november kl 14:59, 2015.
Saker som ikke er mottatt før da vil ikke bli med på sakslisten.

En full saksliste vil bli sendt ut den 8. november før kl. 22:00.

Spørsmål i forbidnelse med dette ekstraordinære landsmøte kan sendes til sek@ungepirater.no

Midlertidig saksliste ser slik ut:

 1. Godkjenning av innkalling og referat fra siste landsmøte
 2. Valg av Møteleder og referent
 3. Styrets beretning
 4. Økonomisk rapport
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Forslag til vedtektsendring
 7. Forslag til logoendring
 8. Valg av 2[to] protokollunderskrivere


Vell møtt til ekstraordinært landsmøte

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling og referat fra siste landsmøte
 2. Valg av Møteleder og referent
 3. Styrets beretning
 4. Økonomisk rapport
 5. Fastsettelse av medlemskontingent
 6. Forslag til vedtektsendring
 7. Forslag til logoendring
 8. Valg av 2[to] protokollunderskrivere


Vedtektsendring: https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Vedtektforslag_uPir_eolm15

Logoforslag:
Anders Kleppe er forslagstiller

Referat:

Kl. 15:00 Åpnes møte
Landsmøtet flytter møte flytte møte en time. [ENSTEMIG VEDTATT]

Kl. 16:07 Møte fortsetter

Godkjenning av inkkalling og referat fra siste landsmøte

Godkjenning av innkalling og referat fra siste landsmøte. [ENSTEMMIG VEDTATT]

Valg av møteleder og referent

Adrian stiller som møteleder [ENSTEMMIG VEDTATT]
Lasse stiller som referent [Enstemmig vedtatt]
Tale stiller som backup-referent dersom Lasses tastatur skulle forulykke eller lignende. [Enstemmig vedtatt]

Styrets beretning:

Siden sist landsmøte har styret avholdt 4 styremøter. Det har vært et større fokus mot medlemmer og løsninger rettet mot medlemmer og informasjon. Vi har etablert en innmeldingskjema på nett, for letter å kunne bli medlem. Itillegg er et ny nettside under produksjon og satses den skal være klar til nyåret. Styret har også laget dokumenter for letter å etablere fylkeslag.
Økonomi har også vært viktig i denne perioden, og etablering av bankavtale. Piratpartiet har vært behjelpelig med utgifter.

Økonomisk rapport:

Ingen økonomiske forhold å rapportere. Fremover skal det søkes om statsstøtte.

Fastsettelse av medlemskontingent:

Adrian foreslår fortsettelse av summen på 50,- NOK eller omtrentlig samme beløp i annen valuta [Enstemmig vedtatt]
Lasse foreslår å redusere medlemskontingenten til 49.99,- NOK.

Summen forblir på 50 kroner ved enstemmig undertrykkelse av Lasse.

Forslag til vedtektsendring:

Adrian foreslår å stemme over endringsforslaget i sin helhet, altså ikke 1 og 1 forslag. https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Vedtektforslag_uPir_eolm15 [ENSTEMMIG VEDTATT]


Forslag til logoendring:

Full Logo [ENSTEMMIG VEDTATT]

Liten Logo Tynn Strek [ Adrian, Tale ]
Liten Logo Tykk Strek [ Lasse, Fredrik ]

På grunn av stemmelikhet, avgjør sittende leders stemme. Vinneren er "Liten Logo Tynn Strek" og Lasse protesterer stille for seg selv med en skål nøtter

Valg av to protokollunderskrivere:

Lasse foreslår Adrian og Tale, ettersom disse to er bosatt i Norge.
Fredrik ber om å protokollføre at Fredrik er sterkt uenig i Lasses forslag men stemmer for det ettersom det ikke finnes andre forslag.
[Enstemmig vedtatt]

Benkeforslag/eventuelt(Fabulous):

Lasses forslag

Lasse ønsker å protokollføre paragraf ni (9). [Enstemmig Vedtatt]

Mistillitsforslag

Lasse kommer med mistillitsforslag som kanskje ikke skal protokollføres mot dagens kjeksansvarlige, Tale. Tale stiller seg bak mistillitsforslaget. Alle innser at Tale ikke har kjøpt kjeks i dag og derav mistillitsforslaget. Forslaget får uante konsekvenser. [Enstemmig vedtatt, forslaget protokollføres etter terningkastet foretatt for å avgjøre om forslaget skal protokollføres eller ikke uavhengig av utfall av avstemningen av forslaget]

LM 2025

Saksliste/agenda for LM 2025: (Stemmes over i sin helhet.) [Vedatt med 2 for, 1 mot og 1 avholdende]

 1. Paragraf 9 (kjeks)
 2. (Tvangs)oppløsning av uPir null sex(06)
 3. Ved oppfinnelse av tidsmaskin, skal landsmøtet (uviss dato 2025) komme på Unge Piraters ekstraordinære landsmøte den 15/11/2015 på adressen appear.in/eolm15 eller ekvivalent adresse.
 4. Hvis organisasjonen ikke finnes ved inngangen til 2025, så kan stiftelsesmøte avholdes som erstatning for ordinært landsmøte senest innen utgangen av 2025.
 5. Kjeks
 6. Inviter Unge Piraters Styret 2015 og Generalsekretær 2015 til LM 2025.
 7. Sakslisten kan utvides av LM 2025 eller Alexander Rybak
 8. Følgende video skal vises på skjerm for alle landsmøtets deltagere og det skal skrives en skriftlig vurdering av samtlige deltakere: https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ


Praktisk informasjon

Møtte oppheves
Kl 17:55 CET-tid
Kl 23:55 HCMC-tid