Forskjell mellom versjoner av «Vedtektsforslag uPir 3. Ordinære landsmøte»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(§5)
Linje 8: Linje 8:
  
 
===§4.6===
 
===§4.6===
Forslag til at §4.6 blir nullet/fjernet
+
Forslag til at §4.6 blir nullet/fjernet<br>
 
+
<br>
Forslag til ny §4.6 lyder:
+
Forslag til ny §4.6 lyder:<br>
 
Sentralstyret avholder Sentralstyremøte hver andre uke, med mindre annet blir avgjort tre dager før Sentralstyremøte; med flertall av Sentralstyret stemmer for å ikke avholde Sentralstyremøte.
 
Sentralstyret avholder Sentralstyremøte hver andre uke, med mindre annet blir avgjort tre dager før Sentralstyremøte; med flertall av Sentralstyret stemmer for å ikke avholde Sentralstyremøte.
 
===§4.7===
 
===§4.7===
Forslag til §4.7 (nåværende paragraf forskyves) lyder:
+
Forslag til §4.7 (nåværende paragraf forskyves) lyder:<br>
 
Sentralstyremøte saksliste skal innholdet, men ikke avgrenset til, følgende punkter: Godkjenning av innkallelse ved valg av møteleder og referent, Beretning av arbeid gjort siden sist Sentralstyremøte, Eventuelt.
 
Sentralstyremøte saksliste skal innholdet, men ikke avgrenset til, følgende punkter: Godkjenning av innkallelse ved valg av møteleder og referent, Beretning av arbeid gjort siden sist Sentralstyremøte, Eventuelt.
  
Linje 28: Linje 28:
 
==§6==
 
==§6==
 
===§6.6===
 
===§6.6===
Forslag til ny §6.6 (overskriver fungerende paragraf) lyder:
+
Forslag til ny §6.6 (overskriver fungerende paragraf) lyder:<br>
 
Saksliste for landsmøtet består av: Godkjenning av innkalling og referat fra siste landsmøte, Valg av Møteleder og referent, Styrets beretning, Økonomisk rapport, Fastsettelse av medlemskontingent, Politisk arbeidsprogram, Valg av sentralledd, Valg av kasserer, Valg av kjeksansvarlig.
 
Saksliste for landsmøtet består av: Godkjenning av innkalling og referat fra siste landsmøte, Valg av Møteleder og referent, Styrets beretning, Økonomisk rapport, Fastsettelse av medlemskontingent, Politisk arbeidsprogram, Valg av sentralledd, Valg av kasserer, Valg av kjeksansvarlig.
 
==§7==
 
==§7==
 
===§7.2===
 
===§7.2===
Forslag til ny §7.2 (overskriver fungerende paragraf) lyder:
+
Forslag til ny §7.2 (overskriver fungerende paragraf) lyder:<br>
 
Sentralstyret i samarbeid med landsstyret plikter til å ta i bruk gunstige, brukervennlige metoder for å ta inn kontingent.
 
Sentralstyret i samarbeid med landsstyret plikter til å ta i bruk gunstige, brukervennlige metoder for å ta inn kontingent.
 
===§7.3===
 
===§7.3===
Forslag til §7.3 lyder:
+
Forslag til §7.3 lyder:<br>
 
Hvis medlemskontingenten er mottatt i siste års kvartal, varer medlemskapet ut neste kalenderår.
 
Hvis medlemskontingenten er mottatt i siste års kvartal, varer medlemskapet ut neste kalenderår.
 
==§9==
 
==§9==
Forslag til ny §9 (overskriver fungerende paragraf). Forslagstiller ønsker gjennomgang led for led, med mindre landsmøte anser dette som unødvendig. Forslaget lyder:
+
Forslag til ny §9 (overskriver fungerende paragraf). Forslagstiller ønsker gjennomgang led for led, med mindre landsmøte anser dette som unødvendig. Forslaget lyder:<br>
§9 Kjeks
+
§9 Kjeks<br>
9.1 Kjeks
+
9.1 Kjeks<br>
9.2 Kjeksansvarlig velges av landsmøte for et år
+
9.2 Kjeksansvarlig velges av landsmøte for et år<br>
9.3 Kjeksansvarligs arbeidsoppgaver innebærer å anskaffe kjeks til landsmøtet og andre større arrangementer landsstyret eller sentralstyre anser som nødvendig og/eller ønskelig.
+
9.3 Kjeksansvarligs arbeidsoppgaver innebærer å anskaffe kjeks til landsmøtet og andre større arrangementer landsstyret eller sentralstyre anser som nødvendig og/eller ønskelig.<br>
 
==§11==
 
==§11==
 
===§11.1===
 
===§11.1===
Forslag til ny §11.1 (Overskriver fungerende paragraf) lyder:
+
Forslag til ny §11.1 (Overskriver fungerende paragraf) lyder:<br>
 
Endringer i disse vedtekter kan bare landsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært landsmøte, som styret for Unge Pirater i samarbeid med landsstyret innkaller til.
 
Endringer i disse vedtekter kan bare landsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært landsmøte, som styret for Unge Pirater i samarbeid med landsstyret innkaller til.

Revisjonen fra 21. jan. 2022 kl. 12:09

Vedtektsforslag til uPir 3 Ordinære landsmøte 2015

§4

§4.1

Forslag til ny §4.1(overskriver nåværende paragraf) lyder: Styret består av en leder (i dagligtale uttalt Admiral), to nestledere (i dagligtale uttalt Viseadmiraler) som henholdsvis velges hvert andre år, inntil 4 styremedlemmer, samt en kasserer (i dagligtale uttalt skattekistesjef) og en person eller gruppe med ansvar for internasjonal koordinasjon.

§4.6

Forslag til at §4.6 blir nullet/fjernet

Forslag til ny §4.6 lyder:
Sentralstyret avholder Sentralstyremøte hver andre uke, med mindre annet blir avgjort tre dager før Sentralstyremøte; med flertall av Sentralstyret stemmer for å ikke avholde Sentralstyremøte.

§4.7

Forslag til §4.7 (nåværende paragraf forskyves) lyder:
Sentralstyremøte saksliste skal innholdet, men ikke avgrenset til, følgende punkter: Godkjenning av innkallelse ved valg av møteleder og referent, Beretning av arbeid gjort siden sist Sentralstyremøte, Eventuelt.

§5

Forslag til ny §5 (overskriver fungerende paragraf). Forslagstiller ønsker gjennomgang led for led, med mindre landsmøte anser dette som unødvendig. Forslaget lyder:
§5 Landsstyret
5.1 Landsstyret består av en representant fra hvert fylkeslag som møter med delegatstatus, sentralstyret som møter med observatørstatus og sittende leder som møter med delegatstatus.
5.2 Fylkeslagets representant blir valgt av fylkeslagets styre, blant medlemmene i fylkeslaget.
5.3 Landsstyret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av medlemmene er tilstede.
5.4 Beslutninger i landsstyremøte treffes med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt med disse vedtakene. Oppstår det stemmelikhet får sittende sentralstyre leder dobbeltstemme.
5.5 Landsstyret er pliktet til å avholde møter minst 6 ganger i løpet av et kalenderår, møtene kan om nødvendig avholdes digitalt.
5.6 Landsstyret har ansvar for å kalle inn til landsmøte med minst 3 ukers varsel, samt å varsle via elektronisk post, og oppslag på organisasjonens kommunikasjonskanaler.

§6

§6.6

Forslag til ny §6.6 (overskriver fungerende paragraf) lyder:
Saksliste for landsmøtet består av: Godkjenning av innkalling og referat fra siste landsmøte, Valg av Møteleder og referent, Styrets beretning, Økonomisk rapport, Fastsettelse av medlemskontingent, Politisk arbeidsprogram, Valg av sentralledd, Valg av kasserer, Valg av kjeksansvarlig.

§7

§7.2

Forslag til ny §7.2 (overskriver fungerende paragraf) lyder:
Sentralstyret i samarbeid med landsstyret plikter til å ta i bruk gunstige, brukervennlige metoder for å ta inn kontingent.

§7.3

Forslag til §7.3 lyder:
Hvis medlemskontingenten er mottatt i siste års kvartal, varer medlemskapet ut neste kalenderår.

§9

Forslag til ny §9 (overskriver fungerende paragraf). Forslagstiller ønsker gjennomgang led for led, med mindre landsmøte anser dette som unødvendig. Forslaget lyder:
§9 Kjeks
9.1 Kjeks
9.2 Kjeksansvarlig velges av landsmøte for et år
9.3 Kjeksansvarligs arbeidsoppgaver innebærer å anskaffe kjeks til landsmøtet og andre større arrangementer landsstyret eller sentralstyre anser som nødvendig og/eller ønskelig.

§11

§11.1

Forslag til ny §11.1 (Overskriver fungerende paragraf) lyder:
Endringer i disse vedtekter kan bare landsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært landsmøte, som styret for Unge Pirater i samarbeid med landsstyret innkaller til.