Verktøyegenskaper

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 25. okt. 2020 kl. 12:55 av Tobixen (diskusjon | bidrag) (Sentrale egenskaper)
Hopp til: navigasjon, søk

Verktøy er svært viktig, og mange av oss har nok litt for snevre preferanser. Mange av oss må nok lære oss å "svelge noen kameler" og begynne å bruke verktøy vi anser som suboptimale. Allikevel, det er viktig å være bevisst over disse ønskede egenskapene når man ønsker å velge verktøy som kan samle Piratpartiet:

Sentrale egenskaper

 • Det bør være "open source" og "self-hosted". Det er mange gode grunner for dette, men den beste begrunnelsen er kanskje at en signifikant andel av medlemmene vil rynke på nesa når det benyttes verktøy som PIR ikke selv har full kontroll på, samt kanskje nekte å registrere konto hos en tredjepart.
 • Verktøyet må støtte noe form for "single sign-on" og integreres med medlemsdatabasen. Vi kan ikke ha det slik at brukerene skal måtte registrere seg og ha separate brukernavn/passord på hvert eneste verktøy vi setter opp. Vi kan heller ikke ha det slik at brukerene er avhengige av å være kunder hos bestemte tredjepartsleverandører (f.eks. Google og/eller Facebook) for å kunne logge inn.
 • Læringskurven kan ikke være for bratt - da vil flertallet av medlemmene ikke gidde å lære seg å bruke verktøyet.
 • Verktøyet må ikke være for tungrodd i bruk. "Power users" må få utført daglige gjøremål uten å måtte bruke mye tid på å navigere seg gjennom klønete brukergrensesnitt.
 • Verktøyet bør være velintegrert med epost. Vi kan ikke basere oss på verktøy som avhenger av at folk aktivt logger inn i et webgrensesnitt for å sjekke om det har skjedd noe der - slike verktøy vil ofte gli ut av bruk. Det store flertallet av piratmedlemmer har derimot en velfungerende epostkasse.
 • Det må være mulig å benytte verktøyet uten å få masse mas på epost, dersom man ønsker det.
 • Verktøyet må være lett tilgjengelig på mobil.
 • Integrasjon er viktig; det må være i allefall teoretisk mulig å lage en kobling mellom forskjellige verktøy der det faller seg naturlig, og verktøyene bør støtte standarder der det finnes standarder.
 • Verktøyet skal løse ett reelt problem på en god måte. Vi unngår helst verktøy som skal kunne gjøre "alt" (men bruker man f.eks. Zimbra for mailhåndtering, så kan det gi mening å bruke Zimbra også for kalenderformål og tasklists - den støtter tross alt CalDAV). I den grad vi setter opp delvis overlappende verktøy må vi ha en klar og uttalt formening om hvordan de ulike verktøyene er tiltenkt brukt.
 • Minst mulig vedlikeholdsbyrde, det betyr bl.a. at det må være enkelt å kjøre inn sikkerhetsoppdateringer.
 • Man må ta høyde for at verktøyet neppe kommer til å bestå til evig tid (det er imidlertid ofte ønskelig at verktøyene blir stående (RO, om nødvendig) i lang tid etter at de er erklært uønsket, for å håndtere inngående linker på en god måte) - "produktlåsing" er en risiko man må tenke på (særlig ved valg av tredjepartstjenester). Det må være enkelt å få eksportert ut alle viktige data fra verktøyet.

Oppfølging

Når man har valgt et verktøy, er det også viktig å evaluere fortløpende om verktøyet fungerer bra nok, samt om det blir brukt. Det er ikke helt uvanlig at en organisasjon velger verktøy X, og f.eks. gjør et styrevedtak på at det er verktøy X som er det offisielle verktøyet - styrevedtaket blir stående, men etterhvert er det ingen som bruker verktøy X. Da er det viktig at man gjør en evaluering - hvorfor blir ikke verktøyet brukt? Skal man jobbe hardere for adopsjon, eller skal man forkaste styrevedtaket?

Se også