Valgkamperfaringer ST

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 23. sep. 2021 kl. 20:07 av Tobixen (diskusjon | bidrag) (Hva burde vi gjort, Captain Hindsight?)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er Sør-Trøndelag Piratparti sine Valgkampserfaringer

Hva har vi gjort?

Piratpils

Hva gjorde vi?

 • Vi har siden tidlig i fjor arrangert piratpils omtrent hver uke. Piratpils er en uformell samling hvor vi samles for skitprat, politikk og øl. Man trenger ikke være medlem for å bli med på Piratpils.

positive

 • Vi har blitt en sosial og sammensveiset gjeng
 • vi har en lav terskel for å engasjere seg
 • lavterskel møtested for nysgjerrige ikkemedlemmer

negative

 • Et for sterkt fokus på alkohol i sosiale sammenhenger kan virke avvisende på enkelte. Vi har ikke opplevd dette enda
 • Når UngePirater ST blir etablert er de sannsynligvis ikke i stand til å delta pga alder
 • ville kanskje ikke fungert i fylkeslag med få medlemmer per areal eller i fylker med veletablerte medlemmer
 • (Det ble tidlig rettet kritikk mot fenomenet "piratpils" på mailinglista på grunnlag av erfaringer i andre partier; det kan bli et demokratisk problem når viktige beslutninger tas på pub'en)

hvordan gjør vi neste gang?

 • vi fortsetter med dette! Vi bør fokusere på å skape andre sosiale arenaer i tillegg, spesielt med tanke på å inkludere UPIR
 • Viktig at dette ikke blir en arena med drikkepress, det har ikke vært det før og må ikke bli det
 • Prøve å finne en god og billig arena for uformelle uPir-møter. Mat eller bowling/gokart/kino etc blir fort for dyrt.

Tidlig fordeling av ansvarsområder i styret

Hva gjorde vi?

 • Vi hadde et møte "tidlig"(mai-ish) i valgkampen hvor vi fordelte ansvarsområder på styremedlemmer. Vi opprettet bla. Skolevalgansvarlig, valgbodansvarlig osv..

positive

 • vi fikk definerte oppgaver
 • folk meldte seg frivillig til oppgavene, noe som førte til at folk tok oppgavene på alvor
 • ting ble faktisk gjort! Til og med uten en ukes diskusjon eller valgkampskoordinator
 • Nok et møte som skaper sosiale bånd
 • Vi klarte å fordele ansvaret slik at vi fikk rett man på rett jobb, slik som at snekkern vår bygde bod og lærerstudenten organiserte skolevalg, ikke motsatt.

negative

 • mangel på overordnet ansvar innad i fylket. Litt oppfølgning kunne hjulpet, selv om behovet ikke dukket opp i denne valgkampen.
 • vi kunne trengt en supportrolle, en person som følger opp at ting går bra. Anbefalt tittel superTrollet.
 • burde vært gjort tidligere, helst før nyttår

Hvordan gjør vi neste gang

 • Vi skal gjøre dette tidligere neste gang! Dette er et viktig tiltak vi føler la grunnlaget for en god valgkamp.
 • Vi skal se på muligheten til å skape ansvarsgrupper i tillegg til ansvarlig person. Altså slik at vi har en leder og en gruppe til hvert område.
 • Sette opp et strukturert TODOverktøy og bruke dette. eks Trello
 • Jobbe på nasjonalt plan, både for å hente inn sterke ressurser og for å la resten av landet benytte våre.

Gjørokrati, Three(two, one) Pirate Rule

Hva gjorde vi?

 • Vi gjorde ting uten mye om og men, en person som fikk en ide brukte sjelden mer enn en eller to personers enighet før man gjennomførte.
 • Eksempler på dette er da Marton bestemte seg kvelden før et skolevalg for å ta med en Oculus Rift til et skolevalg, og da Davor tok med seg 3D-printeren og satt den opp i boden.
 • Dette ble gjort uten å diskutere frem og tilbake i dagesvis, det ble bare gjort.

Positive

 • Ting ble gjort
 • lite bortkastet energi på krangling
 • Det som ble gjort på denne måten ga utelukkende positive virkninger, da ingen kontroversielle avgjørelser ble tatt på denne måten

Negative

 • lite bortkastet energi på krangling
 • stort potensiale for at uheldige ting blir gjort
 • kan misbrukes av personer med andre hensikter enn å bidra til et godt Piratvalg

Hva gjør vi neste gang?

 • Vi må bruke gjørokratiet varsomt. Minske bruken av One Pirate Rule, holde oss til treerutgaven, til nød toerutgaven
 • Vi skal forsøke å lage rammer for hva som kan gjøres på denne måten, slik at vi unngår kontroversielle eller uheldige avgjørelser
 • eksempelvis kan man gjøre slik at visse emner krever to piraters godkjenning, og andre emner krever fire pirater
 • Great powers give great responsibility
 • forberede bedre kommunikasjonskanaler for å gjøre det lettere å diskutere idéer i høyt tempo. *plystre*Skype*plystre*

Valgbodbygging

Hva skjedde

 • Vi fikk bygget en awesome valgbod bygget raskt og effektivt som var klar til valgkampstart og som fylte våre behov
 • Vi fikk ordnet strøm
 • Vi ble sponset valgbodmaterialer
 • Vi søkte tidlig om plass, i Trondheim er dette styrt av Trondheim Parkering. Husk å be om samme plassering neste gang
 • det ble raskt og effektivt igangsatt ideer om ekstramateriell. Her inngår plakater, sofavelgersofa og overvåkningskamera med Erna/Jens ser deg. Se forrige punkt om gjørokrati
 • Davor mekket god kjerneprogramflyer

Positive

 • Yeay, valgbod!
 • Vi har egen snekker! Snekkeren sier at det er lurt å bygge boden i "elementer". det forenkler veldig transport, (de)montering og gjenbruk
 • En god valgbod førte til at vi enkelt kunne drive valgkamp i Trondheim sentrum, og vi ble veldig synlige i bybildet
 • Boden var låsbar!!! nok et yeay

Negative

 • Møte om ekstramateriell/effekter før bygging starter.
 • Lese over plakatene før vi henger dem opp! Passe på at valgkampmaterialet er innafor partiets program, at vi har full dekning i kjerneprogrammet

Hva gjør vi neste gang

 • Holder på snekkern
 • husk at boden fremdeles eksisterer! Ligger på Selbu
 • melde interesse til Trondheim parkering TIDLIG
 • Valgkampmateriell klart på forhånd, kontroller valgkampmateriell. Send det til norsklærern

Bodbemanning

Hva gjorde vi?

 • Vi ga David en nøkkel, noe som på mystisk vis førte til god bemanning helt av seg selv
 • Folk stilte opp når de kunne, vi fikk vist at vi er der

positive

 • Det funket!
 • Vi fikk god kontakt med velgere
 • Vi fikk et nok et godt sosialt samlingspunkt
 • Vi fikk god kontakt med andre politikere, noe som var hjelpsomt i form av tips, erfaring og sosiale events.
 • Erfaring med propagandapredikering

negative

 • Vi var lite folk, spesielt tidlig på dagen
 • Vi var meget avhengige av en persons fritid
 • Ustabile åpningstider

Hva gjør vi neste gang

 • Vi må rekruttere flere personer!
 • det er viktig å lage en strukturert bemanningsplan slik at vi vet at vi har åpent og ikke overbelaster David
 • Husk at skoleungdom får fritak for å drive politisk aktivitet, bruk UPIR slik AP bruker AUF(uten hjernevasking)
 • Alle får opplæring i all teknologi tilstede i boden
 • Generell opplæring i propagandapredikering

Skolevalg

Hva gjorde vi?

 • organisasjon:

Vi fikk mer eller mindre ferdig opplegg av Sør-Trøndelag fylkeskommune, alt som trengtes var å melde seg på en ferdig liste

Skolevalgansvarlig holdt kontakt(les: maste) med skolene med tanke på strøm og annen organisering

Skolevalgansvarlig tok en avgjørelse sammen med to andre pirater om hvilke skoler som var for langt unna, og meldte oss ikke på disse

Skolevalgansvarlig fordelte skolene på de personene som var tilgjengelig for å delta

 • Utførelse:

Vi stilte på så mange debatter og valgtorg vi hadde kapasitet til

VI dro med rollup og kjerneprogram til alle skoler med valgtorg.

debattantene fokuserte på å få frem kjerneprogramsaker i debattene

Det ble brukt Oculus Rift som et eksempel på fremtidens skole, også kalt "Piratpartiets skolepolitikk i praksis"

Positive

 • Vi fikk gjort mye med lite ressurser
 • Vi ble fjerde største parti i ST :D
 • Vi hadde tilgang på bil/mc, som gjorde oss i stand til å nå ut til distriktene
 • Rift slo til over all forventning
 • dette er virkelig våre kjernevelgere

Negative

 • Vi kunne vært flere
 • Vi gleder oss til UPIR, da ville vi hatt tilgang på flere personer som kan snakke med elever, på elevenes språk. Kids prater best med Kids.
 • Vi kunne lagt en mer konkret strategi for fokusområder når man prater med ungdom
 • Vi burde trent på debatt før vi dro ut, man hoppet i det med begge beina.
 • Vi burde rekruttert aktivt til UPIR

Hva gjør vi neste gang?

 • Ta kontakt med Fylkeskommunen tidlig, april eller før
 • Bruk UPIR aktivt
 • Finn neste dings vi kan se for oss at kan brukes i skolen!
 • Neste gang er det lokalvalg, vi må få opp lokale saker vi kan passe inn i kjerneverdiene til PIR
 • Vi skal rekruttere til UPIR neste gang, vi må se på måter å skape oppmerksomhet rundt dette til neste skolevalgrunde


Hva har vi ikke gjort

Rekruttering

Hva burde vi gjort, Captain Hindsight?

 • innmeldingsskjema i boden. Vi kan se på løsninger som er mer interaktive enn en liste
 • Aktiv rekruttering på skolevalg
 • Fokus på å spørre folk om de ønsker å melde seg inn
 • informere om Piratpils
 • reklamere lovlig på videregående for UPIR og Piratpartiet

NTNU/høyskoler

 • VI fikk tidlig beskjed om at partipolitikk ikke var tillatt på campus. Vi tolket dette slik at det var uaktuelt helt frem til valget. Dette var feil

Hva burde vi gjort, Captain Hindsight?

 • Opprettet PiratStudentene tidligere, da kunne vi drevet valgkamp året rundt.
 • Utnyttet mulighetene til å drive ordinær partipolitikk som dukket opp under innspurten i valgkampen, organisert av NTNU/høyskolene

Reklame, Plakater og generell propaganda

 • Her fikk vi ikke gjort noen ting, unnskyldningene omhandler mangel på folk og materiell/midler

Hva burde vi gjort, Captain Hindsight?

 • samle midler. Her underligger donasjoner, partistøtte med mere.
 • Få trykket plakater og henge opp disse rundt om kring
 • Postkasseaksjon, husk nei til uadressert reklame!!!!!!!!!!!!1111111oneoneeleven
 • valgkampavis
 • Leserinnlegg og kronikker, mas og ikke gi opp!