Verktøyegenskaper

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 23. sep. 2021 kl. 20:00 av Tobixen (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk

Verktøy er svært viktig, og mange av oss har nok litt for snevre preferanser. Mange av oss må nok lære oss å "svelge noen kameler" og begynne å bruke verktøy vi anser som suboptimale. Allikevel, det er viktig å være bevisst over disse ønskede egenskapene når man ønsker å velge verktøy som kan samle Piratpartiet:

Sentrale egenskaper

 • Det må være "open source" og "self-hosted". Det er mange gode grunner for dette, men den beste begrunnelsen er kanskje at en signifikant andel av medlemmene vil rynke på nesa når det benyttes verktøy som PIR ikke selv har full kontroll på, samt kanskje nekte å registrere konto hos en tredjepart.
 • Læringskurven kan ikke være for bratt - da vil flertallet av medlemmene ikke gidde å lære seg å bruke verktøyet.
 • Verktøyet må ikke være for tungrodd i bruk - det bør være mulig å få gjort ting på avanserte måter for de som ønsker å gjøre ting på avanserte måter.
 • Verktøyet bør være velintegrert med epost. Vi kan ikke basere oss på verktøy som avhenger av at folk aktivt logger inn i et webgrensesnitt for å sjekke om det har skjedd noe der - slike verktøy vil ikke bli brukt. Det store flertallet av piratmedlemmer har derimot en velfungerende epostkasse.
 • Det må være mulig å benytte verktøyet uten å få masse mas på epost, dersom man ønsker det.
 • Verktøyet må være lett tilgjengelig på mobil.
 • Verktøyet må støtte noe form for "single sign-on". Vi kan ikke ha det slik at brukerene skal måtte registrere seg og ha separate brukernavn/passord på hvert eneste verktøy vi setter opp.
 • Integrasjon er viktig; det må være i allefall teoretisk mulig å lage en kobling mellom forskjellige verktøy der det faller seg naturlig, og verktøyene bør støtte standarder der det finnes standarder.
 • Verktøyet skal løse ett reelt problem på en god måte. Vi unngår helst verktøy som skal kunne gjøre "alt" (men nå har vi allerede valgt Zimbra for mailhåndtering, da kan det gi mening å bruke Zimbra også for kalenderformål - den støtter tross alt CalDAV). I den grad vi setter opp delvis overlappende verktøy må vi ha en klar og uttalt formening om hvordan de ulike verktøyene er tiltenkt brukt.
 • Minst mulig vedlikeholdsbyrde, det betyr bl.a. at det må være enkelt å kjøre inn sikkerhetsoppdateringer.
 • Man må ta høyde for at verktøyet neppe kommer til å bestå til evig tid (det er imidlertid ofte ønskelig at verktøyene blir stående (RO, om nødvendig) i lang tid etter at de er erklært uønsket, for å håndtere inngående linker på en god måte) - dette betyr bl.a. at man skal være forsiktig med å låse inne data. Det må være enkelt å ta ut alle viktige data fra verktøyet.

Oppfølging

Når man har valgt et verktøy, er det også viktig å evaluere fortløpende om verktøyet fungerer bra nok, samt om det blir brukt. Det er ikke helt uvanlig at en organisasjon velger verktøy X, og f.eks. gjør et styrevedtak på at det er verktøy X som er det offisielle verktøyet - styrevedtaket blir stående, men etterhvert er det ingen som bruker verktøy X. Da er det viktig at man gjør en evaluering - hvorfor blir ikke verktøyet brukt? Skal man jobbe hardere for adopsjon, eller skal man forkaste styrevedtaket?

Se også