Valgkamperfaringer ST

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 3. mar. 2021 kl. 00:22 av EvenSG (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er Sør-Trøndelag Piratparti sine Valgkampserfaringer Her er det selvfølgelig mulig å legge til egne erfaringer, men vi ber om at disse føres opp etter Sør-Trøndelags erfaringer og merkes tydelig med forfatter og fylke.

Hva har vi gjort?


Piratpils

  • Hva gjorde vi?
  • Vi har siden tidlig i fjor arrangert piratpils omtrent hver uke. Piratpils er en uformell samling hvor vi samles for skitprat, politikk og øl. Man trenger ikke være medlem for å bli med på Piratpils.
  • positive

Vi har blitt en sosial og sammensveiset gjeng vi har en lav terskel for å engasjere seg lavterskel møtested for nysgjerrige ikkemedlemmer negative Et for sterkt fokus på alkohol i sosiale sammenhenger kan virke avvisende på enkelte. Vi har ikke opplevd dette enda Når UngePirater ST blir etablert er de sannsynligvis ikke i stand til å delta pga alder ville kanskje ikke fungert i fylkeslag med få medlemmer per areal eller i fylker med veletablerte medlemmer (Det ble tidlig rettet kritikk mot fenomenet "piratpils" på mailinglista på grunnlag av erfaringer i andre partier; det kan bli et demokratisk problem når viktige beslutninger tas på pub'en) hvordan gjør vi neste gang? vi fortsetter med dette! Vi bør fokusere på å skape andre sosiale arenaer i tillegg, spesielt med tanke på å inkludere UPIR Viktig at dette ikke blir en arena med drikkepress, det har ikke vært det før og må ikke bli det Prøve å finne en god og billig arena for uformelle uPir-møter. Mat eller bowling/gokart/kino etc blir fort for dyrt. Tidlig fordeling av ansvarsområder i styret Hva gjorde vi? Vi hadde et møte "tidlig"(mai-ish) i valgkampen hvor vi fordelte ansvarsområder på styremedlemmer. Vi opprettet bla. Skolevalgansvarlig, valgbodansvarlig osv.. positive vi fikk definerte oppgaver folk meldte seg frivillig til oppgavene, noe som førte til at folk tok oppgavene på alvor ting ble faktisk gjort! Til og med uten en ukes diskusjon eller valgkampskoordinator Nok et møte som skaper sosiale bånd Vi klarte å fordele ansvaret slik at vi fikk rett man på rett jobb, slik som at snekkern vår bygde bod og lærerstudenten organiserte skolevalg, ikke motsatt. negative mangel på overordnet ansvar innad i fylket. Litt oppfølgning kunne hjulpet, selv om behovet ikke dukket opp i denne valgkampen. vi kunne trengt en supportrolle, en person som følger opp at ting går bra. Anbefalt tittel superTrollet. burde vært gjort tidligere, helst før nyttår Hvordan gjør vi neste gang Vi skal gjøre dette tidligere neste gang! Dette er et viktig tiltak vi føler la grunnlaget for en god valgkamp. Vi skal se på muligheten til å skape ansvarsgrupper i tillegg til ansvarlig person. Altså slik at vi har en leder og en gruppe til hvert område. Sette opp et strukturert TODOverktøy og bruke dette. eks Trello Jobbe på nasjonalt plan, både for å hente inn sterke ressurser og for å la resten av landet benytte våre. Gjørokrati, Three(two, one) Pirate Rule Hva gjorde vi? Vi gjorde ting uten mye om og men, en person som fikk en ide brukte sjelden mer enn en eller to personers enighet før man gjennomførte. Eksempler på dette er da Marton bestemte seg kvelden før et skolevalg for å ta med en Oculus Rift til et skolevalg, og da Davor tok med seg 3D-printeren og satt den opp i boden. Dette ble gjort uten å diskutere frem og tilbake i dagesvis, det ble bare gjort. Positive Ting ble gjort lite bortkastet energi på krangling Det som ble gjort på denne måten ga utelukkende positive virkninger, da ingen kontroversielle avgjørelser ble tatt på denne måten Negative lite bortkastet energi på krangling stort potensiale for at uheldige ting blir gjort kan misbrukes av personer med andre hensikter enn å bidra til et godt Piratvalg Hva gjør vi neste gang? Vi må bruke gjørokratiet varsomt. Minske bruken av One Pirate Rule, holde oss til treerutgaven, til nød toerutgaven Vi skal forsøke å lage rammer for hva som kan gjøres på denne måten, slik at vi unngår kontroversielle eller uheldige avgjørelser eksempelvis kan man gjøre slik at visse emner krever to piraters godkjenning, og andre emner krever fire pirater Great powers give great responsibility forberede bedre kommunikasjonskanaler for å gjøre det lettere å diskutere idéer i høyt tempo. *plystre*Skype*plystre* Valgbodbygging Hva skjedde Vi fikk bygget en awesome valgbod bygget raskt og effektivt som var klar til valgkampstart og som fylte våre behov Vi fikk ordnet strøm Vi ble sponset valgbodmaterialer Vi søkte tidlig om plass, i Trondheim er dette styrt av Trondheim Parkering. Husk å be om samme plassering neste gang det ble raskt og effektivt igangsatt ideer om ekstramateriell. Her inngår plakater, sofavelgersofa og overvåkningskamera med Erna/Jens ser deg. Se forrige punkt om gjørokrati Davor mekket god kjerneprogramflyer Positive Yeay, valgbod! Vi har egen snekker! Snekkeren sier at det er lurt å bygge boden i "elementer". det forenkler veldig transport, (de)montering og gjenbruk En god valgbod førte til at vi enkelt kunne drive valgkamp i Trondheim sentrum, og vi ble veldig synlige i bybildet Boden var låsbar!!! nok et yeay Negative Møte om ekstramateriell/effekter før bygging starter. Lese over plakatene før vi henger dem opp! Passe på at valgkampmaterialet er innafor partiets program, at vi har full dekning i kjerneprogrammet Hva gjør vi neste gang Holder på snekkern husk at boden fremdeles eksisterer! Ligger på Selbu melde interesse til Trondheim parkering TIDLIG Valgkampmateriell klart på forhånd, kontroller valgkampmateriell. Send det til norsklærern Bodbemanning Hva gjorde vi? Vi ga David en nøkkel, noe som på mystisk vis førte til god bemanning helt av seg selv Folk stilte opp når de kunne, vi fikk vist at vi er der positive Det funket! Vi fikk god kontakt med velgere Vi fikk et nok et godt sosialt samlingspunkt Vi fikk god kontakt med andre politikere, noe som var hjelpsomt i form av tips, erfaring og sosiale events. Erfaring med propagandapredikering negative Vi var lite folk, spesielt tidlig på dagen Vi var meget avhengige av en persons fritid Ustabile åpningstider Hva gjør vi neste gang Vi må rekruttere flere personer! det er viktig å lage en strukturert bemanningsplan slik at vi vet at vi har åpent og ikke overbelaster David Husk at skoleungdom får fritak for å drive politisk aktivitet, bruk UPIR slik AP bruker AUF(uten hjernevasking) Alle får opplæring i all teknologi tilstede i boden Generell opplæring i propagandapredikering Skolevalg Hva gjorde vi? organisasjon: Vi fikk mer eller mindre ferdig opplegg av Sør-Trøndelag fylkeskommune, alt som trengtes var å melde seg på en ferdig liste Skolevalgansvarlig holdt kontakt(les: maste) med skolene med tanke på strøm og annen organisering Skolevalgansvarlig tok en avgjørelse sammen med to andre pirater om hvilke skoler som var for langt unna, og meldte oss ikke på disse Skolevalgansvarlig fordelte skolene på de personene som var tilgjengelig for å delta Utførelse: Vi stilte på så mange debatter og valgtorg vi hadde kapasitet til VI dro med rollup og kjerneprogram til alle skoler med valgtorg. debattantene fokuserte på å få frem kjerneprogramsaker i debattene Det ble brukt Oculus Rift som et eksempel på fremtidens skole, også kalt "Piratpartiets skolepolitikk i praksis" Positive Vi fikk gjort mye med lite ressurser Vi ble fjerde største parti i ST :D Vi hadde tilgang på bil/mc, som gjorde oss i stand til å nå ut til distriktene Rift slo til over all forventning dette er virkelig våre kjernevelgere Negative Vi kunne vært flere Vi gleder oss til UPIR, da ville vi hatt tilgang på flere personer som kan snakke med elever, på elevenes språk. Kids prater best med Kids. Vi kunne lagt en mer konkret strategi for fokusområder når man prater med ungdom Vi burde trent på debatt før vi dro ut, man hoppet i det med begge beina. Vi burde rekruttert aktivt til UPIR Hva gjør vi neste gang? Ta kontakt med Fylkeskommunen tidlig, april eller før Bruk UPIR aktivt Finn neste dings vi kan se for oss at kan brukes i skolen! Neste gang er det lokalvalg, vi må få opp lokale saker vi kan passe inn i kjerneverdiene til PIR Vi skal rekruttere til UPIR neste gang, vi må se på måter å skape oppmerksomhet rundt dette til neste skolevalgrunde


Hva har vi ikke gjort Rekruttering Hva burde vi gjort, Captain Hindsight? innmeldingsskjema i boden. Vi kan se på løsninger som er mer interaktive enn en liste Aktiv rekruttering på skolevalg Fokus på å spørre folk om de ønsker å melde seg inn informere om Piratpils reklamere lovlig på videregående for UPIR og Piratpartiet NTNU/høyskoler VI fikk tidlig beskjed om at partipolitikk ikke var tillatt på campus. Vi tolket dette slik at det var uaktuelt helt frem til valget. Dette var feil Hva burde vi gjort, Captain Hindsight? Opprettet PiratStudentene tidligere, da kunne vi drevet valgkamp året rundt. Utnyttet mulighetene til å drive ordinær partipolitikk som dukket opp under innspurten i valgkampen, organisert av NTNU/høyskolene Reklame, Plakater og generell propaganda Her fikk vi ikke gjort noen ting, unnskyldningene omhandler mangel på folk og materiell/midler Hva burde vi gjort, Captain Hindsight? samle midler. Her underligger donasjoner, partistøtte med mere. Få trykket plakater og henge opp disse rundt om kring Postkasseaksjon, husk nei til uadressert reklame!!!!!!!!!!!!1111111oneoneeleven valgkampavis Leserinnlegg og kronikker, mas og ikke gi opp!


[end Sør-Trøndelag]